นิยามและคำจำกัดความของ UPS
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อย่อทางภาษาอังกฤษว่า “UPS” ที่มีที่มาจากชื่อเต็มว่า “Uninterruptible Power Supply”
Last Update : 28/10/2010 13:34:09
STABILIZER : (AVS) Model : SRV Series
Brand : ENERTEK
Model : SRV Series
Last Update : 15:17:24 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : I-FR-UK 11 Series
Brand : SOLTEC
Model : I-FR-UK 11 Series
Last Update : 15:16:24 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : I-KR-J Series
Brand : SOLTEC
Model : I-KR-J Series
Last Update : 15:15:50 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : FR-UK31 Series
Brand : KELONG
Model : FR-UK31 Series
Last Update : 15:15:18 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion /3-Phase Input / 3-Phase Output UPS) Model : FR-UK33 Series
Brand : KELONG
Model : FR-UK33 Series
Last Update : 15:14:52 22/09/2011

Page View  9241  
Product Information :

Product Name:  
UPS : (Modified Sine Wave UPS) Model : BS/BS-L Series


Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   เครื่องสำรองไฟ - ยูพีเอส
Brand:   SOLTEC 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

» BS (Standard UPS : 1K-3KVA) BS-1200 (1KVA Max to 1.2KVA) BS-1700 (1KVA Max to 1.7KVA) BS-2200 (2KVA Max to 2.2KVA) BS-3000 (3KVA Max to 3.3 KVA) » BS-L Series (Long Backup UPS :650-1500VA) BS-800L (650VA Max to 800VA) BS-1200L(1000VA Max to 1200VA) BS-1800L (1500VA Max to 1800VA)

 

© 2000-2008 CopyRight by U Protect Co., Ltd.
Tel. 02-7433998  Fax. 02-7433997  Website. http://www.u-pt.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login