ปูอัดทำมาจากอะไร
รู้ไหม? ปูอัดทำมาจากอะไร
Last Update : 17:41:01 21/11/2012
การทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Personal computer
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือที่เรียกสั้นๆว่า PC (Personal Computer) จะทำงานได้ ต้องประกอบด้วย ส่วนหลัก ๆ คือ1. ตัวเครื่อง ซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญหลัก ๆ คือ เมนบอร์ด หรือ มาสเตอร์บอร์ด คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลักของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทุกชนิดจะต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ชิ้นนี้
Last Update : 11:29:15 02/11/2012
พวงกุญแจคละแบบ
Brand : ictnongbualamphu
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านชุมชนตำบลหนองบัว แฮนด์เมด
Last Update : 09:49:54 25/04/2017
งานเป่าแก้ววิทยาศาสตร์รูปต่างๆ
Brand : สุภาพร สิระการ
Model : 500.00
Last Update : 09:42:13 25/04/2017
กระเป๋าสานเส้นพลาสสติก
Brand : ICT Nongbua
Last Update : 09:31:07 25/04/2017
เบาะรองนั่ง
Last Update : 09:15:04 25/04/2017

Page View  1160 
News


ระบบตลาดกลางสินค้าออน์ไลน์แห่งชาติเพื่อรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
Date Time : 04/11/2012 - 30/11/2012
 
 

 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมโครงการนำร่อง โครงการประชาสัมพันธ์ระบบตลาดกลางสินค้าออน์ไลน์  ระหว่งวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม MITC ชั้น ๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย คณาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ เกี่ยวกับบริการในระบบ ThailandMall.net  ในการนี้ท่านผู้ตรวจกระทรวง ฯ ให้เกรียติมาเป็นประธานเปิด


© 2000-2008 CopyRight by ICT NongbualamphuMall
Tel. 0834053798  Website. www.ictnongbualamphu.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login