ผอบ เบอร์ 7
Brand : ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจากอะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 7 ซม. สูง 9 ซม. ภายในกว้าง 5.5 ซม. ภายในสูง 2.5 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 23:22:24 28/06/2017
ผอบ เบอร์ 6
Brand : ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจากอะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 6 ซม. สูง 8 ซม. ภายในกว้าง 5 ซม. ภายในสูง 2 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 23:21:40 28/06/2017
ผอบ เบอร์ 5
Brand : ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจาก อะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 5 ซม. สูง 6.5 ซม. ภายในกว้าง 3.9 ซม. ภายในสูง 1.8 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 09:15:30 24/06/2017
ผอบ เบอร์ 3
Brand : ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจาก อะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ภายในกว้าง 2.6 ซม. ภายในสูง 1.3 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 09:13:33 24/06/2017
ผอบ เบอร์ 2
Brand : ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจาก อะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 2.8 ซม. สูง 4 ซม. ภายในกว้าง 2.1 ซม. ภายในสูง 1.1 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 09:11:32 24/06/2017

Page View  619  
Product Information :

Product Name:  
ผอบ เบอร์ 1


Product Category:   อัฐบริขารสำหรับพระสงฆ์ และสามเณร
Product Sub-Category:   ผอบ
Brand:   ทัตเทพ 
Product Type :  
Short Description :   เป็นผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจาก อะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวกว้าง 2.4 ซม. สูง 3 ซม. ภายในกว้าง 1.7 ซม. ภายในสูง 1 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by TAD-THEP
Tel. 0982622965  Website. www.jedeekaew.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login