การบริการสอบเทียบ
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
Model : มาตรฐานมอก.17025:2548 (ISO/IEC17025:2005)
รับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้านมวล(weight balance) แรง(Durometer) และมิติ(Vernier caliper) ทั้ง In-house และ on-site
Last Update : 08:58:53 09/08/2016
Physical Property Tests
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model : ตามมาตรฐาน มอก./ISO
ทดสอบรองเท้า ชิ้นส่วน ในด้านต่างๆ เช่น Abrasion, Tensile, Bonding, Flex, Light fastness, washing fastness, etc. ทดสอบวัตถุดิบต่างๆ เช่น Viscosity, pH, TDS
Last Update : 12:48:38 25/03/2015
ชุดทดสอบดิน
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
ตรวจสอบธาตุอาหาร N P K และ pH ในดิน เหมาะสำหรับผู้ทำการเพาะปลูกพืชทุกชนิด ช่วยให้ทราบปริมาณการใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องมากขึ้น มีทั้งชุดใหญ่ (50 ตัวอย่าง) ชุดเล็ก (15 และ 25 ตัวอย่าง) ชุดน้ำยาเติม
Last Update : 10:45:18 25/03/2015
น้ำยาขจัดเชื้อโรค เชื้อรา ขัดบ้านหลังน้ำท่วม Antiseptic solution A 95%
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Last Update : 11:17:03 21/04/2014
บริการวัดสี วิเคราะห์ค่าสี ประเมินค่าความแตกต่างสี
บริการวัดสี ชนิด surface color เช่น กระดาษ พลาสติก หนัง เป็นต้น
Last Update : 11:03:53 26/09/2012

Page View  8900  
Product Information :

Product Name:  
อีเอ็ม (EM) หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเข้มข้น สำหรับกำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสีย


Product Category:   เกษตร
Product Sub-Category:   เกษตร
Brand:   บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   บ้านแพน อีเอ็ม (EM) จุลินทรีย์ชีวภาพเข้มข้น ได้มาจากการเพาะเชื้อ และขยายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพาะเลี้ยงอย่างเอาใจใส่ด้วยอาหารที่ควบคุมพิเศษ จนได้ปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพความเข้มข้นสูง (High effective microorganism) มีความสามารถในการกำจัดกลิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากกออกแบบให้เหมาะสมกับโรงงานยาง ซึ่งมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง เนื่องจากปริมาณโปรตีน และสารอินทรีย์ ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต (แป้ง) ในน้ำปริมาณสูง จึงเหมาะที่จะกำจัดกลิ่นน้ำเสียเป็นอย่างมาก
     
 

***ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ราคาประหยัด จากกลุ่มแพน***

       บ้านแพน อีเอ็ม (EM) จุลินทรีย์ชีวภาพเข้มข้น ได้มาจากการเพาะเชื้อ และขยายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพาะเลี้ยงอย่างเอาใจใส่ด้วยอาหารที่ควบคุมพิเศษ จนได้ปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพความเข้มข้นสูง (High effective microorganism) มีความสามารถในการกำจัดกลิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากกออกแบบให้เหมาะสมกับโรงงานยาง ซึ่งมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง เนื่องจากปริมาณโปรตีน และสารอินทรีย์ ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต (แป้ง) ในน้ำปริมาณสูง จึงเหมาะที่จะกำจัดกลิ่นน้ำเสียเป็นอย่างมาก

วิธีใช้สำหรับกรณีน้ำท่วมสูง

1. กำจัดกลิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ กลิ่นหายใน 2 วัน เมื่อใช้ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเข้มข้น 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 8 ตารางเมตร

    สำหรับน้ำลึก 50-100 เซนติเมตร ให้กระจายทั่วพื้นที่ ทุกๆ 2-3 วัน

2. บำบัดน้ำเสียโดยเทหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเข้มข้น 1 ลิตรต่อพื้นที่ 8 ตารางเมตร สำหรับน้ำลึก 50-100 เซนติเมตร ให้กระจายทั่วพื้นที่

    ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ก่อนเข้าทำความสะอาด น้ำเสียจะใสขึ้น และมีตะกอนตกอยู่ด้านล่าง

3. สะดวกสามารถเทลงในพื้นที่น้ำเสีย ภายในบ้าน ซึ่งน้ำไม่หมุนเวียนได้เลย

วิธีใช้สำหรับครัวเรือน

 

วิธีใช้ในครัวเรือน

1. ผสมหัวเชื้ออีเอ็มเข้มข้นกับน้ำในอัตราส่วน 1: 500 ราดโถส้วม 2-3 วัน/ครั้ง ทำให้ส้วมไม่เต็ม (อย่าใช้น้ำยาเคมีฆ่าเชื้อโรค)

    ฉีดพ่นบำบัดกลิ่นห้องน้ำ กลิ่นขยะ ผสมน้ำรดต้นไม้ ใช้แทนน้ำยาถูพื้น

 

 

© 2000-2008 CopyRight by Banpan Research Laboratory Co.,Ltd.
Tel. 026897787  Fax. 022914744
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login