เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา
เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

ตรัง หรือเมืองทับเที่ยง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพารา โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี นำพันธุ์มาจากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้
เมื่อ พ.ศ. 2442 และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ตรังมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำตรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด

     ตรัง เป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลยาวทางด้านตะวันตก ประมาณ 119 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะในทะเลอันดามันที่อยู่ในการปกครองกว่า 46 เกาะ ภายในพื้นที่อำเภอกันตัง 12 เกาะ อำเภอปะเหลียน 13 เกาะ และอำเภอสิเกา 21 เกาะ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว คือระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของปี

     ตรัง มีพื้นที่รวม 4,941 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ

  โฮม สเตย์ รีสอร์ท
Home stay resort


จังหวัด : ตรัง
     
  ทับวารินทร์ รีสอร์ท
Thapwarin Resort


จังหวัด : ตรัง
     
  SugarBake
SugarBake


จังหวัด : ตรัง
     
  บ้านต้นออม
Tonaom


จังหวัด : ตรัง
     
  เกาะมุก ชาลีบีช รีสอร์ท
Koh Mook Charlie Beach Resort


จังหวัด : ตรัง
     
  ภูตะวันรีสอร์ท จ.ตรัง
putawanresorn trang


จังหวัด : ตรัง
     
อ่านต่อ...
 
     
     
อ่านต่อ...

  งานตรุษจีนเมืองตรัง ปี 2553
งานเทศกาลตรุษจีนเมืองตรังอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บริเวณถนนราชดำเนิน กิจกรรมประกอบ...
ระหว่าง 12/02/2010 ถึง 14/02/2010
จังหวัด : ตรัง
     
  งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2010
จังหวัดตรังจัดงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2010 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2553 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยเปิดโอกาสใ...
ระหว่าง 13/02/2010 ถึง 15/02/2010
จังหวัด : ตรัง
     
อ่านต่อ...
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player