มาทำความรู้จักกับ pH Meter
pH meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลาย
Last Update : 16:05:31 10/03/2014
Portable pH/Temp/Meter
Brand : HORIBA
Model : D-71
Last Update : 10:41:45 23/02/2018
Benchtop pH/ORP Meter
Brand : HORIBA
Model : F-71
เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง/ค่าความต่างศักย์แบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Temp ได้ -หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ Custom LCD ปุ่มกดแบบสัมผัส รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP
Last Update : 10:40:17 23/02/2018
Benchtop Cond/ Resi/ Salinity/ TDS Meter
Brand : HORIBA
Model : DS-72
เครื่องวัดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ - สามารถวัดค่า Conductivity/Salinity/Resistivity TDS/Temp ได้ - หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบสัมผัส Color LCD รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP - สามารถปรับหน่วยวัดได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 14:15:09 22/02/2018
Benchtop pH/ORP/ION/COND/Resis/Salt/TDS Meter
Brand : HORIBA
Model : F-74BW
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/ความต่างศักย์/ไอออน/การนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Ion/Conductivity/Salinity Resistivity/TDS/Tempได้ -สามารถวัดค่าไอออนได้ถึง 16 ชนิด -หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Custom LCD ปุ่มกดแบบสัมผัส รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP -มีช่องต่อสายสัญญาณในการวัด 2 ช่อง
Last Update : 14:14:50 22/02/2018
Benchtop COND/Salt/Resistivity/TDS Meter
Brand : HORIBA
Model : DS-71
เครื่องวัดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ - สามารถวัดค่า Conductivity/Salinity/Resistivity TDS/Temp ได้ - หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบสัมผัส Color LCD รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP - สามารถปรับหน่วยวัดได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 14:13:36 22/02/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
303
Total View
193891

Products list by Category (Total 32 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
Compact Nitrate Ion Meter (for soil)
Brand name:HORIBA
Model:B-742
- สามารถวัดค่าของสารตัวอย่างที่ปริมาณน้อยมากได้ - พารามิเตอร์ที่สามารถวัดค่าได้ คือ NO-3
Last Update : 10/03/2557 13:23:19
Compact Potassium Ion Meter
Brand name:HORIBA
Model:B-731
- สามารถวัดค่าของสารตัวอย่างที่ปริมาณน้อยมากได้ - พารามิเตอร์ที่สามารถวัดค่าได้ คือ K+
Last Update : 10/03/2557 13:13:02
Compact Sodium Ion Meter
Brand name:HORIBA
Model:B-722
- สามารถวัดค่าของสารตัวอย่างที่ปริมาณน้อยมากได้ - พารามิเตอร์ที่สามารถวัดค่าได้ คือ Na+
Last Update : 10/03/2557 10:38:03
Compact Conductivity Meter
Brand name:HORIBA
Model:B-771
- สามารถวัดค่าของสารตัวอย่างที่ปริมาณน้อยมากได้ - พารามิเตอร์ที่สามารถวัดค่าได้ คือ Conductivity
Last Update : 10/03/2557 10:30:15
Gloss Checker
Brand name:HORIBA
Model:IG-410
เครื่องวัดความมันวาวของพื้นผิว -มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0.0-100.0%, 0.0-1,0000% -ตัวเครื่องมีระบบ Calibrate ได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 07/03/2557 14:56:26
Gloss Checker
Brand name:HORIBA
Model:IG-331
เครื่องวัดความมันวาวของพื้นผิว -มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0.0-100.0%, 0.0-1,000% -ตัวเครื่องมีระบบ Calibrate ได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 07/03/2557 14:51:41
Gloss Checker
Brand name:HORIBA
Model:IG-320
เครื่องวัดความมันวาวของพื้นผิว -มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0.0 - 100.0%,0.0 - 1,000% -ตัวเครื่องมีระบบ Calibrate ได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 07/03/2557 14:45:06
Portable pH/ORP/Cond Meter
Brand name:HORIBA
Model:D-54
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบภาคสนาม - สามารถวัดค่าได้ 2 parameter : pH, ORP, Ion, Conductivity, DO - โครงสร้างกันน้ำเข้าทั้งเครื่อง (Waterproof Construction) ได้มาตรฐาน IP67:IEC529
Last Update : 07/03/2557 14:24:51
Portable pH/ORP/DO Meter
Brand name:HORIBA
Model:D-55
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบภาคสนาม - สามารถวัดค่าได้ 2 parameter : pH, ORP, Ion, Conductivity, DO - โครงสร้างกันน้ำเข้าทั้งเครื่อง (Waterproof Construction) ได้มาตรฐาน IP67:IEC529
Last Update : 07/03/2557 14:23:10
Portable pH Meter
Brand name:HORIBA
Model:D-51
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบภาคสนาม -สามารถวัดค่าได้ 2parameters:pH,ORP,DO, -โครงสร้างกันน้ำเข้าทั้งเครื่อง(Waterproof Construction)ได้มาตรฐาน IP67:IEC529
Last Update : 07/03/2557 08:50:36
Portable DO Meter
Brand name:HORIBA
Model:OM-51
เครื่องวัดการละลายของออกซิเจนในน้ำ (DO) -สามารถใช้งานได้ทั้งในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ -สามารใช้ในการหาค่า BOD ได้
Last Update : 06/03/2557 15:23:45
Compact pH Meter
Brand name:HORIBA
Model:B-712
- สามารถวัดค่าของสารตัวอย่างที่ปริมาณน้อยมากได้ - พารามิเตอร์ที่สามารถวัดค่าได้ คือ pH
Last Update : 06/03/2557 14:49:21

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Petro-Instruments Corp., Ltd.
Tel. 02-939-5711 (12 lines)  Fax. 02-939-4207-8  Website. www.pico.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login