Terdsak Wongvilai
Manager
0816450654
terdsak.w@encotecthai.com
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า EC&EO - RT Pure ; Sewage Treatment Systems
Brand : RT Pure
RT Pure System เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Electrolytic ช่วยขจัดมลพิษที่ตกค้างจากน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรวมกันของปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี (electrocoagulation) กับการออกซิเดชั่นด้วยไฟฟ้าเคมี (electro-chemical-oxidation) และกระบวนการ electro-flotation-electrolysis
Last Update : 19:27:27 20/02/2018
KESD ; Professional Anti Static devices - เครื่องกําจัดไฟฟ้าสถิต
Brand : KESD
KESD ; Professional Anti Static devices - เครื่องกําจัดไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์ ควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิต สำหรับงานทำความสะอาดพื้นผิวที่ ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
Last Update : 22:22:44 15/11/2017
ScaleBlaster เครื่องกำจัดตะกรัน และ เครื่องป้องกันตะกรัน
Brand : ScaleBlaster
ScaleBlaster เป็นเครื่องกำจัดตะกรัน และ เครื่องป้องกันตะกรัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลักการผลิตคลื่นความถี่ ทำให้โมเลกุลของแคลเซียมสูญเสียคุณสมบัติการยึดเกาะ ทำให้ไม่เกิดตะกรัน และขจัดตะกรันเดิมที่ยึดเกาะภายในระบบให้หมดไป โดยที่ไม่ต้องล้างตะกรันด้วยน้ำยาหรือสารเคมีใดทั้งสิ้น
Last Update : 15:39:01 19/07/2017
Aeroex Oil Mist Collectors เครื่องดักไอน้ำ และ ไอน้ำมัน
Brand : Aeroex
Aeroex Mist Collectors เป็นเครื่องดักไอ ประสิทธิภาพสูง มีทั้งรุ่นที่ดักไอน้ำ และไอน้ำมัน โดยการกรองหลายขั้นตอน สามารถดักไอได้ถึง 95% ดูแลง่าย ลดต้นทุนการบำรุงรักษา โดยไส้กรองในขั้นตอนที่1และ2 มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 10 - 15 ปี
Last Update : 11:39:57 03/07/2017

Page View  2762  
Product Information :

Product Name:  
ผลิตภัณฑ์ กำจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์


Product Category:   เคมีภัณฑ์ และยา
Product Sub-Category:   สาร/น้ำยา กำจัดกลิ่น
Brand:   KEEEN 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   KEEEN สูตร Odor Neutralizer
     
 

ข้อมูลสินค้า

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และใช้ท้าความสะอาด สามารถย่อยสลายของเสียประเภทสารอินทรีย์ ใช้ขจัดกลิ่นน้้าเสียหรือปุ๋ยหมัก สถานีขนส่งขยะ หลุมฝังกลบ การก้าจัดของเสีย การซักรีด และขยะสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่มีหัวน้้าหอมหรือสารปลอมแปลง 

วิธีการใช้ : 

  • ใช้น้ำยาในอัตรา 1 ส่วนต่อปริมาตรของเสีย 200 ส่วน ฉีดพ่นเพื่อการดับกลิ่น (ความถี่ในการใช้งานขึ้นอยู่กับอัตราการสะสมของของเสียที่ทำให้เกิดกลิ่น)

วิธีเก็บรักษา : 

  • ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท

คำเตือน/ข้อควรระวัง : 

  • แม้ว่าผลิตภัณฑ์ KEEEN เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

เงื่อนไขการจัดส่ง

 - เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 - กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

เงื่อนไขการรับประกัน

-


ลักษณะบรรจุภัณฑ์

-


เอกสารแนบ
 

Product Related
ผลิตภัณฑ์ เกล็ดเยื่อไม้ซับน้ำมัน
Brand : KEEEN
Model : OA / Oil Absorbent
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

เป็นสารสกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติเคลือบด้วยสารดูดซับพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับน้ำม
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดคราบเลือด ตะกรัน และคราบน้ำมัน
Brand : KEEEN
Model : GK / Germ Killer Blood Scale & Oil Remover
KEEEN สูตร Germ Killer , Blood , Scale & Oil Remover
ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย
Brand : KEEEN
Model : WT / West Water Treatment
KEEEN สูตร West Water Treatment
ผลิตภัณฑ์ ล้างมือ
Brand : KEEEN
Model : HW / Natural Hand Wash
ผลิตภัณฑ์ ผงซับน้ำมัน
Brand : KEEEN
Model : OB / Oli Biosorb
KEEEN สูตร Oil Biosorbent
ผลิตภัณฑ์ หัวเชื้อสารชีวบำบัด
Brand : KEEEN
Model : MB / Max Blends
KEEEN สูตร Max Blends
© 2000-2008 CopyRight by Encotec Co.,Ltd.
Tel. 0-2372-7320-1  Fax. 0-2372-7322  Website. www.encotecthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login