โคมไฟดาวน์ไลท์ฝัง
Brand : L&E
Model : RFP166
Last Update : 13:11:30 12/01/2015
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝัง
Brand : L&E
Model : RAP166
Last Update : 11:26:14 12/01/2015
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝัง
Brand : ZUMTOBEL
Model : 2LIGHT E2 2/70W HIT G8.5 TI
Last Update : 11:20:35 12/01/2015
โคมไฟใต้น้ำ
Brand : LUMASCAPE
Model : LS575LED 3W BLUE FLOOD
Last Update : 11:18:42 12/01/2015
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝัง
Brand : L&E
Model : RFP205
Last Update : 11:15:26 12/01/2015
โคมไฟฝังพื้น
Brand : HYDREL
Model : 9000 MR16 75W
Last Update : 11:00:43 12/01/2015
โคมไฟติดผนัง
Brand : L&E
Model : WSF300/2
Last Update : 10:43:05 12/01/2015
โคมไฟใต้น้ำ
Brand : CASTALDI
Model : D17 # TARZAN P2 JC 100W
Last Update : 10:33:55 12/01/2015
โคมไฟขั้นบันได
Brand : CASTALDI
Model : D13/GS - N, TC 7W
Last Update : 10:32:19 12/01/2015
โคมไฟฝังพื้น
Brand : ZUMTOBEL
Model : LINE E910 1/21W. T16 EVG TI
Last Update : 10:20:40 12/01/2015
โคมไฟใต้น้ำ
Brand : L&E
Model : SUB100
Last Update : 10:09:44 12/01/2015
โคมไฟฝังพื้น
Brand : CASTALDI
Model : D27 # POWERDISK 70W
Last Update : 10:05:27 12/01/2015
โคมไฟติดฝ้าเพดาน
Brand : L&E
Model : CSG40-063
Last Update : 10:00:59 12/01/2015
เสาไฟสนาม
Brand : CASTALDI
Model : D43 # TAU CFL 55W
Last Update : 09:52:35 12/01/2015
โคมไฟติดลอยฟลูออเรสเซนต์
Brand : THORN
Model : PIERLITE#RYD 236 M WITH EMERGENCY
Last Update : 09:47:35 12/01/2015
โคมไฟติดผนัง
Brand : THORN
Model : LINE XS WALL UP
Last Update : 09:42:07 12/01/2015
โคมไฟกล่องเหล็ก
Brand : THORN
Model : โคมเปล่า ARROW SLIM, 1X36W T8
Last Update : 09:39:35 12/01/2015
โคมไฟตั้งโต๊ะ
Brand : L&E
Model : TPP46-023/CL
Last Update : 09:38:21 12/01/2015
โคมไฟติดผนัง
Brand : L&E
Model : PSF50-041
Last Update : 09:34:05 12/01/2015
เสาไฟสนาม
Brand : NORAL
Model : HORIZON IV # HPS 150W E27
Last Update : 09:29:44 12/01/2015

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
4
Total View
3075028

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์
Lighting & Equipment PCL
 
Business Information :
 
Industry group :   Electronics and Electricity 
 
Business type :   Service provider 
Retailer 
Wholeseller 
Importer 
Exporter 
Distributor 
Manufacturer 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   539/2 ชั้น 16-17 อาคารมหานครยิปซั่ม ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10400
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10400
Tel :   -
Fax :   -
 
Company Profile :
 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 โดยดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจรซึ่งครอบคลุมตั้งแต่  การผลิต  การนำเข้า  ตลอดจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการออกแบบและให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ  โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 25.00 ล้านบาท  ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 305,555,555 บาท  และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 229,165,330  บาท สำหรับประวัติความเป็นมาและก้าวย่างที่สำคัญของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้
ปี 2536 :  บริษัทเริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท และรับโอนธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงเอ็นเตอร์ไพรส์ (ซึ่งในปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงเอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ปิดกิจการแล้ว)  ขยายธุรกิจจากลูกค้าประเภทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าไปสู่ส่วนงานราชการต่างๆ  เป็นตัวแทนจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ของบริษัทชั้นนำของโลก
   
ปี 2537–2541 :  ขยายธุรกิจด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้มีความหลากหลาย  และเริ่มขยาย ขอบเขตการให้บริการด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ  เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุด    นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเครือข่ายการตลาดให้ครอบคลุมธุรกิจโครงการ และธุรกิจขายส่ง 

ปี 2542 :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและให้บริการแก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเข้าซื้อกิจการของบริษัท  ที.เอส ทรังค์คิ้ง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ และอุปกรณ์รองรับสายไฟ และเริ่มรุกตลาดต่างประเทศด้วยการเปิดแผนกส่งออก  เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจส่งออกที่เป็นผลจากค่าเงินบาทอ่อน

ปี 2543-2544 : ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมการขาย ในโมเดิร์นเทรด (MODERN TRADE)  และเพิ่มความหลากหลายของสินค้ากลุ่มโคมไฟตกแต่งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ริเริ่มแนวคิดธุรกิจใหม่ด้วยการเปิด  \\\\\\\\\\\\\\\"LIGHTING APPLICATION CENTER\\\\\\\\\\\\\\\"  เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าไปชมวิธีการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ
    - ขยายธุรกิจสู่ตลาดค้าปลีก ด้วยการเปิดโชว์รูมที่ชั้น 16 ของอาคารมหานครยิบซั่ม  และที่ชั้น 4 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับใช้ในงานต่างๆ
    -  เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจาก 25.00 ล้านบาท เป็น 50.00 ล้านบาท

ปี 2545-2546 : ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบโลจิสติกส์  เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าตลอดจนทดสอบคุณภาพสินค้าที่จัดส่งให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน

ปี 2547 : เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 137.50 ล้านบาท  และดำเนินการแปรสภาพบริษัท  เป็นมหาชน  ตลอดจนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2548 : เปิดโรงงานแห่งที่สองเพื่อผลิตโคมไฟติดเพดาน โคมไฟติดผนัง โคมไฟถนน และโคมไฟสาดแสง รองรับกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ
    - ปิดส่วนผลิตรางรองรับสายไฟเพื่อนำพื้นที่ไปใช้ผลิตโคมไฟ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและมีอัตรากำไรมากกว่า
    - เปิดสำนักงานตัวแทน ณ กรุงโฮจิมนห์ ประเทศเวียดนาม

ปี 2549 : รับสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตตลอดจนลดต้นทุนสินค้า โดยยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี

 
Other information :
 
Capital Investment :   100,000,001 or more  
Annual revenue :   not show  
Employee range :   51 - 100  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by Lighting & Equipment PCL
Tel. -  Fax. -  Website. http://www.lighting.co.th/
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login