สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

     สตูล เป็นจังหวัดทางภาคใต้ของไทย ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตก และมีพื้นที่ติดชายแดนไทย – มาเลเซีย ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นเนินสูง  ที่ราบป่าเขาและห้วยน้ำลำธาร ทางด้านตะวันออกของพื้นที่  ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่าโกงกางและไม้แสม ด้านทิศตะวันตกรายล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันสวยงามกว่าแปดสิบเกาะ ที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียง คือ หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง-ราวี หลีเป๊ะ และหมู่เกาะเภตรา

     สตูล อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 971 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 2,478 ตารางกิโลเมตร  มีชายฝั่งทะเลยาว 144.8 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม สตูลแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอมะนัง

     คำว่า   สตูล  :  มาจากคำภาษามาลายูว่า  “สโตย”  แปลว่า กระท้อน หรือต้นกระท้อน ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชุกชุมในท้องที่ โดยชาวมาเลเซียจะเรียกจังหวัดสตูลว่า “นัครีสโตย”  ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับกระท้อน  ต่อมาสตูล ได้รับการขนานนามว่า “ นครสโตยมำบังสการา” Negeri Setoi Mumbang Segara แปลเป็นไทยว่า  เมืองแห่งพระสมุทรเทวา  ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน

 

 
     
     
อ่านต่อ...
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player