มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE2
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE2 (High Efficiency Motor) จะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน EFF2 และ CEMEP
Last Update : 07/01/2021 14:58:26
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE3
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE3 (Premium High Efficiency Motor) จะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน IE1, IE2, EFF2, EFF1 และ CEMEP
Last Update : 07/01/2021 14:57:02
ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Parts)
มอเตอร์ไฟฟ้า คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ ?เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล? โดยขดลวดสเตเตอร์ได้รับพลังงานไฟฟ้า และเกิดการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นผลให้โรเตอร์หมุน ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไป จะมีส่วนประกอบดังนี้
Last Update : 07/01/2021 11:23:09
หลักการพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลักการเลือกซื้อ เปรียบเทียบราคาและค่าใช้จ่ายในการใช้งานมอเตอร์
Last Update : 20/07/2020 13:17:16
การอ่านแผ่นป้ายมอเตอร์ CMG
การอ่าน รายละเอียดแผ่นป้ายมอเตอร์ไฟฟ้า
Last Update : 20/07/2020 13:12:54
มอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor)
Brand : OMEx (ITALY)
Last Update : 11:15:20 02/07/2020
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (IE3)
Brand : CMP (Australia)
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (IE3) จากประเทศออสเตรเลีย สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟ คืนทุนเร็ว
Last Update : 11:14:26 02/07/2020
มอเตอร์กันระเบิด ( Increased Safety )
Brand : CMG
Model : SGAE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ CMG รุ่น SGAE เป็นมอเตอร์กันระเบิด (Ex e) เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง (Hazardous Location) ตัวมอเตอร์ไฟฟ้า พัฒนามาจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ทำให้มีระดับการป้องกันที่สูงกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป โดยส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ จะไม่ก่อให้เกิด อาร์ค หรือ การสปาร์ค ในการทำงานปรกติ มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มองหามอเตอร์ราคาไม่แพง และต้องการใช้มอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง โดยรองรับการใช้งานทั้งใน โซน 1 และ โซน 2
Last Update : 09:52:34 29/06/2020
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE2)
Brand : CMG
Model : HGA Series
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าไฟฟ้า สามารถคืนทุนได้ในเวลาอันสั้น
Last Update : 00:07:00 17/06/2020
มอเตอร์ IE3 (Marathon TerraMax, Premium High Efficiency)
Brand : Marathon
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ไฟฟ้า Marathon รุ่น Terramax เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพิเศษ (IE3) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดา ใช้พลังงานน้อยกว่า มีความทนทาน รวมถึงมีอายุการใช้งานที่มากกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป มีใช้งานในหน่วยงานต่างๆในทวีปยุโรป เอเชีย และเริ่มแพร่หลายในประเทศไทย
Last Update : 10:04:43 24/08/2017

การพิจารณาเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

Last Update : 15:50:47 19/07/2020
Page View (1393)

     การพิจารณาในการนำมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมาใช้งานนั้น จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากหากเลือกไม่เหมาะสมแล้ว การเปลี่ยนอาจจะเป็นการลงทุนที่สูงเกินไป ดังนั้น พอจะสรุปแนวทางในการพิจารณาเลือกที่จะเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้งานได้ดังนี้

 
 • ในการพิจารณาจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ 
  ควรพิจารณาเลือกจัดหามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้งาน เนื่องจากเป็นกรลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลงอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว สภาพแวดล้อมในบริเวณเครื่องจักรที่ติดตั้งก็จะดีกว่า เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้น น้อยกว่าเครื่องจักรที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดา นั่นเอง
 • การที่มอเตอร์เก่าชำรุดเสียหาย
  หรือใช้งานมาเป็นเวลานานจนค่าซ่อมและค่าบำรุงรักษามอเตอร์มีค่าสูงถึง 65% ของราคามอเตอร์ใหม่ ก็ควรพิจารณาจัดหามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้งานแทน
 • เมื่อมอเตอร์ทั่วไปที่ใช้งานอยู่มีขนาดใหญ่กว่าโหลดมาก
  เนื่องจากในการใช้งานครั้งแรกได้เลือกขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่เผื่อขนาดไว้มากเกินไป ก็ควรพิจารณาจัดหามอเตอร์ประสิทธิภาพสูง และมีขนาดเหมาะสมกับโหลดมาใช้งานแทน ซึ่งจะเป็นการลดพลังงานลงได้เป็นอย่างมาก
 • เครื่องจักรที่มีชั่วโมงการใช้งานที่ยาวนาน จะยิ่งเป็นการประหยัด 
  แต่ต้องพิจารณาถึงจุดคุ้มทุนด้วย โดยทั่วไประยะเวลาการคืนทุนจะคืนทุนภายใน 1-3 ปี
 • มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงไม่เหมาะกับงานที่ต้องสตาร์ทบ่อย
 • มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่โหลดประมาณ 90%
  ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับโหลดน้อยๆ
 
 


 
© 2000-2008 CopyRight by ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD
Tel. 099-434-1777  Website. www.uccmotor.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login