มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ที่เมืองนคร
28/01/2010 To 28/02/2010

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ  ที่เมืองนคร
28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2553
ณ วัดพระมหาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

       ด้วยพุทธานุภาพที่กว้างไกล ในดินแดนที่หลากหลายและแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ นครศรีธรรมราช ร่วมพลิกฟื้นบรรยากาศเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าของศาสนิกชนชาวโลกกับผ้าพระบฎ ในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามแห่งพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิงศาสนา  งานประเพณีการบูชาแห่ผ้าพระบฎห่มองค์พระบรมธาตุที่มีอยู่หนึ่งเดียวที่เมืองนครสู่ระดับนานาชาติ พร้อมประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ กับพุทธานุภาพที่กว้างไกล และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมือง 12 นักษัตรผู้ซึ่งทรงทะนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งองค์พระบรมธาตุเจดีย์    จึงเห็นควรยกระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ให้เป็นกิจกรรมระดับนานาชาติ  และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  พร้อมนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้  ต่างประเทศที่เข้าร่วมแห่ผ้าพระบฎ ประกอบด้วยเมืองอิชิคาวา ประเทศญี่ปุ่น, รัฐเคดาห์และปีนัง ประเทศมาเลเซีย

กิจกรรม

28  มกราคม            กวนข้าวมธุปายาส   ข้าวยาคู  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
30 มกราคม            พิธีเปิด / เวียนเทียนรอบปฐมฤกษ์
7,14,21  กุมภาพันธ์  สวดด้าน ณ วิหารคด โดยพระภิกษุ 36 รูป
25-27  กุมภาพันธ์      สมโภชผ้าพระบฎ ณ สวนศรีธรรมาโศกราช
28  กุมภาพันธ์          ขบวนแห่ผ้าพระบฎ

       ขอเชิญชวนคนดี กลับคืนสู่ร่มเงาแห่งองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อโน้มนำการปฎิบัติบูชา ในเมืองมงคล คนทำดีแห่งนี้ ด้วยประเพณีบูชาผ้าพระบฎห่มองค์พระบรมธาตุ  เป็นการใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามคำสอนสำคัญคือโอวาทปาฏิโมกข์แห่งมาฆะมาส ละชั่วใฝ่ดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบตลอดถึงสาระบนผืนผ้าพระบฎอย่างหลากหลาย  อันเป็นการเติมศรัทธาต่อการมีส่วนร่วมสร้าง ร่วมทำ ร่วมบูชา ร่วมรักษาผ้าพระบฎ ซึ่งถือเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม กับศรัทธาที่ก่อเกิดจากเมืองพระพุทธศาสนา  เป็นเครื่องพุทธบูชาที่ยิ่งใหญ่ สร้างกุศลให้ตนเอง จนถึงขั้นสูงสุดคือความมุ่งหมายได้บรรลุถึงนิพพานหรือได้พบพระศรีอาริยเมตไตรยพร้อมเชิญชวนบุคคลที่เกิดปีขาล ร่วมเป็นพยานในปี 12 นักษัตร แห่งนี้

 

ความเป็นมาของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

       แห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่เก่าแก่และมีเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองและด้วยพระปรีชาสามารถทำให้นครศรีธรรมราชมีเมืองบริวารรายรอบถึง 12 เมือง เรียกว่าเมืองสิบสองนักษัตริย์ และในปีนี้ ททท.มีแนวคิดที่จะยกระดับให้เป็นแห่ผ้าพระบฎนานาชาติ เชิญผ้าพระบฏจากเมืองต่าง ๆ มาร่วม และจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อร่วมส่งเสริมและรณรงค์ให้นครศรีธรรมราช เป็นเป้าหมายในด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมโชว์ศักยภาพความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้านประเพณีวัฒนธรรม เพื่อสืบสานถึงตำนานที่ยิ่งใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นประเพณีที่รับมาจากอินเดีย ตามประวัติกล่าวว่า ในสมัยพระเจ้าสามพี่น้อง คือ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พระเจ้าจันทรภาณุ และพระเจ้าพงษาสุระ กำลังเตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู่นั้น คลื่นได้ซัดเอาผ้าแถบใหญ่ยาวผืนหนึ่ง ซึ่งมีลายเขียนพุทธประวัติ เรียกว่า “ผ้าพระบฏ” ขึ้นที่อำเภอ ปากพนัง พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจึงจัดให้มีการสมโภชพระบรมธาตุ และแห่แหน “ผ้าพระบฏ” ขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุ จนถึงปัจจุบันนับเวลาได้เจ็ดร้อยกว่าปี โดยมุ่งหมายจะได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนี้ จัดในวันมาฆบูชา อันเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ถือกันว่าเป็นวัน “จตุรงคสันนิบาต” คือวันที่พระอรหันต์ซึ่งเป็นเอหิภิกขุ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ในวันที่ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์พุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช จึงพร้อมใจกันประกอบพิธี โดยร่วมใจกันจัดหาผ้าสีเหลือง สีแดง สีขาว มาต่อกันเป็นแถบยาว ที่เรียกว่า “ผ้าพระบฏ” ไปห่มองค์พระบรมธาตุ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำทุกปี เพราะฉะนั้นในชีวิตหนึ่งหากมีโอกาสมาแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุ เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต อีกทั้งหากมีโอกาสในการร่วมพิธี หรือลิ้มรสข้าวมธุปายาส ถือเป็นยาอายุวัฒนะช่วยเพิ่มพูนสติและปัญญา นำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงามอย่างรู้เท่าทันชีวิต

ติดต่อสอบถาม

ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์. 0-7534-6515-6

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player