Digital Caliper
Model : วอร์เนียดิจิตอล 0-150MM/0-6
Digital Caliper
Model : เวอร์เนียดิจิตอล 0-200MM/0-8
Digital Caliper
Model : เวอร์เนียดิจิตอล 0-300MM/0-12"(0.01/0.0005")
ภคมน วสุบุณยเดชา
Sales Executive
081-583-1469
pakamon_se@theintertoolgroup.com
สายธาร ชำนาญเวช
เจ้าหน้าที่ขาย
089-479-3784
saitran_sa@theintertoolgroup.com
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ
ชุดยึดพั้นช์หรือรีเทนเนอร์ จะใช้ยึดพั้นช์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถใช้ยึดไดได้ โดยนิยมใช้ยึดติดในแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ หรือแม่พิมพ์ขนาดเล็กที่มีการปั้มรูจำนวนน้อย รีเทนเนอร์รุ่นสี่เหลี่ยม การใช้งานง่าย แต่ใช้กับกรณีที่มีปั้มห่างกันพอควรส่วนรีเทนเนอร์ที่มีปลายมน (End Retainer) จะใช้กับ งานปั้มที่มีรูใกล้ชิดกันได้ สำหรับงานปั้มที่มีรูใกล้ชิดกันมาก หรือมีจำนวนรูมาก จะนิยมใช้รีเทนเนอร์แบบพิเศษแทน
Last Update : 24/03/2014 10:21:49
พั้นช์และรีเทนเนอร์ แบบบอลล็อค
ในแม่พิมพ์ปั๊มโลหะมีความจำเป็นที่จะต้องถอดพั้นช์มาตรฐานออกได้อย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ 1. ใช้ปั๊มงานที่มีรูปร่างแบบเดียวกันแต่มีการเจาะรูในตำแหน่งต่างกัน เช่น ซ้าย?ขวา หรือบางชิ้นงานไม่ต้องการให้มีรู 2. ต้องการให้เปลี่ยนพั้นช์ใหม่ได้เพียง 1-2 นาที ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุพั้นช์หัก
Last Update : 24/03/2014 10:15:34
ไดแบบต่าง ๆ
ในทำนองเดียวกันกับพั้นช์มาตรฐาน แม่พิมพ์ตัวเมียที่ใช้กับพั้นช์มาตรฐานสำหรับงานปั๊มรูขนาดเล็ก ก็มีการสร้างเป็นมาตรฐาน เป็นขนาดและความยาวต่างๆ กันให้เลือก โดยเรียกเป็นได (Button Dies) แต่เนื่องจากลักษณะการใช้งานตัวพั้นช์จะสึกเร็วกว่าแม่พิมพ์ ตัวเมีย ดังนั้นเกรดเหล็กที่ใช้ทำ จึงนิยมใช้ SKD11 เป็นหลัก ในกรณีที่ต้องการให้มีอายุทนนานมากๆ จึงจะใช้เหล็ก HAP40
Last Update : 24/03/2014 10:11:08
ประเภทพั้นมาตรฐานและไพลอตพั้นช์
งานปั๊มโลหะแผ่นจำนวนมากจะมีการเจาะรูขนาดเล็กๆ โดยเฉพาะขนาดที่สามารถอยู่ในวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 45 มม. พั้นช์หรือเข็มเจาะรูที่ใช้จึงได้มีการออกแบบขึ้นมาเป็นมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม
Last Update : 24/03/2014 10:04:53
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไดเซท (Die Set)
ไดเซทเป็นฐานที่ใช้ยึดแม่พิมพ์ตัวผู้และตัวเมีย (Punch & Die) ให้ติดอยู่และยังใช้เป็นชุดบังคับให้แม่พิมพ์ตัวผู้และตัวเมีย วิ่งตรงไม่เอียงไปเอียงมาในขณะใช้งาน ทำให้อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ยาวนาน นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตั้งแม่พิมพ์เข้าเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine) และการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องทำได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว
Last Update : 24/03/2014 08:59:04
โดเวลพินแบบตัน DPS
Brand : INTERTOOL
Model : DPS
Last Update : 10:35:49 24/11/2016
โดเวลพินแบบมีเกลียว
Brand : INTERTOOL
Model : DPT
Last Update : 10:01:49 24/11/2016
SC Dieset
Brand : INTERTOOL
Model : BO,BS,RO,RS,RT,RY
Last Update : 09:33:37 24/11/2016
SB Dieset
Brand : INTERTOOL
Model : BO,BS,RO,RS,RT,RY
Last Update : 09:31:19 24/11/2016
พันช์มีบ่า มีรูกลาง
Brand : INTERTOOL
Model : SP_-C
Last Update : 09:03:53 24/11/2016

Page View  6616  
Product Information :

Product Name:  
ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับ กระบวนการ NC


Product Category:   โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ
Product Sub-Category:   080 ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ
Brand:   INTERTOOL 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by Intertool Technologies Co., Ltd.
Tel. 02-3131199 (14 lines)  Fax. 02-3131114  Website. www.theintertoolgroup.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login