รถพลังงานแสงอาทิตย์(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 201
บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ในการจัดกิจกรรม "รับบริจาคเพื่อสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์สยามเทคแข่งเวทีโลก2562(STCIII go to World Solar Challenge 2019)เพื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College)" ภายใต้หัวข้อ "รถพลังงานแสงอาทิตย์...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 2019)" โดยกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี และ 45 ปี ของกิจการในเครือ บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด 1.5% ของทุกยอดขายสินค้าและบริการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. -16 ต.ค. เราบริจาคร่วมสมทบทุนตามโครงการกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ด้วยและปิดโครงการรับบริจาคพร้อมส่งมอบเงินผ่านบัญชีวิทยาลัยฯเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ พ. 6 พ.ย. 2562 แต่เนื่องจากทางวิทยาลัยยังคงต้องการระดมทุนเข้าโครงการฯเพื่อสร้างหลักสูตรพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไปตามพันธสัญญาและเป้าหมายที่วางไว้เพื่ออนาคตการใช้พลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทย จึงยังคงเปิดรับบริจาคตรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้บริจาคทั่วไป ผ่านระบบรับบริจาคออนไลน์ edonation.rd.go.th(สำหรับผู้ที่ดำเนินการเอง) หรือ ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กองทุนสงเคราะห์) ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 025-8-009000 หรือ สอบถามเพิ่มเติม THICHAKORN V. International Business Management Lecturer, International Student Recruitment, International College, Siam Technology College, Bangkok, Thailand Email: thichakornv@siamtechno.ac.th Phone: +662 878 5067 Whatsapp: +66 909 601 904
Last Update : 31/03/2020 08:51:03
โครงการส่งเสริมคนทำดี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ thumb.invest@gmail.com หรือโทร. 0816438721
Last Update : 29/09/2013 20:27:04
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....3
รายละเอียด โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) ต่อ..2
Last Update : 20/09/2013 20:14:52
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....2
รายละเอียดการรับสมัคร โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) ต่อ..
Last Update : 20/09/2013 20:10:24

Page View  11143  
Product Information :

Product Name:  
ตกแต่งภาพ : สอน, อบรม, เรียนรู้, สัมมนา, ปฏิบัติการ ด้วยโปรแกรม Photoshop


Product Category:   การศึกษา การฝึกอบรม สถาบันการศึกษา
Product Sub-Category:   ตกแต่งภาพ/วิดีโอ : สอน, อบรม, สัมมนา, ปฏิบัติการ(DIY Clip Video/Photo Retouch & Enrich: teaching, seminar, practice or workshop.)
Brand:   เอ็กซ์ตร้าเทรนด 
Product Type :   บริการ 
สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   แบรนด์ "เอ็กซ์ตร้าเทรนด/ExtraTrend" สอนวิธีการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Paint,Photoshop,Photoscape แบบ On Line/Off Line เพื่องานทำภาพประกอบ เว็บ(Web site) งานนำเสนอ(Presentation) ป้ายไวนิล(Vinyl) ป้ายอิงค์เจ็ท(InkJet) โฆษณาติดอาคาร(Building Wrap) ราคาพิเศษ 45 บาท/ตร.ม. พร้อมดาวน์โหลดคู่มือภาษาไทยลิขสิทธิ์เฉพาะคุณ ไฟล์งานออกแบบ และใบประกาศนียบัตร - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ/more update informations:- e-mail:train5ddesigncncjewel@gmail.com Mobile(+66) 89 444 2273, (+66) 81643 8721
     
 

รองรับ : กลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนานาประเทศ

สนใจ/สอบถาม โทร./TEl. 0894442273, 0816438721 หรือ

e-mail : thumb.invest@gmail.com

 

 

 

ลูกค้าที่แจ้งความต้องการได้ชัดเจน

 

*Special Service พิเศษ! รับสินค้าได้ภายใน 30 นาที*

 

<<หยิบสินค้า/go to Shop >>

 

คืนเงิน! ภายใน 3 วัน ถ้าสินค้าและบริการไม่ได้คุณภาพ*

*สามารถวางแผนและปรับตารางเรียนได้เองบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันทำการ*

 

เอกสารแนบ
 

Product Related
ออกแบบ:ป้ายโฆษณา(Billboards),โบรชัวร์(Brochures),แผ่นพับ(Leaflets)
Brand : Sa ' Ru ' Ad
Model : 2559/2016 ราคาเริ่มต้นที่ 8.11 $
บริการ/ออกแบบ/สร้างสรรค์/ผลิตและจำหน่าย : โฆษณา(Billboards),โบรชัวร์(Brochures),แผ่นพับ(Leaflets) สำ
ตกแต่งภาพ : สอน, อบรม, เรียนรู้, สัมมนา, ปฏิบัติการ ด้วยโปรแกรม Photoscape
Brand : เอ็กซ์ตร้าเทรนด
Model : 2559/2016 ราคาเริ่มต้น 2.0 US$
สอนวิธีการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Paint,Photoshop,Photoscape แบบ On Line/Off Line เพื่องานทำ
ตกแต่งภาพ : สอน, อบรม, เรียนรู้, สัมมนา, ปฏิบัติการ ด้วยโปรแกรม Paint
Brand : ExtraTrend
Model : 2559/2016 ราคาเริ่มต้น 1.5 US$
สอนวิธีการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Paint,Photoshop,Photoscape แบบ On Line/Off Line เพื่องานทำ
โปรแกรมลิขสิทธิ์การออกแบบและสร้างต้นแบบ 3 มิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์(3D CAD/CAM Software License)
Brand : SoFtNIC
Model : Art CAM
โปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อช่วยการออกแบบและควบคุมเครื่องจักรกล
1.โปรแกรมช่วยการออกแบบ หรือแคด(CAD)
2.โปร
คู่มือออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Copy Right! Rhino Gold Jewelry Design Manual.
Brand : Sa ' Ru Ad
Model : 2559/2016
สนใจสั่งซื้อสินค้าพิเศษ!! โครงการชุดความรู้และคู่มือไม่รู้จบ...
โทร.0816438721 หรือ ติดต่อร้านค้าออ
© 2000-2008 CopyRight by __thumbinvest.industry.in.th__
Tel. 0816438721,0894442273  Website. bluedesignergy.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login