แท่นชั่งน้ำหนักรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ แบบบ่อลอย
Model : TPL
• แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ Load Cell หลายตัว • ติดตั้งถาวร ลอยเหนือพื้นถนน • โครงแท่นชั่งเป็นโครงเหล็ก • พื้นแท่นชั่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเป็นโครงเหล็กล้วน
Last Update :

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2457
Total View
33070
Contact US 


Company Name : ห้างง่วนไช่หลี
  Nguan Chai Lee


Contact Person:   วิศิษฎ์  แสงจินดาวงษ์
Address:   280 ซ.อมร ถ.นางลิ้นจี่  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 
Postcode:   10120
Tel:   022498805    EXT :
Fax:   026710896
Email:   ncl280@ncl.co.th
Website:   http://www.ncl.co.th

© 2000-2008 CopyRight by Nguan Chai Lee
Tel. 022498805  Fax. 026710896  Website. http://www.ncl.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login