เครื่องตรวจวัดประมาณเสียงสะสม รุ่น Spartan 730 (Noise Dosimeter)
Brand : Larson Davis
Model : Model 730
Wireless Worker Noise Measurement -- การวัดปริมาณเสียงแบบไร้สาย The SpartanTM Noise Model 730 เป็นเครื่องตรวจวัดที่ออกแบบมาสำหรับการวัดปริมาณเสียงสะสมของผู้ทำงาน ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวก โดยสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่น LD Atlas โดยผ่านระบบไร้สายของอุปกรณ์ Smart Phone ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า, การแสดงผล และการดาวน์โหลดข้อมูล (ทั้งระบบ IOS และ Android)
Last Update : 13:44:32 26/07/2019
เครื่องวัดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร รุ่น VMT
Model : VMT
สามารถใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISEE , DIN, BS , ISO และช่วงมาตรฐานอื่นๆ โดยมีหัววัด Geophone ชนิด 3 แกน (Triaxial) ตรวจวัดแนวแกนของการสั่นสะเทือน (แกนนอน x, y และแกนตั้ง z) โดยใช้หัววัด Geophone เดียวสำหรับทุกมาตร
Last Update : 15:17:06 14/05/2019
Photocatalytics filters
Brand : BMB Technologies & Services SRL
Filters for the treatment of odors from coverages of tanks of sewage treatment plants, storage tanks of chemicals, petrochemicals and organic putrescibile material, room processes that develop unpleasant odors, air from suction systems. It ?a fully green technology as it takes advantage to purify the energy of daylight. It doesn?t requires electrical connections. The filters are sized according to the specific needs of air treatment. The filter has one side with active carbons which have the task of adsorbing the pollutants and one side with titanium dioxide, which when activated by daylight energy, oxidizes the adsorbed compounds and in this way, activated carbons are regenerated.
Last Update : 10:05:30 23/04/2018
Olfactometer TO8
Brand : Olfasense
Model : TO8
The popularity of the TO8 is indisputable: it is the most sold olfactometer worldwide. It meets all requirements of a dilution device for olfactometric measurements according to EN 13725. It uses a unique and specially designed dilution system for odour samples.
Last Update : 15:39:24 12/02/2018
Liquids and Solids - IDentification (LS - ID)
Brand : AirSense
Model : LS - ID
LS-ID Liquids and Solids ? IDentification The pocket size LS - ID is the smallest Raman spectrometer of its kind developed for fast On-Site Identification of Liquids and Solids: Drugs, Explosives, Illicit Narcotics and Hazardous Materials.
Last Update : 15:43:43 09/02/2018

Page View  2527  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่น เพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพประชาชน


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   PCA Technology 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เครื่องมือควบคุมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเครือข่ายมืออาชีพสำหรับการตรวจสอบ 24 hr./day การตรวจสอบการรั่วไหลของกลิ่นมากกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่และในปริมณฑลของพืช (หลุมฝังกลบปุ๋ยหมัก / พืชแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยอาหารเคมีและเปโตรเคมีพืช) นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศที่มีคุณภาพการตรวจสอบผู้ใช้อากาศในเวลาจริง ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจะใช้เพื่อแสดงในเวลาจริงผลกระทบของกลิ่น / สารแพร่กระจายอยู่บนสนาม เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลางสำหรับการจัดการที่ง่าย มันสามารถนำมาใช้ประสบความสำเร็จสำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในเขตเมืองจึงอนุญาตให้การควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องของประชาชนของชีวิต
     
 

เครื่องตรวจวัดความเข้มกลิ่น
เพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพประชาชน

 

 1. เครื่องมือถูกออกแบบสำหรับการใช้งานในภาคสนาม (IP65 box for outdoor installation) สามารถติดตั้งและ เคลื่อนย้ายได้
 2. เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังตรวจวัดความเข้มกลิ่นที่ตอบสนองกับหัวตรวจวัดแบบ Metal Oxide Semiconductor (MOS) ใช้โปรแกรมแบบ Standard Regression Model สำหรับการวิเคราะห์ความเข้มกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม บ่อขยะ บ่อบำบัดนํ้าเสีย และแหล่งมลพิษอื่น
 3. เครื่องสามารถตรวจวัดแบบ Multi-parameter โดยใช้เทคโนโลยีดังนี้
  • 4 metal oxide semiconductors (MOS)
  • Photoionization Detector (PID)
  • 2 electrochemical cells (ECD)
  • Optical particle counter (OPC)
 4. ชุดหัวตรวจวัด MOS สำหรับการตรวจวัดกลิ่น อ่านค่าความเข้มกลิ่นเป็น OU/m3 (Olfactometric Units/M3 หรือ ODOR Unit/M3)
 5. ชุดหัววัดแบบ PID (10.6 eV) สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของ Total VOCs (5 ppb to 20 ppm)
 6. ชุดหัววัดแบบ ECD สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของ Toxic gas ดังนี้
  • NH3 ช่วงการวัด 0.5 to 100 ppm
  • H2S ช่วงการวัด 5 ppb to 50 ppm
 7. ชุดหัวตรวจวัดฝุ่น แบบ OPC (Optical Particle Counter) สำหรับตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาด PM1, PM2.5 และ PM10 โดยวิธี light scattering method อ่านค่าความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (μg/m3) มีช่วงการวัด (Detection limits) สำหรับ PM10 (0.01 μg/m3 to 1,500 μg/m3)
 8. มีอุปกรณ์(Gateway) สำหรับการทำงานแบบ Remote Control และ ข้อมูลการตรวจวัด (Database) จะเข้าสู่ระบบ Server
 9. ผลการตรวจวัด (Monitoring Results) แสดงบน PC ด้วยโปรแกรม Software
 10. รอบเวลาการตรวจวัด (Measurement time for cycle) ตั้งแต่ 30 วินาที ขึ้นไป และจำนวนรอบการตรวจวัด (Number of cycle in sequence) จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน
 11. หากมีจำนวนเครื่องวัดกลิ่นเพิ่มเติมจากเดิม จะสามารถเชื่อมต่อเป็นระบบ เครือข่าย (Network) ได้
 12. สามารถใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ และกินไฟ ประมาณ 25 วัตต์
 13. มี Software OlfoMuster สำหรับการ Setting และสำหรับ Software OlfoServer สำหรับการ Remote Control
 14. มี Software วิเคราะห์ (SMIT Dispersion Software) เป็นแบบ Gaussian stationary model สำหรับการประเมินความเข้มข้นของมลพิษโดยทำงานบน :
  • AREMOD (US-EPA) model – ISCST3 (Industrial Source Complex-Short Term Version 3)
  • Realtime meteo and/or meteo forecast (72 hours)
  • Horography and obstacles of the area
 15. มีอุปกรณ์วัดสภาวะอากาศ (Meteo Unit) สำหรับการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การกระจายของกลิ่นหรือสารประกอบเคมีอื่นจากแหล่งกำเนิดได้


 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150150  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login