ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา
01/01/2010 To 31/12/2010

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน  ห่างจากจังหวัดกำแพงเพชร 60 กม. เป็นแหล่งศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวชาวเขา  และรวบรวมวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขา  จำนวน 6 เผ่า คือ ม้ง เย้า มูเซอ ลีซอ กะเหรี่ยง และลัวะ  และมีบ้านพักไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว  โดยได้จำลองบ้านของชาวเขาเข้าอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาหมู่บ้าน  ตลอดทั้งมีพื้นที่กางเต็นท์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  จัดให้มีการแสดงของเยาวชนเผ่าม้ง เย้า และลีซอ  ไว้ให้กับนักท่องเที่ยว  ชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆ และมีสินค้าหัตถกรรมผ้าปักเครื่องเงิน ของชาวเขาจำหน่าย เป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว 

ผู้สนใจติดต่อได้ที่   ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร  โทร. 0 5578 6250  หรือ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร  โทร. 0 5571 1455

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player