รถพลังงานแสงอาทิตย์(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 201
บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ในการจัดกิจกรรม "รับบริจาคเพื่อสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์สยามเทคแข่งเวทีโลก2562(STCIII go to World Solar Challenge 2019)เพื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College)" ภายใต้หัวข้อ "รถพลังงานแสงอาทิตย์...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 2019)" โดยกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี และ 45 ปี ของกิจการในเครือ บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด 1.5% ของทุกยอดขายสินค้าและบริการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. -16 ต.ค. เราบริจาคร่วมสมทบทุนตามโครงการกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ด้วยและปิดโครงการรับบริจาคพร้อมส่งมอบเงินผ่านบัญชีวิทยาลัยฯเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ พ. 6 พ.ย. 2562 แต่เนื่องจากทางวิทยาลัยยังคงต้องการระดมทุนเข้าโครงการฯเพื่อสร้างหลักสูตรพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไปตามพันธสัญญาและเป้าหมายที่วางไว้เพื่ออนาคตการใช้พลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทย จึงยังคงเปิดรับบริจาคตรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้บริจาคทั่วไป ผ่านระบบรับบริจาคออนไลน์ edonation.rd.go.th(สำหรับผู้ที่ดำเนินการเอง) หรือ ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กองทุนสงเคราะห์) ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 025-8-009000 หรือ สอบถามเพิ่มเติม THICHAKORN V. International Business Management Lecturer, International Student Recruitment, International College, Siam Technology College, Bangkok, Thailand Email: thichakornv@siamtechno.ac.th Phone: +662 878 5067 Whatsapp: +66 909 601 904
Last Update : 31/03/2020 08:51:03
โครงการส่งเสริมคนทำดี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ thumb.invest@gmail.com หรือโทร. 0816438721
Last Update : 29/09/2013 20:27:04
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....3
รายละเอียด โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) ต่อ..2
Last Update : 20/09/2013 20:14:52
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....2
รายละเอียดการรับสมัคร โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) ต่อ..
Last Update : 20/09/2013 20:10:24
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....1
19 โครงการนำร่องพัฒนาเมือง ยกระดับรายได้ สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือรับจ้างผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองในชุมชนจังหวดต่างๆ ติดต่อ อีเมล์ thumb.invest@gmail.com โทรศัพท์ 0816438721, 0894442273
Last Update : 20/09/2013 19:58:26
การซ่อมแซมปรับเปลี่ยนเครื่องประดับ(Jewelry Repair)
การซ่อมแซมปรับเปลี่ยนเครื่องประดับ(Jewelry Repair) สามารถทำได้ 2 รูปแบบหลักขึ้นกับวัตถุประสงค์ของเจ้าของ ดังนี้ 1.แบบคงรูปร่างเดิม 2.แบบเปลี่ยนรูปร่าง
Last Update : 13/05/2012 22:45:47
วิธีการหาไซต์แหวน(Ring Size)
วิธีที่1 : เดินเข้าร้านเครื่องประดับขอวัดขนาด วิธีที่2 : ตัดกระดาษA4หรือกระดาษที่บางกว่านั้น กว้างประมาณ ครึ่งเซนติเมตร หรือ 2 กระเบียด ยาวประมาณ 6 ซม. พันรอบข้อที่ใหญ่สุดของนิ้วที่ต้องการสวมแหวนจนสุดความยาวกระดาษทากาวหรือติดสก็อตเทป เพื่อให้สามารถตัดและวัดความยาวที่รอบนิ้วที่ได้มาเทียบเป็นขนาดแหวน(Ring Size) วิธีที่3 : ใช้เส้นด้ายพันรอบข้อที่ใหญ่สุดของนิ้วที่ต้องการสวมแหวน แล้วนำความยาวที่ได้มาเทียบเป็นขนาดแหวน(Ring Size)
Last Update : 13/05/2012 22:31:25

Page View  1536  
Product Information :

Product Name:  
#DataMigrate #AppAndWeb for 150 courts | #จัดการงานศาลคำร้องการเงินและคดี | Access-SQL-Oracle


Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   บริการพัฒนาซอฟแวร์
Brand:   ซอฟต์นิก 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   (1)-(11) Data Migrate App. & Web for 150 courts | จัดการงานศาลคำร้องการเงินและคดี | Access-SQL-Oracle รูปแบบบริการ ( #ตามรายละเอียดสัญญาประกอบงาน ) รายชั่วโมง : เริ่มต้น 500.- รายวัน : เริ่มต้น 2,000.- รายสัปดาห์ : เริ่มต้น 14,000.- (FixedService 5 วัน/สัปดาห์) รายเดือน : เริ่มต้น 16,000.- (FixedService 2 วัน/สัปดาห์) รายปี : เริ่มต้น 24,000.- (FixedService 1 วัน/2สัปดาห์) รายละเอียดงานและราคาตามสัญญาจ้าง( #ContractSoftwareDevelopment #DataMigrateAccessSqlOracle ) 1.เน้นทีมตรวจสอบ Data (ต้นทาง=Access | Migrate Ver.2 My SQL | ปลายทาง Oracle) 2.เน้นเพิ่มเงื่อนไขดักใน Migrate ที่ใช้ Delphi Sydney 10.4 (Web ใช้ Angular) 2.1 โดยเฉพาะการ Mapping ใบเสร็จ กับ เลขคดี+เลขใบเสร็จ 2.2เลขบัตรประชาชน และ/หรือ ชื่อซ้ำหรือผิด ทำให้ Mapping ติดตามยอดค้าง/ยอดจ่ายได้) 2.3 รับรายละเอียดข้อมูลTable Mapping และปัญหา วันจันทร์นี้ 2.4 การจัดการความซ้ำซ้อนหมายก่อน-หลัง 2.5 Migrate 5 Modules (I)คู่ความ/คำสั่งศาล ประมาณ 3 Tables (ll)พิจารณาคดี-หน้าบัลลังก์ประมาณ 6 Tables (III)หมายขาว-เรียกแจ้ง, หมายอาญา-ปล่อยตัว ประมาณ 3 Tables (IV)การรับเงิน/จ่ายเงิน-ตัดจากคดี เน้น เงินกลาง(เงินวางของคู่ความและผู้เกี่ยวข้อง ใน Access = ข้อมูลรวม SQL แยกหลายTables มีใบเสร็จ) และเงินค่าส่งคู่ความ(Access อ้างไว้แต่เลขคดี มีปัญหา Mapping เมื่อหลายใบเสร็จต่อคดีหรือ1ใบจ่ายหลายครั้ง ต้องเพิ่มใน SQL อาจแก้โดยเพิ่มข้อมูลต้นทางได้) ประมาณ 7 Tables Type, Invoice, Payment(จ่ายคืน), ทนายขอแรง ฯลฯ (V)ระบบประกัน-คำร้อง-ปล่อยตัวชั่วคราว-ตัดเงิน/ปรับนายประกัน ประมาณ 10++ Tables 3.เริ่มเทสต์ได้ภายใน 2 สัปดาห์ 4.ทำจนครบ 150 ศาล(แพลนระยะสัมพันธ์กับทีม Migrate Data from Cloud แล้ว remote ติดตั้ง) 5.error List อาจเหมือน หรือ ต่างก็ดึงออกรายงานให้เขาไปแก้ต้นทาง) 6.รับ Source แก้ไข+ตรวจสอบ = ข้อมูลปลายทางถูกต้อง 150 ศาล จบงาน+ส่งมอบ Source 7.Included M/A เสร็จแล้วจึงส่งมอบตามข้อ 6. 8.1Prj.+1SA+1BA+1PA+1PG #CloudDataMigrate #SoftwareDevelopmentCompany #WebApplicationContract #SoftnicLynPatents Thumbinvest.Industry.In.Th || http://www.thaitechno.net/vip/category.php?sid=355&uid=40122 Line My Shop || https://shop.line.me/@118jmbvv
     
 
 

Product Related
CS001-สีพื้น #ผ้าคอตต้อน100 #ซี32/1 เซมิ หน้าถุง36-38 มีให้เลือกมากกว่า 7 สี
Brand : ฟิน ฟิน แฟบริค
Model : #JA2020/01
ผ้ายืดคอตตอน100%(ผ้าไทย) ถุงกลมสีพื้น-น้ำเงิน/กรมท่า หน้ากว้าง 36-38" นน. 140-145 gm2
คุณภาพ ผลิต
ผ้า สปันบอนด์ ปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมี สารคัดหลั่ง เชื้อโรค 50 / 75 แกรม
Brand : #Ame69_Shop #FinFinFabric
Model : #Ame69_Shop #FinFinFabric
ผ้า สปันบอนด์ ปลอดภัย 100%-Spunbond Safety Fabric. 50 , 75 แกรม
ตัดเย็บหน้ากาก ถุงสวมรองเท้า สำหรับ
บริการด้านภาษี ประกันสังคม บริการปิดงบและทำบัญชีรายเดือน
Brand : เอ็กซ์ตร้าเทรนด
Model : 2020/2562 Start 2.6 USD/Day
บริการรับ #วางระบบบัญชี #จัดทำบัญชี #ยื่นภาษี รายเดือน/รายปี #ปิดงบการเงิน #ตรวจสอบบัญชี #ดูแลภาษีอา
SP001 #สปัน04 หน้ากว้าง 36
Brand : ฟิน ฟิน แฟบริค
Model : #JA2020/01
คุณภาพ ดูดซับน้ำ ระบายอากาศดี เหมาะสำหรับ
? ตัดเสื้อ หญิง/เด็ก
? ตัดเสื้อผ้าชุดนอน ชุดเครื่องนอน
RY001 #Rayon #ผ้าเรย่อน/ผ้าเรยอง ชุด03 หน้ากว้าง 62
Brand : ฟิน ฟิน แฟบริค
Model : #JA2020/01
คุณภาพ เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่น ทิ้งตัว เนื้อนิ่ม ระบายอากาศได้ดี ใส่สบาย นิ่ม และดูดความชื้นได้ เหมาะ
© 2000-2008 CopyRight by __thumbinvest.industry.in.th__
Tel. 0816438721,0894442273  Website. bluedesignergy.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login