เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบกระบอกสูญญากาศ (Vacuum Pump)
Brand : Olfasense
Model : Vacuum Pump
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบกระบอกสูญญากาศ (Vacuum Pump)
Last Update : 14:49:34 06/03/2020
MeshGuard S เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ Battery-Powered Wireless Gas Detector
Brand : RAE Systems
Model : MeagGuard S
เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ ระบบ RAE ของเครื่องมือการตรวจจับแก๊ส MeshGuard โดย Honeywell นั้นเป็นหน่วยโครงสร้างสำคัญของเครือข่ายอัจฉริยะ MeshGuard สำหรับเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานทางด้านน้ำมันและแก๊ส
Last Update : 10:00:08 11/10/2019
เครื่องตรวจวัดประมาณเสียงสะสม รุ่น Spartan 730 (Noise Dosimeter)
Brand : Larson Davis
Model : Model 730
Wireless Worker Noise Measurement -- การวัดปริมาณเสียงแบบไร้สาย The SpartanTM Noise Model 730 เป็นเครื่องตรวจวัดที่ออกแบบมาสำหรับการวัดปริมาณเสียงสะสมของผู้ทำงาน ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวก โดยสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่น LD Atlas โดยผ่านระบบไร้สายของอุปกรณ์ Smart Phone ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า, การแสดงผล และการดาวน์โหลดข้อมูล (ทั้งระบบ IOS และ Android)
Last Update : 13:44:32 26/07/2019
เครื่องวัดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร รุ่น VMT
Model : VMT
สามารถใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISEE , DIN, BS , ISO และช่วงมาตรฐานอื่นๆ โดยมีหัววัด Geophone ชนิด 3 แกน (Triaxial) ตรวจวัดแนวแกนของการสั่นสะเทือน (แกนนอน x, y และแกนตั้ง z) โดยใช้หัววัด Geophone เดียวสำหรับทุกมาตร
Last Update : 15:17:06 14/05/2019

Page View  10833  
Product Information :

Product Name:  
หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย ชนิดไส้กรองเี่ดี่ยว รุ่น 3000K


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   อุปกรณ์ความปลอดภัย
Brand:   3M 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย ชนิดไส้กรองเี่ดี่ยว รุ่น 3000K
     
 

 อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ

รุ่น 3000 Series

ลักษณะทั่วไป

            เป็นอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจประเภทกรองอากาศ ชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ ใช้สำหรับสวมใส่กับใบหน้า ครอบคลุมจมูกและปาก เพื่อกำจัดอนุภาคขนาดเล็กและกลิ่นไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ฝุ่น ละอองน้ำมัน ฟูมตะกั่ว ควันจากท่อไอเสีย เป็นต้น ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศไม่ให้ผ่านเข้าสู่ระบบหายใจ ประกอบด้วยส่วนหน้ากากและไส้กรอง น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก บำรุงรักษาง่าย

ลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจประเภทกรองอากาศ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1.1    หน้ากาก

                 ก. เป็นหน้ากากชนิดครึ่งหน้าไส้กรองเดี่ยว( SINGLE CARTRIDGE HALF MASK) ทำจาก

สารเครตัน( KRAYTON ) และได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะใบหน้าของชาวเอเชียโดยเฉพาะ

                 ข. สามารถเปลี่ยนชนิดไส้กรอง( FILTER ) ของหน้ากากให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

     ได้หลายลักษณะ

ค. สายรัดเป็นฝ้ายผสมใยสังเคราะห์มีความยาวไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตรต่อเส้น ติดตรึงแน่นอยู่กับห่วง( LOOP )ทำจากพลาสติกเพื่อรองรับรูปศีรษะอย่างพอดีขณะสวมใส่ ถอดและใส่ได้อย่างสะดวก                   

                 ง. ผิวด้านในของหน้ากากบริเวณที่สัมผัสกับใบหน้ามีลักษณะไม่เรียบ ช่วยเพิ่มความกระชับ

            ขณะสวมใส่ ไม่ลื่นเมื่อเหงื่อออก

            จ. หน้ากากมี 2 ขนาดให้เลือกคือ ขนาดเล็ก/กลาง และขนาดกลาง/ใหญ่

            ฉ. มีลิ้นควบคุมอากาศเข้า (INHALATION VALVE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร

            จำนวน 1 ช่อง และลิ้นระบายอากาศ (EXHALATION VALVE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3

            เซนติเมตร จำนวน 1 ช่อง

            ช. หน้ากากต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกเดือนและปีที่ผลิตปรากฎอยู่ด้วย

            ซ. หน้ากากต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 60 กรัม

    1.2 ตลับกรอง(CARTRIDGE)         

          - มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ทำจากพลาสติก ภายในบรรจุสารเคมีสำหรับดูดซับไอ ระเหยของสารอินทรีย์พร้อมแผ่นกรองอนุภาคติดเป็นส่วนหนึ่งของตลับ บรรจุสารดูดซับปริมาตร 55 ซีซี

- ตลับกรองบรรจุอยู่ในซองพลาสติก 1 ตลับต่อซอง และมีข้อแนะนำการใช้อย่างย่อเป็นภาษาไทยพิมพ์ไว้บนซองด้วย

            - ด้านข้างตลับกรองติดฉลากบอกกลุ่มสารเคมีที่ป้องกันได้และข้อควรระวังอย่างย่อ

            - ตลับกรองถูกประกอบเข้ากับหน้ากากด้วยระบบกดปิด

2. อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันสารอันตรายในบรรยากาศได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งมาตรฐาน JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD  ( JIS ), AUSTRALIAN STANDARD ( AS ), KOREAN STANDARD

3. อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจต้องมีอะไหล่สำหรับเปลี่ยนได้ทุกชิ้น

 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150145  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login