การบริการสอบเทียบ
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
Model : มาตรฐานมอก.17025:2548 (ISO/IEC17025:2005)
รับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้านมวล(weight balance) แรง(Durometer) และมิติ(Vernier caliper) ทั้ง In-house และ on-site
Last Update : 08:58:53 09/08/2016
Physical Property Tests
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model : ตามมาตรฐาน มอก./ISO
ทดสอบรองเท้า ชิ้นส่วน ในด้านต่างๆ เช่น Abrasion, Tensile, Bonding, Flex, Light fastness, washing fastness, etc. ทดสอบวัตถุดิบต่างๆ เช่น Viscosity, pH, TDS
Last Update : 12:48:38 25/03/2015
ชุดทดสอบดิน
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
ตรวจสอบธาตุอาหาร N P K และ pH ในดิน เหมาะสำหรับผู้ทำการเพาะปลูกพืชทุกชนิด ช่วยให้ทราบปริมาณการใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องมากขึ้น มีทั้งชุดใหญ่ (50 ตัวอย่าง) ชุดเล็ก (15 และ 25 ตัวอย่าง) ชุดน้ำยาเติม
Last Update : 10:45:18 25/03/2015
น้ำยาขจัดเชื้อโรค เชื้อรา ขัดบ้านหลังน้ำท่วม Antiseptic solution A 95%
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Last Update : 11:17:03 21/04/2014
บริการวัดสี วิเคราะห์ค่าสี ประเมินค่าความแตกต่างสี
บริการวัดสี ชนิด surface color เช่น กระดาษ พลาสติก หนัง เป็นต้น
Last Update : 11:03:53 26/09/2012

Page View  8655  
Product Information :

Product Name:  
หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตสำหรับพิมพ์ตรงบนหนัง และสิ่งทอ (Direct inkjet inks for printed on textile and leather)


Product Category:   สิ่งทอ, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย
Product Sub-Category:   เสื้อชุดกีฬา
Brand:   บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่  
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

หมึกพิมพ์อิงก์เจ็ตสำหรับพิมพ์ผ้า Eco-friendly aqueous (water) inkjet inks

จากงานวิจัยร่วมระหว่างบริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด (ในเครือสหพัฒน์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

website: http://www.stks.or.th/blog/?p=13149 หรือ http://www.wowthailand.org/index.php/หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต

ประกอบด้วยหมึกพิมพ์ 6 สี คือ

สีดำ (Black) น้ำเงินเขียว (Cyan) ม่วงแดง (Magenta) เหลือง (Yellow) น้ำเงินเขียวอ่อน (Light cyan) ม่วงแดงอ่อน (Light magenta)

หมึกพิมพ์สูตรน้ำพิมพ์ตรงลงบนวัสดุพิมพ์มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล

- ระดับความคงทนของสีต่อแสง Colour fastness to artificial light (ISO 105-B02:1994(E))

- ระดับความคงทนของสีต่อการซัก Colour fastness to washing (ISO 105-C04:1989)

- ระดับความคงทนของสีต่อการขัดถู Colorfastness to Crocking (AATCC Test method 8)

- ระดับ Solvent wicking (NIKE 49) - ปริมาณโลหะหนัก (X-ray fluorescence)

ใช้งานได้ดีกับเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก และระดับอุตสาหกรรม

เช่น Epson stylus photo T11, stylus photo R1390, stylus pro 4880, stylus pro 9880

และ Roland FJ 740

* สภาวะการแห้งตัวของหมึกพิมพ์ เป็นไปตามสภาวะทางการพิมพ์ เช่น ความละเอียด การพิมพ์ทับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน

 ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม ราคา 2,000 บาท ขนาดบรรจุ 100 กรัม ราคา 250 บาท

 

© 2000-2008 CopyRight by Banpan Research Laboratory Co.,Ltd.
Tel. 026897787  Fax. 022914744
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login