มาฆบูชาแห่ผ้าพระบฎนานาชาติ ที่เมืองนคร
27/02/2010 To 28/02/2010

ด้วยพุทธานุภาพที่กว้างไกล ในดินแดนที่หลากหลายและแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ นครศรีธรรมราช  ร่วมพลิกฟื้นบรรยากาศเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าของศาสนิกชนชาวโลกกับผ้าพระบฎ ในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามแห่งพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิงศาสนา  งานประเพณีการบูชาแห่ผ้าพระบฎห่มองค์พระบรมธาตุที่มีอยู่หนึ่งเดียวที่เมืองนครสู่ระดับนานาชาติ พร้อมประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ กับพุทธานุภาพที่กว้างไกล และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมือง 12 นักษัตรผู้ซึ่งทรงทะนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งองค์พระบรมธาตุเจดีย์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช  ร่วมกับชมรมรักบ้านเกิด สวนสร้างสรรค์นาคร – บวรรัตน์ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขอเชิญชวนคนดี กลับคืนสู่ร่มเงาแห่งองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อโน้มนำการปฎิบัติบูชา ในเมืองมงคล คนทำดีแห่งนี้ ด้วยประเพณีบูชาผ้าพระบฎห่มองค์พระบรมธาตุ  เป็นการใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามคำสอนสำคัญคือโอวาทปาฏิโมกข์แห่งมาฆะมาส ละชั่วใฝ่ดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบตลอดถึงสาระบนผืนผ้าพระบฎอย่างหลากหลาย  อันเป็นการเติมศรัทธาต่อการมีส่วนร่วมสร้าง ร่วมทำ ร่วมบูชา ร่วมรักษาผ้าพระบฎ ซึ่งถือเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม กับศรัทธาที่ก่อเกิดจากเมืองพระพุทธศาสนา  เป็นเครื่องพุทธบูชาที่ยิ่งใหญ่ สร้างกุศลให้ตนเอง จนถึงขั้นสูงสุดคือความมุ่งหมายได้บรรลุถึงนิพพานหรือได้พบพระศรีอาริยเมตไตรย

ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า งานประเพณีการบูชาผ้าพระบฎหม่องค์พระบรมธาตุมีอยู่หนึ่งเดียวที่เมืองนครศรีธรรมราช ยาวนานด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นมาและมีความสัมพันธ์ระดับนานาชาติทั้งหงสาวดีและลังกา  ร่วมกันส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีบูชาผ้าพระบฎห่มองค์พระบรมธาตุสร้างผ้าพระบฎ ตามกำลังศรัทธา ทั้งชนิดแนวตั้ง หรือแนวตุง ตลอดจนธงริ้ว ธงราว ล้วนก่อให้เกิดมิติความสูงต่ำ สีสันและภาพลักษณ์ ตลอดถึงเรื่องราว ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความขรึมขลัง พลังแห่งศรัทธา และในปีนี้ ททท.ได้เชิญเมืองไทรบุรี กลันตัน จากประเทศมาเลเซียมาร่วมบูชาผ้าพระบฎ พร้อมเชิญชวนบุคคลที่เกิดปีขาล ร่วมเป็นพยานในปี 12 นักษัตร แห่งนี้

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player