การบริการสอบเทียบ
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
Model : มาตรฐานมอก.17025:2548 (ISO/IEC17025:2005)
รับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้านมวล(weight balance) แรง(Durometer) และมิติ(Vernier caliper) ทั้ง In-house และ on-site
Last Update : 08:58:53 09/08/2016
Physical Property Tests
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model : ตามมาตรฐาน มอก./ISO
ทดสอบรองเท้า ชิ้นส่วน ในด้านต่างๆ เช่น Abrasion, Tensile, Bonding, Flex, Light fastness, washing fastness, etc. ทดสอบวัตถุดิบต่างๆ เช่น Viscosity, pH, TDS
Last Update : 12:48:38 25/03/2015
ชุดทดสอบดิน
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
ตรวจสอบธาตุอาหาร N P K และ pH ในดิน เหมาะสำหรับผู้ทำการเพาะปลูกพืชทุกชนิด ช่วยให้ทราบปริมาณการใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องมากขึ้น มีทั้งชุดใหญ่ (50 ตัวอย่าง) ชุดเล็ก (15 และ 25 ตัวอย่าง) ชุดน้ำยาเติม
Last Update : 10:45:18 25/03/2015
น้ำยาขจัดเชื้อโรค เชื้อรา ขัดบ้านหลังน้ำท่วม Antiseptic solution A 95%
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Last Update : 11:17:03 21/04/2014
บริการวัดสี วิเคราะห์ค่าสี ประเมินค่าความแตกต่างสี
บริการวัดสี ชนิด surface color เช่น กระดาษ พลาสติก หนัง เป็นต้น
Last Update : 11:03:53 26/09/2012

Page View  10932  
Product Information :

Product Name:  
น้ำยาขจัดเชื้อโรค เชื้อรา ขัดบ้านหลังน้ำท่วม Antiseptic solution A 95%


Product Category:   เคมีภัณฑ์ และยา
Product Sub-Category:   เคมีภัณฑ์
Brand:   บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

ขนาดบรรจุ 18 ลิตรต่อแกลลอน

1. สำหรับทำความสะอาด ขจัดเชื้อโรค เชื้อราบนกำแพง หนังสือ โซฟา มีผลต่อเชื้อทุกชนิด

    - โดยผสม Antiseptic solution A 95% ปริมาณ 750 มิลลิลิตร กับน้ำ 250 มิลลิลิตร ออกฤทธิ์ในเวลา 1-2 นาที

2. สำหรับเช็ดซ้ำเพื่อฆ่าเชื้อ

    - โดยผสม Disinfectant ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด (จะแนะนำให้เมื่อสั่งซื้อ) 50 มิลลิลิตร (1 ฝา) ต่อสารผสมข้อ 1 ปริมาณ 1000 มิลลิลิตร เช็ดซ้ำหลังทำความสะอาด

    ควรสวมหน้ากากป้องกัน หรือ เครื่องช่วยหายใจที่รับการจัดอันดับ (N - 95 หรือสูงกว่า) หน้ากากป้องกันบางชนิดอาจมีวาล์วเพื่อให้ง่ายต่อการหายใจ ควรสวมถุงมือ รองเท้าบู๊ทยาง หมวกคลุมผม เสื้อคลุม และสวมใส่แว่นป้องกันตา เพื่อป้องกันการสัมผัสทางผิวหนังโดยตรง ในระหว่างการทำความสะอาด ข้อควรระวังการซื้อหน้ากากป้องกัน ต้องเป็นหน้ากากอนามัยชนิด N-95 เท่านั้น เพราะหน้ากากฟองน้ำ และหน้ากากแบบผ้าทั่วไปไม่สามารถป้องกันสปอร์ของเชื้อราได้

 

© 2000-2008 CopyRight by Banpan Research Laboratory Co.,Ltd.
Tel. 026897787  Fax. 022914744
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login