Rangsan D.
ประสานงานขาย
099-4286999
rangsand@gmail.com
ตับทำหน้าที่อะไร
ตับทำหน้าที่อะไร
Last Update : 18/07/2011 17:33:09
ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางเสียง
มลพิษทางเสียง (สวัสดิ์ โนนสูง และสุธีลา ตุลยะเสถียร และคณะ)
Last Update : 12/07/2011 03:40:57
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารละลายและเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารละลายและเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ
Last Update : 12/07/2011 03:06:10
The Eddy Covariance
(แปลจาก A Brief Practical Guide to Eddy Covariance Flux Measurements; G. Burba and D. Anderson)
Last Update : 11/07/2011 19:07:16
กัมมันตภาพรังสีคืออะไร ?
รังสีนิวเคลียร์ทั่วไป รังสีแอลฟา (a) แอลฟาเป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติเหมือนนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม (2He4 ) ในแต่ละอนุภาคแอลฟาจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกสองหน่วย (ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และ นิวตรอน 2 อนุภาค) รังสีเบต้า (b) เบต้าเป็นอนุภาคที่มีมวลและค่าประจุไฟฟ้าเท่ากับอิเลคตรอน ในแต่ละอนุภาคมีประจุไฟฟ้าหนึ่งหน่วย ถ้าประจุเป็นบวก เรียกว่า อนุภาคเบต้าบวก ( b+ ) หรือ โปสิตรอน หากประจุเป็นลบ เรียกว่าอนุภาคเบตาลบ ( b- ) โดยทั่วๆไปหากเรียกแต่เพียง เบต้า จะหมายถึง อนุภาคเบต้าลบ ทำให้เกิดรังสีในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่า Bremsstrahlung หรือ Braking Radiation ซึ่งมีพลังงานตั้งแต่ 0 ถึงพลังงานสูงสุดของรังสีเบตา และมีอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีเบตา (วัตถุที่ขวางกั้นรังสีเบตาที่มี Atomic number ต่ำกว่า) รังสีแกมมา (g) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากนิวเคลียส มีความถี่อยู่ในช่วงประมาณ 1018 ถึง 1021 Hz และมีพลังงานสูง รังสีเอ็กซ์ (x-rays) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับรังสีแกมมา แต่แผ่ออกมาจากวงโคจรของอิเลคตรอน รังสีเอ็กซ์มีพลังงานต่ำกว่า รังสีแกมมา และมีความถี่อยู่ในช่วงประมาณ 1015 ถึง 1022 Hz รังสีเอ็กซ์มีอยู่สองชนิดได้แก่ Continuous X-rays หรือ Bremsstrahlung และ Characteristic X-rays รังสีนิวตรอน (n) เป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้า มีอำนาจในการทะลุทะลวงสูง นิวตรอนไม่อาจอยู่อย่างอิสระ จะสลายตัวไปเป็นโปรตรอน อิเลคตรอน และแอนตินิวตริโน ภายในเวลาประมาณสิบสองนาที
Last Update : 11/07/2011 13:11:09
กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง
Brand : คาเฟ่ 7 เลก้า
Model : CAFE 7 LEGA
กาแฟเพื่อสุขภาพ คาเฟ่ 7 เลก้า กาเฟปรุงสำเร็จชนิดผง ติดต่อ รังสรรค์ (น้องอิงฟ้า) 099-4286999 line ID : rangsand
Last Update : 19:45:14 19/04/2020
คาเฟ่ 7 โกลด์ แบรนด์
Brand : CAFE`7 GOLD
Model : CAFE`7 GOLD
กาแฟฟรีเมี่ยมอาราบิก้า หอมเข้มข้น อุดมด้วยสุดยอดสมุนไพร 4 ราชา แห่งการบำรุงสมรรถภาพร่างกาย ตัดสรรสารสกัดจากสมุนไพรตามตำรับยาจีนโบราณ คุณสมบัติโดดเด่นในการบำรุงกำลังร่างกาย
Last Update : 19:42:46 19/04/2020
คาเฟ่ 7 เจบี
Brand : คาเฟ่ 7 เลก้า แบรนด์
Model : CAFE 7 JB คาเฟ่ 7 เจบี แบรนด์
CAFE 7 JB คาเฟ่ 7 เจบี แบรนด์
Last Update : 19:41:43 19/04/2020
ลูทีเนส ตัวช่วยดูแลดวงตา
Brand : Luteines
Model : ลูทีเนส
ดูแลสุขภาพดวงตา
Last Update : 14:45:09 03/04/2020
ยาน้ำโสมผสมตังเซียม
Brand : เหล่งเซียม
Model : ยาน้ำโสมผสมตังเซียม
ยาน้ำโสมผสมตังเซียม ดื่มเพื่อสุขภาพ ติดต่อ รังสรรค์ (น้องอิงฟ้า) 099-4286999 line : @langsium
Last Update : 06:19:57 11/05/2019

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารละลายและเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ

Last Update : 03:06:10 12/07/2011
Page View (1273)

โดย จำลอง อรุณเลิศอารีย์

           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารละลายและเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ

           การศึกษาทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย การศึกษาทรัพยากรน้ำด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ โดยเฉพาะการศึกษาด้านคุณภาพ มีการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในดัชนี หรือพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของน้ำ ซึ่งจำเป็นต้องใช้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการศึกษา โดยในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ไม่มี พื้นฐานความรู้ทางด้านเคมีวิเคราะห์ ได้เข้าใจถึงวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องแก้ว และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์น้ำ และการเตรียมสารละลายเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์น้ำได้มีความรู้และระมัดระวังการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

 1. การเตรียมเครื่องแก้วและเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและสารละลายเคมี
 3. การเตรียมน้ำกลั่นที่ใช้เป็นประจำและการเตรียมเป็นสารละลาย

           การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

           ในการศึกษาทรัพยากรน้ำด้านคุณภาพ จะมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของทรัพยากรน้ำ 2 ส่วน คือ

 1. น้ำผิวดิน ประกอบด้วย
  • น้ำจืด (fresh water) ในแม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วย สระ บ่อ เป็นต้น
  • น้ำกร่อยและน้ำเค็ม (brackish water and sea water) ในบริเวณชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน เป็นต้น
 2. น้ำใต้ดิน ประกอบด้วย
  • น้ำบาดาล (ground water) เช่น บ่อบาดาล
  • น้ำใต้ผิวดิน (subsurface water) เช่น บ่อน้ำตื้น

           ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ข้อมูลคุณภาพน้ำที่จะดำเนินการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ในภาคสนาม อาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการทุกดัชนีคุณภาพน้ำ ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยต่างๆที่ต้องนำมาพิจารณาว่าจะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำตัวใด เช่น แหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษา ประเด็นของโจทย์ในการศึกษา (ความสำคัญของข้อมูลคุณภาพน้ำ) ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับภาคสนาม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยควรจะตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำหลัก เช่น อุณหภูมิ ความขุ่น ความนำไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้ำ แอมโมเนีย ไนเตรท แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ และปริมาณ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เพื่อจะได้นำข้อมูลคุณภาพน้ำเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำได้

           การดำเนินการศึกษาและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลคุณภาพน้ำที่สำคัญ แสดงไว้ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 1 ดัชนีคุณภาพน้ำที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพน้ำผิวดิน

ด้านกายภาพ
ด้านเคมี
ด้านชีวภาพ
1. อุณหภูมิ (Temperature)
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
1. แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton)
2. สี (Color)
2. ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)
2. แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)
3. ความขุ่นของน้ำ (Turbidity)
3. ความเค็ม (Salinity)
3. สัตว์หน้าดิน (Benthos)
4. ความโปร่งแสงของน้ำ (Transparency)
4. ออกซิเจนที่ละลายน้ำ (Dissolved Oxygen, DO)
4. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)
5. ของแข็งทั้งหมด (Total Solids)
5. ค่าความสกปรกของน้ำ(Biochemical oxygen demand, BOD)
5. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal coliform bacteria)
6. ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solid)
6. ความเป็นด่างของน้ำ (Alkalinity)
6. คลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll a)
7. ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)
7. ความกระด้าง (Hardness);
 
 
8. ไนเตรท (Nitrate, NO3-)
 
 
9. ไนไตรท์ (Nitrite, NO2-)
 
 
10. แอมโมเนีย (Ammonia, NH3)
 
 
11. ฟอสเฟส (Phosphate, PO43-)
 
 
12. เหล็ก (Iron)
 
 
13. แมงกานีส (Manganese)
 

ตารางที่ 2 ดัชนีคุณภาพน้ำที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพน้ำใต้ดิน

ด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านชีวภาพ
1. อุณหภูมิ (Temperature) 1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย(Coliform bacteria)
2. สี (Color) 2. ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) 2. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(Fecal coliform bacteria)
3. ความขุ่นของน้ำ (Turbidity) 3. ความเค็ม (Salinity)  
4. ของแข็งทั้งหมด (Total Solids) 4. ความเป็นด่างของน้ำ (Alkalinity)  
5. ของแข็งแขวนลอย(Total Suspended Solid) 5. ความกระด้าง (Hardness)  
6. ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) 6. ไนเตรท (Nitrate, NO3-)  
  7. แอมโมเนีย (Ammonia, NH3)  
  8. ฟอสเฟส (Phosphate, PO43-)  
  9 เหล็ก (Iron)  
  10. แมงกานีส (Manganese)  

ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องแก้วและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

กระบอกตวง
=
Measuring Cylinder
บีกเกอร์
=
Beaker
ปิเปต
=
Pipette
บิวเรต
=
Burette
ขวดรูปชมพู่
=
Erlenmeyer Flask
ขวดวัดปริมาตร
=
Volumetric Flask
หลอดหยด
=
Dropper
ถุงเก็บแพลงก์ตอน
=
Plankton Net
กรวยกรอง
=
Funnel
เครื่องให้ความร้อน
=
Hot Plate
เครื่องปั่นแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยง
=
Centrifuge
เครื่องอังไอน้ำ
=
Water Bath
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
=
Spectrophotometerr
เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ
=
Water Sampler
เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินและสัตว์หน้าดิน
=
Grab Sampler

ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับหน่วยของการวัดความเข้มข้นของสารละลาย

โมลาร์ริตี้ หรือโมลาร์
=
molarity (M)
นอร์มัลลิตี้ หรือ นอร์มัล
=
normality (N)
กรัม/ลิตร
=
g/l หรือ ppt
มิลลิกรัม/ลิตร
=
mg/l หรือ ppm
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
=
mg/ml หรือ ppm
ไมโครกรัม/ลิตร
=
mg/l หรือ ppb

 

ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายและ เอกสารแบบสำรวจทรัพยากรน้ำด้านคุณภาพน้ำ


 
© 2000-2008 CopyRight by Ingfah Tech
Tel. 099-4286999  Fax. 095-5515333  Website. https://reborn1.business.site/?m=true
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login