นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ

เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

     เมืองสงขลามีชื่อเดิมว่า “เมืองสทิง” ตั้งอยู่ที่อำเภอสทิงพระปัจจุบัน พ่อค้าชาวอินเดีย เปอร์เซียและอาหรับที่เดินทางเข้ามาค้าขายที่เมืองสทิงพระเรียกเมืองนี้ว่า “เมืองสิงหลา” เนื่องจากขณะแล่นเรือเข้าปากทะเลสาบสงขลานั้น มองเห็นเกาะสองเกาะคล้ายสิงห์หมอบอยู่ 2 ตัว เกาะสองเกาะนี้คือ เกาะหนู เกาะแมว นั่นเอง

     สงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับรัฐเคดาห์(ไทรบุรี)ของมาเลเซีย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาแต่สมัยโบราณ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งมีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย สงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชายทะเล น้ำตก ทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

     อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันอำเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ สงขลาจึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะที่แตกต่างกันในตัว 2 ลักษณะคือ สภาพเก่าแก่ของบ้านเมืองสงขลาและความเจริญของเมืองหาดใหญ่ ด้วยระยะทางห่างกันประมาณ 30 กิโลเมตร

     จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 7,393 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 16 อำเภอ คืออำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง 

 

  โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่
Asian Hotel Hatyai


จังหวัด : สงขลา
     
  โนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่
Novotel Centara Hat Yai


จังหวัด : สงขลา
     
  โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์
BP Grand Tower Hotel


จังหวัด : สงขลา
     
  โรงแรม บีพี แกรนด์สวีท
BP Grand Suite


จังหวัด : สงขลา
     
  ไร่ถุงทองผุดผาบางกล่ำ โฮมสเตย์
Laitungtongpudphabangklam homestay


จังหวัด : สงขลา
     
  โคซี่เพลส หาดใหญ่
Cosy Place Hadyai


จังหวัด : สงขลา
     
อ่านต่อ...
 
     
     
อ่านต่อ...

  เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้
เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จัง...
ระหว่าง 01/11/2009 ถึง 28/02/2010
จังหวัด : สงขลา
     
อ่านต่อ...
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player