เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 L
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100L
RM100 L เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบติดตั้งเข้ากับท่อส่งในส่วนของการผลิต ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับอัตราการไหลของสารและขนาดของท่อที่จะติดตั้งได้ซึ่งจะเป็นการวัดแบบ on-line
Last Update : 15:11:16 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 i
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100i
RM100 i เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่บรรจุอยู่ในภาชนะขนาดใหญ่ แบบจุ่มหัววัดลงในสารละลาย
Last Update : 15:06:05 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 PLUS
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100 PLUS
RM100 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 15:02:28 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 CP2000 PLUS
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100 CP2000 PLUS
RM100 CP2000 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 15:01:48 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) Portable B-ONE
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : Portable B-ONE
Portable B-ONE เป็นเครื่องวัดความหนืดชนิดพกพาแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย แบบพกพา
Last Update : 15:00:51 02/08/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
316
Total View
181113

Products list by Category (Total 155 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 L
Brand name:LAMY RHEOLOGY
Model:RM100L
RM100 L เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบติดตั้งเข้ากับท่อส่งในส่วนของการผลิต ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับอัตราการไหลของสารและขนาดของท่อที่จะติดตั้งได้ซึ่งจะเป็นการวัดแบบ on-line
Last Update : 02/08/2562 15:11:16
เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 i
Brand name:LAMY RHEOLOGY
Model:RM100i
RM100 i เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่บรรจุอยู่ในภาชนะขนาดใหญ่ แบบจุ่มหัววัดลงในสารละลาย
Last Update : 02/08/2562 15:06:05
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 PLUS
Brand name:LAMY RHEOLOGY
Model:RM100 PLUS
RM100 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 02/08/2562 15:02:28
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 CP2000 PLUS
Brand name:LAMY RHEOLOGY
Model:RM100 CP2000 PLUS
RM100 CP2000 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 02/08/2562 15:01:48
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) Portable B-ONE
Brand name:LAMY RHEOLOGY
Model:Portable B-ONE
Portable B-ONE เป็นเครื่องวัดความหนืดชนิดพกพาแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย แบบพกพา
Last Update : 02/08/2562 15:00:51
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) FIRST PRO
Brand name:LAMY RHEOLOGY
Model:FIRST PRO
FIRST PRO เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย สำหรับใช้งานในห้องแลป
Last Update : 02/08/2562 15:00:09
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) GT-300 PLUS
Brand name:LAMY RHEOLOGY
Model:GT-300 PLUS
GT-300 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย สำหรับการวัด Gel Timer
Last Update : 02/08/2562 14:59:21
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) Portable RM100
Brand name:LAMY RHEOLOGY
Model:Portable RM100
Portable RM100 เป็นเครื่องวัดความหนืดชนิดพกพาแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน แบบพกพา
Last Update : 02/08/2562 14:49:55
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) FIRST PLUS
Brand name:LAMY RHEOLOGY
Model:FIRST PLUS
FIRST PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย สำหรับใช้ในห้องแลป
Last Update : 02/08/2562 14:13:35
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) B-ONE PLUS
Brand name:LAMY RHEOLOGY
Model:B-ONE PLUS
B-ONE PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
Last Update : 02/08/2562 14:09:43
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand name:FOSS, Denmark
Model:CM290 Cemotec
Last Update : 12/10/2561 10:08:53
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand name:FOSS, Denmark
Model:CT293 Cyclotec
Last Update : 12/10/2561 10:08:30
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand name:FOSS, Denmark.
Model:Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 12/10/2561 10:08:12
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand name:FOSS, Denmark.
Model:Fibertec 122/121
Last Update : 12/10/2561 10:07:54
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand name:FOSS, Denmark.
Model:Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 12/10/2561 10:07:26
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน (Fat Extraction System)
Brand name:FOSS, Denmark.
Model:Soxtec ST243
Last Update : 12/10/2561 10:07:06
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)
Brand name:FOSS, Denmark.
Model:Soxtec8000
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)
Last Update : 12/10/2561 10:06:46
เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบคอมบัสชั่น Dumatec8000
Brand name:FOSS, Denmark.
Model:Dumatec 8000
Last Update : 12/10/2561 10:06:18
เครื่องบดตัวอย่าง Knifetec Sample Mill KN295
Brand name:FOSS, Denmark
Model:KN295 Knifetec
Last Update : 12/10/2561 10:05:56
เครื่องบดตัวอย่าง Hammertec Sample Mill
Brand name:FOSS, Denmark
Model:Hammertec
Last Update : 12/10/2561 10:05:36

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login