มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE2
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE2 (High Efficiency Motor) จะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน EFF2 และ CEMEP
Last Update : 07/01/2021 14:58:26
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE3
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE3 (Premium High Efficiency Motor) จะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน IE1, IE2, EFF2, EFF1 และ CEMEP
Last Update : 07/01/2021 14:57:02
ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Parts)
มอเตอร์ไฟฟ้า คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ ?เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล? โดยขดลวดสเตเตอร์ได้รับพลังงานไฟฟ้า และเกิดการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นผลให้โรเตอร์หมุน ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไป จะมีส่วนประกอบดังนี้
Last Update : 07/01/2021 11:23:09
หลักการพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลักการเลือกซื้อ เปรียบเทียบราคาและค่าใช้จ่ายในการใช้งานมอเตอร์
Last Update : 20/07/2020 13:17:16
การอ่านแผ่นป้ายมอเตอร์ CMG
การอ่าน รายละเอียดแผ่นป้ายมอเตอร์ไฟฟ้า
Last Update : 20/07/2020 13:12:54
มอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor)
Brand : OMEx (ITALY)
Last Update : 11:15:20 02/07/2020
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (IE3)
Brand : CMP (Australia)
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (IE3) จากประเทศออสเตรเลีย สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟ คืนทุนเร็ว
Last Update : 11:14:26 02/07/2020
มอเตอร์กันระเบิด ( Increased Safety )
Brand : CMG
Model : SGAE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ CMG รุ่น SGAE เป็นมอเตอร์กันระเบิด (Ex e) เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง (Hazardous Location) ตัวมอเตอร์ไฟฟ้า พัฒนามาจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ทำให้มีระดับการป้องกันที่สูงกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป โดยส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ จะไม่ก่อให้เกิด อาร์ค หรือ การสปาร์ค ในการทำงานปรกติ มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มองหามอเตอร์ราคาไม่แพง และต้องการใช้มอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง โดยรองรับการใช้งานทั้งใน โซน 1 และ โซน 2
Last Update : 09:52:34 29/06/2020
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE2)
Brand : CMG
Model : HGA Series
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าไฟฟ้า สามารถคืนทุนได้ในเวลาอันสั้น
Last Update : 00:07:00 17/06/2020
มอเตอร์ IE3 (Marathon TerraMax, Premium High Efficiency)
Brand : Marathon
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ไฟฟ้า Marathon รุ่น Terramax เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพิเศษ (IE3) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดา ใช้พลังงานน้อยกว่า มีความทนทาน รวมถึงมีอายุการใช้งานที่มากกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป มีใช้งานในหน่วยงานต่างๆในทวีปยุโรป เอเชีย และเริ่มแพร่หลายในประเทศไทย
Last Update : 10:04:43 24/08/2017

คุณลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (โดย พพ.)

Last Update : 16:27:50 13/07/2020
Page View (1469)

ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์

ขอบเขต

มอเตอร์เหนี่ยวนำประสิทธิภาพสูง สำหรับระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ขนาดตั้งแต่ 0.55 kW ถึง 110 kW

คุณลักษณะเฉพาะ

1). มีเอกสารแสดงข้อมูล ประกอบด้วย

–  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน IEC 60034-1, IEC 60034-2, IEC 60034-5, IEC 60034-6, IEC 60034-7, IEC 60034-12 และ IEC 60072 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
–  การรับรองค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน IEEE 112 (Method B) หรือ มาตรฐาน IEC 60034-2 ที่เป็นผลการทดสอบรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานของรัฐ หรือ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน มอก./ISO 17025
–  เป็นมอเตอร์สำหรับใช้กับแรงดัน 3 เฟส 380 โวลต์ ถึง 415 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
–  ค่าคุณลักษณะทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และ อุณหภูมิที่มอเตอร์จะทนได้
–  มีค่า IP ไม่ต่ำกว่า 54  หน่วย
–  มีฉนวนหุ้มขดลวด ต้องมีระดับการทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า ชั้นเอฟ (class F)

2).  มีค่าประสิทธิภาพปกติของมอเตอร์ (Nominal Motor Efficiency) ไม่น้อยกว่าค่าที่ระบุในตารางที่ 1 เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน IEEE 112 หรือ ตาราง 2 เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60034-2

การรับประกัน

มีเอกสารแสดงการรับประกันอายุการใช้งานตามที่ผู้ใช้กำหนด (ผู้ใช้ต้องเป็นผู้กำหนดอายุการรับประกันเอง)

 
 
 
 

ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน IEEE 112

พิกัดกำลังขาออก
ของมอเตอร์ (กิโลวัตต์)
2 ขั้ว (3,000 RPM)4 ขั้ว (1,500 RPM)6 ขั้ว (1,000 RPM)
0.55 75.0 77.0 76.0
0.75 75.5 82.5 80.0
1.1 82.5 84.0 85.5
1.5 84.0 84.0 86.5
2.2 85.5 87.5 87.5
3.7 87.5 87.5 87.5
5.5 88.5 89.5 89.5
7.5 89.5 89.5 89.5
11 90.2 91.0 90.2
15 90.2 91.0 90.2
18.5 91.0 92.4 91.7
22 91.0 92.4 91.7
30 91.7 93.0 93.0
37 92.4 93.0 93.0
45 93.0 93.6 93.6
55 93.0 94.1 93.6
75 93.6 94.5 94.1
90 94.5 94.5 94.1
110 94.5 95.0 95.0


ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60034-2

พิกัดกำลังขาออก
ของมอเตอร์ (กิโลวัตต์)
2 ขั้ว (3,000 RPM)4 ขั้ว (1,500 RPM)
1.1 82.8 83.8
1.5 84.1 85.0
2.2 85.6 86.4
3 86.7 87.4
4 87.6 88.3
5.5 88.6 89.2
7.5 89.5 90.1
11 90.5 91.0
15 91.3 91.8
18.5 91.8 92.2
22 92.2 92.6
30 92.9 93.2
37 93.3 93.6
45 93.7 93.9
55 94.0 94.2
75 94.6 94.7
90 95.0 95.0


 
© 2000-2008 CopyRight by ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD
Tel. 099-434-1777  Website. www.uccmotor.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login