ตู้MDB 3000A & CAP-BANK
Brand : Siriprapa Engineering
Model : See detail
ตู้MDB 3000A-&-CAP-BANK
Last Update : 23:15:09 25/06/2010
งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
Brand : Siriprapa Engineering
Model : See detail
ไซท์งานกำลังติดตั้งตู้ Main Distibution Broad
Last Update : 09:43:46 01/06/2010
ตู้เมนไฟฟ้า MDB
Brand : Siriprapa Engineering
Model : Main Distibution Broad
ตู้เมนควบคุมไฟฟ้า (Main Distibution Broad) เป็นตู้เมนสำหรับรับไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าหรือจากมิเตอร์ของการไฟฟ้า มีขนาดตั้งแต่ 250-5,000 แอมป์ ในการจ่ายไฟฟ้า ทั้งยังสามารถติดตั้งคาปาซิเตอร์ และ ชุด ATS ที่สลับใช้งานกับ เจนเนอเรเตอร์ได้อีกด้วย
Last Update : 09:31:04 24/05/2010
ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Distibution Board) ตู้ไฟฟ้า
Brand : Siriprapa Engineering
Model : Distibution Board
ตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย (Distibution Broad) เป็นตู้ไฟฟ้าที่แยกย่อยมาจากตู้เมนไฟฟ้าอีกทีหนึ่งใช้สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดโดยตรงหรือเเป็นตู้กระจายโหลดให้กับโหลดไฟฟ้าที่อยู่ไกลจากตู้เมนไฟฟ้า
Last Update : 09:23:25 24/05/2010
ตู้ MCP Motor Control Panel
Brand : ศิริประภา SPE
Model : ควบคุมระบบปรับอากาศ
สำหรับควบคุมเครื่องจักรตามฟังก์ชั่นการทำงานที่กำหนดโดยการออกแบบที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน
Last Update : 09:50:38 23/05/2010

Page View  2231 
News


รับสมัครพนักงาน
 
 

รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง

1.ช่างประกอบตู้ (บัสบาร์-วายริ่ง)

   - วุฒิ ปวช. ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง

   - ประสบการณ์ ไม่จำเป็น

   - เงินเดือนตามข้อตกลงและประสบการณ์การทำงาน

   - สถานที่ทำงาน นนทบุรี 

2. พนักงานจัดซื้อ

   - ไม่จำกัดวุฒิ

   - ใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้

   - มีความกระตือรือร้นและความอดทน

   - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


© 2000-2008 CopyRight by Siriprapa Engineering Ltd.,Part.
Tel. 0-2598-6679 , 089-891-5660 , 086-302-6361  Fax. 0-2598-6576  Website. www.siriprapa.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login