การแสดง "มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย"
27/03/2010 To 24/04/2010

โครงการ : การแสดง "มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย"
วัน  : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม และวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553
เวลา : 17.30 – 20.00 น.
สถานที่ : ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


ททท.โคราช ขอเชิญทุกท่านชมการแสดง 
"มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย"

   จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญ ทุกท่านชมการแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย”  วันเสาร์ที่ 30 มกราคม / วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ / วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม และวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 17.30 – 20.00 น. ณ   อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

   นายอรรถพล  วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า  นี่คือการแสดงนาฏการที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย” วิมายะนาฏการ ในชุด “พุทธบูชา” เป็นการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมาย และอารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทหินพิมาย”  
   กิจกรรมภายในงานที่ต้อนรับผู้มาเยือนของชาวพิมาย ด้วยพิธีการบายศรีสู่ขวัญ การนำชมศาสนสถาน สมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โดยยุวมัคคุเทศก์จากโรงเรียนพิมายวิทยา ชมการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านเมืองพิมาย ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ” ชุดพุทธบูชา เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมายออกมาเป็นนาฏลีลา อาทิ ฉากการสร้างปราสาทหิน การแสดงรำมวยโบราณ เรือมจับกรับ เรือมซันตรูจ ขบวนแห่พระพุทธบูชา และระบำพิมายปุระ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ค่าบัตรเข้าชมการแสดง 400  บาท ต่อ 1 ท่าน ราคานี้รวมค่าชมการแสดง กิจกรรมต่าง ๆ และค่าชมการสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง

การจองบัตรชมการแสดงรอบปกติ ติดต่อสอบถาม /จองการแสดงได้ที่     
ที่ว่าการอำเภอพิมาย โทร.0 4447 1617  
เทศบาลตำบลพิมาย  โทร.0 4447 1121  

การจองบัตรชมการแสดงรอบพิเศษ 
แบบหมู่คณะจำนวนตั้งแต่  1 - 200 คน ค่าเหมารอบการแสดงรอบละ 60,000 บาท หรือ 
หมู่คณะจำนวนตั้งแต่  201 - 400 คน ค่าเหมารอบการแสดงรอบละ 65,000 บาท หรือ 
หมู่คณะจำนวนตั้งแต่  401 คน ค่าเหมารอบการแสดงรอบละ 70,000 บาท 

(รอบการแสดงพิเศษ ค่าอาหารเพิ่มท่านละ 200 บาท) พร้อมมีบริการภาษาต่างประเทศ  (เฉพาะรอบพิเศษ) ญี่ปุ่น / อังกฤษ และฝรั่งเศส  
ติดต่อสอบถาม /จองการแสดงรอบพิเศษได้ที่ 
คุณจาตุรงค์ ถนอมกลาง โทร.0 4447 1617  
คุณญาดา  ศริญญามาศ  โทร. 08 1877 6682 / 0 4447 1650  
เทศบาลตำบลพิมาย  โทร.0 4447 1121  
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิมาย โทร.08 6648 5228  หรือที่  
ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0 4421 3030 / 0 4421 3666 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player