งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2553
งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2553 ในสมัยโบราณ บรรดาชาวพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและในประเทศลาว เชื่อถือสืบ ๆ กันมาว่า ถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ ถวา...
ระหว่าง 23/01/2010 ถึง 31/01/2010
จังหวัด : นครพนม
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player