เรื่องที่ควรตรวจสอบก่อนซื้อบ้าน 6 ประการ
ก่อนเลือกซื้อบ้านคุณเตรียมตัวอย่างไร?
Last Update : 15:06:22 23/12/2010
Digital door lock GS-R1200
Brand : 2010 plus
Model : GS-R1200
Last Update : 11:15:06 01/03/2011
Hotel lock system
Brand : 2010PLUS
Model : korean hotels seoul
คือ ระบบควบคุมประตู - ห้องพัก ของโรมแรม,อพาร์ทเม้นท์,รีสอร์ด,หอพัก
Last Update : 11:09:25 01/03/2011
Digital door lock GS-H5100
Brand : 2010 plus
Model : GS-H5100
digital door lock 2001 plus
Last Update : 15:24:54 16/02/2011
Digital door lock GS-R1650
Brand : 2010 plus
Model : GS-R1650
digital door lock 2001 plus
Last Update : 15:23:46 16/02/2011
Digital door lock GS-R1600
Brand : 2010 plus
Model : GS-R1600
digital door lock 2001 plus
Last Update : 13:52:18 16/02/2011

Page View  2867 
News


เชิญชวนร่วมประกวดแบบ “จุด” เปลี่ยนโลก “Expanded Point”
 
 
ในโลกปัจจุบันสภาพสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ช่องว่างระหว่างสังคมก่อให้เกิดความแตกต่างของการดำเนินชีวิตผู้คนจำนวนมาก ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยในสังคม ถูกเงื่อนไขทางเศรษฐกิจผลักออกสู่ขอบเขตพื้นที่รอบนอกอย่างกระจัดกระจาย และแทรกตัวอยู่เป็นชุมชนเล็ก ๆ ในเมืองอย่างแออัด รวมถึงการใช้พื้นที่ต่าง ๆ ถูกปล่อยปละละเลย พื้นที่รกร้างขาดการใช้งาน ขาดการวางแผน ในการพัฒนาทำให้ความเชื่อมโยงต่าง ๆ เกิดปัญหามากมาย จากแนวคิด Bottom Up เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ในงานสถาปนิก ’54 ซึ่งมองว่าการพัฒนาต่าง ๆ ควรเริ่มต้นจากการพัฒนาในจุดเล็ก ๆ ส่งผลกระจายสู่การเปลี่ยนแปลงในวงกว้างที่ต้องการการนำที่ว่างที่ถูกละเลย ต่าง ๆ มาพัฒนาเพื่อเติมเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์ต่อสภาพบริบท สังคม และชุมชน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนสถาปนิก นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมค้นหาสถานที่และเสนอความคิด เพื่อชี้แนะให้เกิดการปรับปรุงการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะ สมและสร้างทัศนะที่ดีมีคุณค่าแก่ชุมชน และร่วมประกวดแบบ ภายใต้แนวคิด “จุด” เปลี่ยนโลก “Expanded Point” การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ หรือสถาปนิกทั่วไป จัดทีมออกแบบร่วมกับนักออกแบบทุกสาขาวิชาชีพหรือประชาชนทั่วไป ผู้ที่ได้รับรางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 จะได้รับเงินสด 100,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ และ ระดับนิสิต นักศึกษา ผู้ที่ได้รับรางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 จะได้รับเงินสด 30,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ สภาพสังคมส่วนใหญ่ปัจจุบัน มีความคุ้นเคยกับแนวคิดแบบ Top Down ซึ่งหมายถึง การมองระบบ จากบนลงล่างทำให้เกิดผลลัพธ์ที่อาจไม่ตอบสนองต่อปัญหาอย่างแท้จริงแนวคิดแบบ Bottom Up ซึ่งเป็น Theme หลักของงานสถาปนิก 2011 คือ มุมมองที่ให้ความสำคัญกับฐานขององค์ประกอบทั้งหมดที่จะเชื่อมโยงกันไปจนถึง ส่วนบนสุด แนวคิดนี้สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นจากแนวคิดเล็กๆ ที่เมื่อกระทำแล้ว มีผลนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้ ซึ่งอาจเปรียบได้กับ การเติบโตของเมล็ดพันธ์พืช ที่เริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุด เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีระบบซับซ้อนและสมบูรณ์แบบ ตัวอย่าง การพัฒนาชุมชนเล็กๆ ที่เริ่มจากการทำความเข้าใจกับคนในชุมชนและให้คนในชุมชนมีส่วนรวมในกระบวน การพัฒนา ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบและกระบวนการ ในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีจุดเริ่มต้นจากองค์ประกอบ หรือประเด็นเล็กๆที่น่าสนใจ แล้วนำแนวคิดมาพัฒนาจนเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่มีความสดใหม่ เช่น แนวคิดที่จะออกแบบอาคารที่มีแหล่งที่มาของวัสดุภายในรัศมี 5 กิโลเมตร แนวทางการประหยัดพลังงานที่เป็นประเด็นเล็กๆ แต่มีผลมากในทางปฏิบัติ เช่น ระบบการใช้น้ำหยดในการรดน้ำต้นไม้, แนวคิดที่ประหยัดพลังงานโดยเน้นคนมากกว่าอุปกรณ์หรือ Technology โดยการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้, การตั้งอุณหภูมิ แอร์คอนดิชั่นให้พอประมาณ เป็นต้น Extraction Bottom Up: เล็กๆ . . . . เปลี่ยนโลก คือมุมมองที่ให้ความสำคัญกับฐานขององค์ประกอบรวมทั้งหมด. . . . ที่สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นจากแนวคิดเล็กๆ ที่เมื่อกระทำแล้ว มีผลนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้ . . . ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบ ได้ภายในวันที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 20.00 น. โดยผลงานจะนำไปจัดแสดง ในงานสถาปนิก’54 ระหว่างวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณคุณามาศ เชื้ออารย์ โทร 0 2319 6555 ต่อ 201 หรือ www.architectexpo.net


© 2000-2008 CopyRight by 2010 Global Sources Company Limited
Tel. 0-2540-7101  Fax. 0-2517-7520  Website. www.2010globalsources.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login