พิธีการส่งออก
พิธีการส่งออก การส่งสินค้าออกจากประเทศไทยต้องผ่านพิธีการส่งออกตามกระบวนการปกติ ในความหมายของศุลกากรนั้น การส่งออกคือการเคลื่อนย้ายสินค้าโดย เรือ หรือเครื่องบิน จากสถานที่หนึ่งในประเทศไทยไปยังสถานที่หนึ่งนอกประเทศไทย สินค้าทั้งหมดที่ส่งออกจากประเทศไทยต้องรายงานและผ่านพิธีการทางศุลกากร
Last Update : 16:01:38 17/11/2010
คู่มือระบบพิธีการนำเข้า
คู่มือระบบพิธีการนำเข้า
Last Update : 12:26:48 09/11/2010
ขั้นตอนพิธีการนำเข้า
ขั้นตอนพิธีการนำเข้า
Last Update : 12:19:42 09/11/2010
พิธีการนำเข้า
การนำเข้าสินค้า เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่นำเข้า การนำสินค้าเข้าประเทศไทยยังไม่ถูกกฎหมายโดยสมบูรณ์จนกระทั่งสินค้ามาถึงท่าที่นำเข้า การส่งมอบสินค้าได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร และได้ชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้ามีความรับผิดชอบในการเตรียมสินค้าเพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร นอกจากนี้ผู้นำเข้ายังต้องได้รับใบอนุญาตในการนำเข้าสำหรับสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า สินค้าบางรายการต้องได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการนำเข้าเอกสาร
Last Update : 12:17:10 09/11/2010
Logistics Planning and Consulting Services
Brand : TLA
Last Update : 10:19:37 17/11/2010
Packing & Re-Packing
Brand : TLA
Last Update : 10:19:03 17/11/2010
International Freight Forwarding
Brand : TLA
Last Update : 10:18:40 17/11/2010
Warehouse Management
Brand : TLA
มีให้บริการด้านคลังสินค้ากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและ Free Zone
Last Update : 10:18:13 17/11/2010
Customs Brokerage
Brand : TLA
Last Update : 10:16:47 17/11/2010
Services
Last Update : 00:00:00 01/01/2011
TLA
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

Page View  1565 
News


Services
Date Time : 08/11/2010 - 30/11/2010
 
 

We set ourselves apart from our competitors by offering dependable one-stop logistics solutions to our customers. As TLA was established through collaborative efforts of 31 Thai logistics companies, the company has a better position in the market to benefit from the network, assets and experience of its founders. We are able to handle general cargoes,hazardous cargoes,heavy-lift cargoes, bulk cargoes,and any other specialized cargoes. Our ongoing commitment is to strive for excellence and to make customer satisfaction our first priority.


© 2000-2008 CopyRight by Thai Logistics Alliance Co.,Ltd.
Tel. (662) 6633411-4 ต่อ 337  Fax. (662) 6631064  Website. www.tla.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login