รับออกแบบ สร้าง ปรับปรุง Renovate ห้องคอมพิวเตอร์ Computer Room ห้องเซิฟเวอร์ Server Room
Brand : -
Model : -
รับออกแบบ สร้าง ปรับปรุง Renovate ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Room) ห้องเซิฟเวอร์ ห้องServer (Server Room) ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)
Last Update : 18:05:28 25/02/2015
งานระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
Brand : -
Model : -
งานระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
Last Update : 11:00:45 17/07/2012
งานสถาปัตยกรรมสำหรับงานทนไฟและป้องกันไฟลาม (NFPA 75 Standard Compilation)
Brand : -
งานสถาปัตยกรรมสำหรับงานทนไฟและป้องกันไฟลาม ตาม NFPA 75 Standard (This standard covers the requirements for the protection of information technology equipment and information technology equipment areas)
Last Update : 09:07:28 17/07/2012
งานระบบพื้นยก (Raised floor)
Brand : -
Model : -
งานระบบพื้นยก (Raised floor)
Last Update : 12:56:57 11/07/2012
งานระบบดับเพลิง(Fire Extinguisher)
Brand : -
Model : -
งานระบบดับเพลิง(Fire Extinguisher)
Last Update : 12:56:45 11/07/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1704
Total View
50330

News

First | Previous | Next | Last
There are no record found.
© 2000-2008 CopyRight by NANA BIZ CO.,LTD
Tel. 081-3118418  Fax. 025653510
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login