Rangsan D.
ประสานงานขาย
099-4286999
rangsand@gmail.com
ตับทำหน้าที่อะไร
ตับทำหน้าที่อะไร
Last Update : 18/07/2011 17:33:09
ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางเสียง
มลพิษทางเสียง (สวัสดิ์ โนนสูง และสุธีลา ตุลยะเสถียร และคณะ)
Last Update : 12/07/2011 03:40:57
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารละลายและเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารละลายและเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ
Last Update : 12/07/2011 03:06:10
The Eddy Covariance
(แปลจาก A Brief Practical Guide to Eddy Covariance Flux Measurements; G. Burba and D. Anderson)
Last Update : 11/07/2011 19:07:16
กัมมันตภาพรังสีคืออะไร ?
รังสีนิวเคลียร์ทั่วไป รังสีแอลฟา (a) แอลฟาเป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติเหมือนนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม (2He4 ) ในแต่ละอนุภาคแอลฟาจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกสองหน่วย (ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และ นิวตรอน 2 อนุภาค) รังสีเบต้า (b) เบต้าเป็นอนุภาคที่มีมวลและค่าประจุไฟฟ้าเท่ากับอิเลคตรอน ในแต่ละอนุภาคมีประจุไฟฟ้าหนึ่งหน่วย ถ้าประจุเป็นบวก เรียกว่า อนุภาคเบต้าบวก ( b+ ) หรือ โปสิตรอน หากประจุเป็นลบ เรียกว่าอนุภาคเบตาลบ ( b- ) โดยทั่วๆไปหากเรียกแต่เพียง เบต้า จะหมายถึง อนุภาคเบต้าลบ ทำให้เกิดรังสีในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่า Bremsstrahlung หรือ Braking Radiation ซึ่งมีพลังงานตั้งแต่ 0 ถึงพลังงานสูงสุดของรังสีเบตา และมีอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีเบตา (วัตถุที่ขวางกั้นรังสีเบตาที่มี Atomic number ต่ำกว่า) รังสีแกมมา (g) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากนิวเคลียส มีความถี่อยู่ในช่วงประมาณ 1018 ถึง 1021 Hz และมีพลังงานสูง รังสีเอ็กซ์ (x-rays) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับรังสีแกมมา แต่แผ่ออกมาจากวงโคจรของอิเลคตรอน รังสีเอ็กซ์มีพลังงานต่ำกว่า รังสีแกมมา และมีความถี่อยู่ในช่วงประมาณ 1015 ถึง 1022 Hz รังสีเอ็กซ์มีอยู่สองชนิดได้แก่ Continuous X-rays หรือ Bremsstrahlung และ Characteristic X-rays รังสีนิวตรอน (n) เป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้า มีอำนาจในการทะลุทะลวงสูง นิวตรอนไม่อาจอยู่อย่างอิสระ จะสลายตัวไปเป็นโปรตรอน อิเลคตรอน และแอนตินิวตริโน ภายในเวลาประมาณสิบสองนาที
Last Update : 11/07/2011 13:11:09
กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง
Brand : คาเฟ่ 7 เลก้า
Model : CAFE 7 LEGA
กาแฟเพื่อสุขภาพ คาเฟ่ 7 เลก้า กาเฟปรุงสำเร็จชนิดผง ติดต่อ รังสรรค์ (น้องอิงฟ้า) 099-4286999 line ID : rangsand
Last Update : 19:45:14 19/04/2020
คาเฟ่ 7 โกลด์ แบรนด์
Brand : CAFE`7 GOLD
Model : CAFE`7 GOLD
กาแฟฟรีเมี่ยมอาราบิก้า หอมเข้มข้น อุดมด้วยสุดยอดสมุนไพร 4 ราชา แห่งการบำรุงสมรรถภาพร่างกาย ตัดสรรสารสกัดจากสมุนไพรตามตำรับยาจีนโบราณ คุณสมบัติโดดเด่นในการบำรุงกำลังร่างกาย
Last Update : 19:42:46 19/04/2020
คาเฟ่ 7 เจบี
Brand : คาเฟ่ 7 เลก้า แบรนด์
Model : CAFE 7 JB คาเฟ่ 7 เจบี แบรนด์
CAFE 7 JB คาเฟ่ 7 เจบี แบรนด์
Last Update : 19:41:43 19/04/2020
ลูทีเนส ตัวช่วยดูแลดวงตา
Brand : Luteines
Model : ลูทีเนส
ดูแลสุขภาพดวงตา
Last Update : 14:45:09 03/04/2020
ยาน้ำโสมผสมตังเซียม
Brand : เหล่งเซียม
Model : ยาน้ำโสมผสมตังเซียม
ยาน้ำโสมผสมตังเซียม ดื่มเพื่อสุขภาพ ติดต่อ รังสรรค์ (น้องอิงฟ้า) 099-4286999 line : @langsium
Last Update : 06:19:57 11/05/2019

The Eddy Covariance

Last Update : 19:07:16 11/07/2011
Page View (1281)
Introduction The Eddy Covariance method ใช้สำหรับ การตรวจวัด ก๊าซต่างๆรวมถึง Flux ของความร้อน, นํ้า และอื่นๆ เหนือพื้นที่ที่สนใจ วิธีนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางทางอุตุนิยมวิทยาในระดับ micro มากว่า 30 ปี แต่ในปัจจุบัน ด้วยเครื่องมือที่พัฒนาไปไกลและวิธีการที่ดีขึ้น วิธี Eddy Covariance จึงถูกนำไปใช้ในด้าน วิทยาศาสตร์, อุตสาหกรรม รวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย Overview of Eddy Covariance Principle Flux คือ อะไร Flux จะอธิบายถึงปริมาณของสิ่งที่สนใจซึ่งเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หนึ่งๆต่อหน่วยเวลา ตัวอย่างเช่น ถ้ามีนก 100 ตัวบินผ่านหน้าต่างขนาด 1x1 เมตรภายในเวลา 1 นาที flux ของนกจะเท่ากับ นก 100 ตัวต่อตารางเมตรต่อนาที (100 ตัว m-2 min-1) หรือถ้าหน้าต่างมีขนาด 10x10 เมตร flux ของนกจะเท่ากับ นก 1 ตัวต่อตารางเมตรต่อนาที (เพราะ นก 100 ตัว/100 ตร.ม. = 1) Flux จะขึ้นอยู่กับ 1) จำนวนของสิ่งที่สนใจซึ่งผ่านพื้นที่ 2) ขนาดของพื้นที่ และ 3) เวลาที่สิ่งที่สนใจเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ ในทางวิทยาศาสตร์ นิยามของ Flux คือ ปริมาณสิ่งที่สนใจ ซึ่งผ่านพื้นผิวปิดต่อหน่วยเวลา ถ้าปริมาณ Flux สุทธิ ถูกนำออกจากพื้นผิว พื้นผิวนี้อาจถูกเรียกว่า แหล่งกำเนิด (source) ตัวอย่างเช่น พื้นผิวของทะเลสาบเป็นแหล่งกำเนิดของนํ้าที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศในกระบวนการการระเหย และในทางตรงข้ามพื้นผิวอาจถูกเรียกว่า อ่าง (sink) ตัวอย่างเช่น พุ่มเรือนยอดของต้นไม้ จะเป็น sink ของ CO2 ในช่วงเวลากลางวัน เพราะใบไม้จะดูด CO2 จากบรรยากาศในกระบวนการสังเคราะห์แสง การไหลของอากาศในระบบนิเวศน์ การไหลของอากาศอาจถูกจินตนาการว่าเป็นการไหลในแนวระนาบของการหมุนแบบ eddy จำนวนมาก ซึ่งแต่ละ eddy จะมีองค์ประกอบแบบ 3 มิติ ซึ่งรวมการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวตั้งอยู่ด้วย อาจดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะการไหลที่วุ่นวาย แต่องประกอบเหล่านี้สามารถตรวจวัดได้ง่ายจากหอคอยตรวจวัด ในบรรยากาศจะประกอบด้วย eddy จำนวนมาก ถ้าเราดูเข้าไปใกล้ๆในแต่ละ eddy ที่จุดๆเดียวบนหอคอยตรวจวัดจะพบว่า ในช่วงเวลาที่ 1 eddy หมายเลข 1 เคลื่อนที่ด้วยกระแสอากาศหมายเลข 1 ในทิศทางลงด้วยความเร็วที่ 1 ในช่วงเวลาที่ 2 ที่จุดเดียวกัน eddy หมายเลข 2 เคลื่อนที่ด้วยกระแสอากาศหมายเลข 2 ในทิศทางขึ้นด้วยความเร็วที่ 2 ในแต่ละกระแสอากาศจะมีลักษณะเฉพาะของมันเอง เช่น ความเข้มข้นของก๊าซต่างๆ, อุณหภูมิ, ความชื้น ฯลฯ ถ้าเราสามารถตรวจวัดลักษณะเฉพาะเหล่านี้ และความเร็วของกระแสอากาศในแนวตั้ง เราจะทราบถึง Flux ของก๊าซต่างๆ, อุณหภูมิ และความชื้นในแนวตั้งทั้งทิศทางขึ้นและลง ตัวอย่างเช่น ถ้าในช่วงเวลาหนึ่งเราทราบว่ามี CO2 จำนวน 3 โมเลกุลเคลื่อนที่ขึ้น และในเวลาต่อมามี CO2 เพียง 2 โมเลกุลเท่านั้นที่เคลื่อนที่ลง ปริมาณ Flux สุทธิบนเวลานี้ คือ CO2 จำนวน 1โมเลกุลในทิศทางขึ้น หลักการทั่วไปของการตรวจวัด Eddy Covariance คือ ความแปรปรวนร่วมระหว่างความเข้มข้นของสิ่งที่เราสนใจกับความเร็วของลมในแนวตั้งภายในแต่ละ eddy
ตรวจวัด Flux ได้อย่างไร หลักการทั่วไปของการตรวจวัด Flux คือ เพื่อตรวจวัดว่ามีจำนวนโมเลกุลเท่าไรซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นและลงภายในช่วงเวลาหนึ่งและมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไร สาระสำคัญของวิธีการคือ Flux ในแนวตั้ง จะเป็นตัวแทนของความแปรปรวนร่วมระหว่างการตรวจวัดความเร็วลมในแนวตั้ง(ทั้งขึ้นและลง)กับความเข้มข้นของสิ่งที่เราสนใจ ดังนั้นในการตรวจวัดต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน เนื่องจากความผันผวนของสิ่งที่เราสนใจนั้นเกิดขึ้นเร็วมาก และมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่น้อยมากทั้งความเข้มข้น ความหนาแน่น หรืออุณหภูมิ จึงจำเป็นต้องตรวจวัดในลักษณะที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูงมากๆ สรุปภาพรวมของ Eddy Covariance Eddy Covariance เป็นเทคนิคในการตรวจวัดด้านอุตุนิยมในระดับ micro เพื่อตรวจวัดความแปรปรวนของ Flux ในแนวตั้งที่ชั้นบรรยากาศ และเป็นวิธีทางตรงที่ใกล้เคียงที่สุด ใกล้เคียงทางทฤษฎี และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ มันถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในด้านอุตุนิยมในระดับ micro เพื่อการตรวจวัด H2O, CO2, ความร้อน และถูกเริ่มใช้เพื่อตรวจวัด CH4, O3, NO3, VOC และก๊าซต่างๆ วิธีการ Eddy Covariance ต้องใช้สมมุติฐานและการปรับแก้จำนวนมาก มันจึงต้องการความระมัดระวังในการออกแบบ กระบวนการทำงาน ซึ่งต้องพอเหมาะพอดีกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามสถานที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ง Eddy Covariance ยังคงถูกพัฒนาบน concept และระดับของเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง และถูกนำไปใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น Eddy Covariance มีศักยภาพในการใช้งานในด้านอื่นๆนอกเหนือจากด้านอุตุนิยม เช่น การติดตามตรวจวัดด้านอุตสาหกรรม, การปลดปล่อยและรวบรวมคาร์บอน, การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการตรวจวัด emission rate เมื่อมีการแลกเปลี่ยนพลังงาน, นํ้า หรือก๊าซต่างๆ เพื่อหาสมดุลของสิ่งที่สนใจ เครือข่ายใหญ่ของการตรวจวัด Flux มีข้อมูลจากหอคอยตรวจวัดเป็นร้อยๆพื้นที่จากพื้นที่ธรรมชาติที่หลากหลาย ข้อมูลจากการตรวจวัดเป็นข้อมูลอันลํ้าค่าทางวิทยาศาสตร์

 
© 2000-2008 CopyRight by Ingfah Tech
Tel. 099-4286999  Fax. 095-5515333  Website. https://reborn1.business.site/?m=true
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login