วิธีการปูกระเบื้อง
ในการปูกระเบื้องมีข้อแนะนำ ดังต่อไปนี้
Last Update : 14:05:33 31/08/2011
ความคงทนของสีของกระเบื้องศรีธานี
สีของกระเบื้องเคลือบศิลาดลของศรีธานี มีเข้ม กลาง อ่อน และทนกรด ทนด่าง ไม่ทำปฎิกิริยา ทำให้สีของกระเบื้องมีความคงทนตลอดอายุการใช้งาน
Last Update : 14:48:46 09/03/2011
กระเบื้องคริสตัลโมเสค Finery Red
Brand : Srithanee
ใช้ปูพื้น ปูผนัง
Last Update : 13:22:40 28/11/2014
กระเบื้องคริสตัลโมเสค Finery Blue
Brand : Srithanee
ใช้ปูพื้น ปูผนัง
Last Update : 13:18:32 28/11/2014
กระเบื้องคริสตัลโมเสค Finery Purple_m
Brand : Srithanee
ใช้ปูพื้น ปูผนัง
Last Update : 13:17:25 28/11/2014
กระเบื้องคริสตัลโมเสค Finery Purple
Brand : Srithanee
ใช้ปูพื้น ปูผนัง
Last Update : 13:16:37 28/11/2014
กระเบื้องคริสตัลโมเสค Finery Pink_m
Brand : Srithanee
ใช้ปูพื้น ปูผนัง
Last Update : 13:15:11 28/11/2014

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
135
Total View
383999

Products list All Category

Product name:Banana Leaves
Brand name: Srithanee
Model: STC-F011
Short Description:
Product name:Betel
Brand name: Srithanee
Model: STC-F007
Short Description:
Product name:Butterfly
Brand name: Srithanee
Model: STC-A009
Short Description:
Product name:Butterfly
Brand name: Srithanee
Model: STC-A019
Short Description:
Product name:Butterfly
Brand name: Srithanee
Model: STC-A028
Short Description:
Product name:Butterfly
Brand name: Srithanee
Model: STC-A030
Short Description:
Product name:Cassava Leaf
Brand name: Srithanee
Model: STC-F014
Short Description:
Product name:chinese Rose
Brand name: Srithanee
Model: STC-F009
Short Description:
Product name:chinese Rose
Brand name: Srithanee
Model: STC-F015
Short Description:
Product name:chinese Rose
Brand name: Srithanee
Model: STC-F004
Short Description:
Product name:chinese Rose
Brand name: Srithanee
Model: STC-F028
Short Description:
Product name:chinese Rose
Brand name: Srithanee
Model: STC-F012
Short Description:
Product name:Chongko
Brand name: Srithanee
Model: STC-F001
Short Description:
Product name:clay tile
Brand name: Srithanee
Model: stc-ct56b001
Short Description:
Product name:Conch
Brand name: Srithanee
Model: STC-A013
Short Description:
Product name:Crab
Brand name: Srithanee
Model: STC-A006
Short Description:
Product name:crystal mosaic
Brand name: Srithanee
Model: stc-cm56b001
Short Description:
Product name:crystal mosaic
Brand name: Srithanee
Model: stc-cm56b002
Short Description:
Product name:crystal mosaic
Brand name: Srithanee
Model: stc-cm56a001
Short Description:
Product name:Curl Leaf
Brand name: Srithanee
Model: STC-F016
Short Description:

First | Previous | Next | Last
© 2000-2008 CopyRight by Srithanee Ceramics Co.,Ltd
Tel. 027920991-2  Fax. 027920993  Website. www.srithanee.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login