งานแสดง Mini Light & Sound ชุด ศรีธรรมาโศกราช
26/09/2009 To 24/04/2010

งานแสดง Mini Light & Sound ชุด “ศรีธรรมาโศกราช”

ย้อนเวลาหาอดีต จากเมืองตามพรลิงค์
เรียนรู้วัฒนธรรมการกินแบบดั้งเดิม

คนจำนวนไม่น้อยที่ ถวิลหาอดีต เพราะเป็นรากฐานที่งดงามของปัจจุบัน นครศรีธรรมราช หรือเมืองตามพรลิงค์ในอดีตนั้น ปกครองโดยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองนครศรีธรรมราช ถูกนำมาถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดและสืบสานถึงประวัติศาสตร์ ในงานแสดง Mini Light & Sound พร้อมวัฒนธรรมการกิน “กินหมรับ ดับที่ แลของดีเมืองนคร” ในวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 - 24 เมษายน 2553  ณ สวนศรีธรรมาโศกราช
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช สร้างสรรค์กิจกรรมดีเพื่อนำเสนอแง่มุมทางด้านประวัติศาสตร์ ตลอดถึงประเพณีวัฒนธรรมการกินของชาวนครศรีธรรมราชในรูปแบบการกินหฺมฺรับ หรือกินสำรับ ซึ่งรูปแบบการกินมีความผูกพันกับพุทธศาสนา เพราะเวลาจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ เราจะจัดของคาวหวานอยู่ในถาดเดียวกัน แล้วนำมาถวาย อาหารการกินของชาวนคร จึงอยู่ในลักษณะของจัดหฺมฺรับ อีกทั้ง เพื่อเชิดชูและย้อนรำลึกถึงปฐมกษัตริย์ของนครศรีธรรมราช ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ ทำให้นครศรีธรรมราชเป็นมหานคร มีเมืองขึ้น ๑๒ หัวเมืองเรียกว่า ๑๒ นักษัตร และได้ทรงสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ขึ้นบนหาดทรายแก้ว ซึ่งนับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญในสมัยต่อมาตราบจนปัจจุบัน 

นายสุเทพ เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า Mini Light & Sound พร้อมกินหฺมฺรับ ดับที่ แลของดีเมืองนคร กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน ซึ่งเสาร์ที่ 26 ธันวาคม และ วันเสาร์ที่ 23  มกราคม 2553 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริหารและจัดการโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจำหน่ายบัตร ซึ่งเป็นการรับประทานอาหาร ท่ามกลางบรรยากาศของแสงสีที่มีมนต์เสน่ห์ในยามค่ำคืน

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player