เอกซ์เรย์สำหรับงานอุตสาหกรรม
Brand : Xavis
Model : A-100
เอ็กซ์เรย์สำหรับงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบชิ้นทางอีเล็คทรอนิคส์
Last Update : 12:59:52 02/06/2017
เครื่องวัดขนาดด้วยวิดีโอ
Brand : RAM Optical Instrumentation
Model : SprinMVP
เป็นเครื่องมือวัดขนาดชิ้นงาน 3 มิติ แบบไม่สัมผัส โดยใช้กล้อง วัดจากภาพ หรือที่ทั่วไป เรียก Video Measuring Machine หรือ Video Measuring Scope วัดได้ทั้ง ความกว้าง ความยาว ความสูง โดยที่รุ่น Sprint MVP นั้นเป็นเครื่องที่ เหมาะกับ งานตรวจสอบ หรือ ควบคุมคุณภาพ ของทุกผลิตภัณท์ที่ ต้องการตรวจสอบขนาด โดยที่ในส่วนของ Software ยังครอบคุมการใช้งาน มาตรฐาน GD&T มี Software เสริมที่สามารถใช้งานประเภท SPC , Merge CAD ,Import CAD.
Last Update : 12:46:51 02/06/2017
เครื่องสแกน 3 มิติระบบอัตโนมัติ
Brand : ShapeGrabber
Model : Ai210
เครื่องสแกนงาน 3 มิติระบบอัตโนมัติ เพื่อการวัดและควบคุมขนาดของชิ้นงาน 3 มิติหรือเพื่อการทำวิศวกรรมย้อนรอย
Last Update : 12:34:27 02/06/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
6881
Total View
8377

Products list All Category

Product name:เครื่องวัดขนาดด้วยวิดีโอ
Brand name: RAM Optical Instrumentation
Model: SprinMVP
Short Description: SprintMVP fits on a workbench and provides stage travels as large as 12" x 12". Use the handy joystick to move the part and optics. Precise autofocus speeds up throughput and improves repeatability. Run programs for all your parts to keep your quality in control. SprintMVP Features: 1) 0.5-micron XYZ axis scales 2) LED back light 3) VectorLight? ring light 4) Optional LED on-axis illumination 5) Powered by Measure-X? Metrology Software Measure-X metrology software is designed for SprintMVP systems. Full-featured measurement software with intuitive point and click interfaces. Icon toolboxes make it simple to accomplish measurement and write part programs. Interactive editor allows direct text editing for all step entries.
Product name:เครื่องสแกน 3 มิติระบบอัตโนมัติ
Brand name: ShapeGrabber
Model: Ai210
Short Description: ShapeGrabber?s Ai210 automated 3D scanners bring speed, accuracy, ease-of-use and complete coverage to industrial 3D measurement and inspection. Using multiple motion axes, ShapeGrabber scanners eliminate the need for software alignment and registration and ensure fast, accurate results. The Ai210 industrial scanner offers a slightly smaller scan volume than our popular Ai310 scanner, and is ideal for situations in which speed and ease of use are important. As a fast, accurate 3D scanner, the Ai210 helps manufacturers improve product quality and compliance without slowing down production. Our automated scanners provide: 1) Ease of use ? no need to write special code to scan each object 2) Speed ? fast and simple to scan a part without complicated, time consuming orientation and alignment processes 3) Efficiency ? significantly reduce the time required to completely scan a shape, reducing the cost associated with executing the job
Product name:เอกซ์เรย์สำหรับงานอุตสาหกรรม
Brand name: Xavis
Model: A-100
Short Description: Real Time X-Ray : Semiconductor / SMT / Electronics

First | Previous | Next | Last
© 2000-2008 CopyRight by V Eye Precision Ltd.
Tel. 029020593  Fax. 029020595  Website. www.veyeprecision.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login