ตารางการดูแลรักษาเครื่องเป่าพลาสติก
คารางแสดงจุดสำคัญในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
Last Update : 16/02/2011 16:57:19
เครื่องเป่าพลาสติก 3 เพลา (T & DST)
Brand : SMC
Model : T & DST
T & DST Series: Inclined 3-tie bar clamping system, SMC’s standard and fast-selling extrusion blow moulding machines. Available to produce small and medium size bottles, 30ml to 10-liter containers.
Last Update : 13:05:18 11/08/2014
เครื่องเป่าพลาสติก 30DMA (Blow Moulding Machine 30 Lites)
Brand : SMC
Model : 30S-30M-30DM
Last Update : 09:53:35 11/08/2014
เครื่องฉีด-เป่าพลาสติก (60IB & 85IB)
Brand : SMC
Model : 60IB-85IB-Technical-Data
เครื่องฉีด-เป่าแนวนอน เครื่องลักษณะนี้สามารถติดตั้งแม่พิมพ์แบบ 20-24 Cavities สำหรับผลิตขวดขนาดเล็ก (เช่น ขวดยาหยอดตาขนาด 5 ml) เครื่องรุ่นนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นกำลังการผลิตสูง เช่น เครื่องสำอาง อาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ยา ลักษณะเครื่องจักร - ความแข็งแรงของเครื่องที่มาพร้อมกับขนาดเครื่องที่กระทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง - ระบบปากกาแบบสมดุลสองจุด ( Balanced 2 point) - รอบการผลิตเร็วและสามารถผลิตได้หลาย Cavities - มีชุดควบคุมของ Moog และ Barber Colman สำหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้งาน - ระบบไฮดรอลิคแบบ proportional valve และระบบขับแบบไฮโดรลิคที่มีประสิทธิภาพ - ด้วยการออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ใช้งาน โครงสร้างที่แข็งแรง ทำให้มั่นใจในประสิทธิ์ภาพเครื่องจักร - เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัย CE อย่างเต็มรูปแบบ สิทธิประโยชน์ในการดำเนินงานและการผลิต - น้ำหนักผลิตภัณฑ์คงที่ - ปราศจากเศษวัตถุดิบ - ขนาดผลิตภัณฑ์ดีเยี่ยม - คอขวดมีความสมบูรณ์
Last Update : 11:10:11 17/02/2011
เครื่องเป่าพลาสติก ( XL & DMA Series)
Brand : SMC
Tailor-made machines for jerry can stackable containers (from 5-liters up to 60-liters), automotive parts and technical articles. Machines can be equipped with accumulator heads of 1.5 liters, 2.5 liters, 4 liters, 6 liters, or with continuous head production.
Last Update : 11:08:15 17/02/2011
เครื่องเป่าพลาสติกแนบระนาบ (TC & DTC)
Brand : SMC
Model : TC & DTC
Linear clamping system on guide rails, using directional valve movement control system. SMC’s new model horizontal movement machines with improved machine cooling system and wider carriage length to suit higher multi-cavities production. Machines can run for small and medium containers ranging from 30ml to 10-liter hollow containers.
Last Update : 16:01:34 16/02/2011
SMC-5000TG
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

Page View  9259  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องฉีด-เป่าพลาสติก (60IB & 85IB)


Product Category:   ยาง และพลาสติก
เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Product Sub-Category:   เครื่องจักรอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง
เครื่องจักรบรรจุหีบห่อ
เครื่องจักรพลาสติก
เครื่องฉีด-เป่าพลาสติก (IB Series)
Brand:   SMC 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องฉีด-เป่าแนวนอน เครื่องลักษณะนี้สามารถติดตั้งแม่พิมพ์แบบ 20-24 Cavities สำหรับผลิตขวดขนาดเล็ก (เช่น ขวดยาหยอดตาขนาด 5 ml) เครื่องรุ่นนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นกำลังการผลิตสูง เช่น เครื่องสำอาง อาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ยา ลักษณะเครื่องจักร - ความแข็งแรงของเครื่องที่มาพร้อมกับขนาดเครื่องที่กระทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง - ระบบปากกาแบบสมดุลสองจุด ( Balanced 2 point) - รอบการผลิตเร็วและสามารถผลิตได้หลาย Cavities - มีชุดควบคุมของ Moog และ Barber Colman สำหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้งาน - ระบบไฮดรอลิคแบบ proportional valve และระบบขับแบบไฮโดรลิคที่มีประสิทธิภาพ - ด้วยการออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ใช้งาน โครงสร้างที่แข็งแรง ทำให้มั่นใจในประสิทธิ์ภาพเครื่องจักร - เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัย CE อย่างเต็มรูปแบบ สิทธิประโยชน์ในการดำเนินงานและการผลิต - น้ำหนักผลิตภัณฑ์คงที่ - ปราศจากเศษวัตถุดิบ - ขนาดผลิตภัณฑ์ดีเยี่ยม - คอขวดมีความสมบูรณ์
     
 

This horizontally set-up SMC Injection Blow moulding machine series can be equipped with 20-24 cavities of small containers (5ml eye drops for example) mold for high speed production rate.  This is suitable for high volume of production for cosmetic, food and pharmaceutical industry.

  

Machine Features:      

• Solid base frame and with space saving design

• Balanced 2-point clamping system   

• Fast cycle and multi-cavity production

• A choice of user friendly controllers; Moog and Barber Colman

• Proportional hydraulic system and efficient hydraulic drives   

• With compact design, robustly built, reliable performance and extended durability   

• Full conformity to CE safety regulations  

• Added Benefits in operation and production:

-   Constant product weight   
-   Zero waste material
-   Excellent product dimensions  
-   Superb neck finish

 

© 2000-2008 CopyRight by SMC Corporation Limited
Tel. 034 561 992  Fax. 034 561 991  Website. www.smccorp.co.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login