เปิดโลกสู่มิติใหม่แห่งเมืองท่องเที่ยวเมืองแร่นองเทศกาลเที่ยวระนอง...ท่องอันดามัน ประจำปี 2553
19/03/2010 To 27/03/2010

จังหวัดระนองนับว่าเป็นดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ดังคำกล่าวที่ว่า..เส้นทางแห่งประวัติศาสตร์  ธรรมชาติอันสวยสด งามหมดจดชนวิถี  มีดีน้ำแร่ เสน่ห์เกาะพยาม งามตระการภูเขาหญ้า กาหยูหวาน  แสนสราญกีฬาตกปลา

จังหวัดระนอง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน “เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน”  ประจำปี  2553 ระหว่างวันที่ 19 - 27 มีนาคม 2553  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สร้างความรับรู้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นด้าน แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามของชาวระนอง รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่   กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่ ตลาดย้อนยุค  เทศกาลน้ำแร่ การส่งเสริมธุรกิจสปา  การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย - พม่า  การจำหน่ายสินค้า OTOP  เทศกาลเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง การประกวดร้องเพลงและการแสดงดนตรี และดนตรีพื้นบ้าน  การประกวดธิดาระนองมุกงามอันดามัน และการแข่งขันกีฬาตกปลานานาชาติ

นายอุทัย  วรมาศกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร กล่าวว่า    ปี 2553 นี้ ฝ่ายคณะกรรมการจัดงานได้มีการแข่งขันกีฬาตกปลานานาชาติ  ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2553   ชิงถ้วยรางวัลจาก พณ ฯ  นายกรัฐมนตรี เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งร่วมกับงาน เที่ยวระนอง ท่องอันดามัน ปี 2553  ซึ่งจังหวัดระนองนับว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism)  มีเกาะแก่งที่มีความสวยงามอาทิ เกาะพยาม และเกาะช้าง เกาะค้างคาว หมู่เกาะกำใหญ่ หมู่เกาะกำเล็ก เกาะไข่ เกาะหมอ และเกาะเกรียง ทั้งนี้กิจกรรมกีฬาตกปลานานาชาติก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดระนองได้เป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการกล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ  สปาน้ำแร่ที่มีคุณภาพระดับโลก , แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) และความเป็นมาของเจ้าเมืองระนอง ,แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพลับพลึงธารแห่งคลองนาคา ความมหัศจรรย์ที่รอนักท่องเที่ยวไปสัมผัส ,ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาหญ้า ,และมิตรภาพอันอบอุ่นของสองชนชาติ ไทย -พม่า     การจัดงานเทศกาลเที่ยวระนองท่องอันดามัน ปี 2553 นี้ จึงเป็นการเปิดโลกสู่มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวเมืองแร่นองอย่างแท้จริง

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player