มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE2
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE2 (High Efficiency Motor) จะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน EFF2 และ CEMEP
Last Update : 07/01/2021 14:58:26
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE3
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE3 (Premium High Efficiency Motor) จะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน IE1, IE2, EFF2, EFF1 และ CEMEP
Last Update : 07/01/2021 14:57:02
ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Parts)
มอเตอร์ไฟฟ้า คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ ?เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล? โดยขดลวดสเตเตอร์ได้รับพลังงานไฟฟ้า และเกิดการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นผลให้โรเตอร์หมุน ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไป จะมีส่วนประกอบดังนี้
Last Update : 07/01/2021 11:23:09
หลักการพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลักการเลือกซื้อ เปรียบเทียบราคาและค่าใช้จ่ายในการใช้งานมอเตอร์
Last Update : 20/07/2020 13:17:16
การอ่านแผ่นป้ายมอเตอร์ CMG
การอ่าน รายละเอียดแผ่นป้ายมอเตอร์ไฟฟ้า
Last Update : 20/07/2020 13:12:54
มอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor)
Brand : OMEx (ITALY)
Last Update : 11:15:20 02/07/2020
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (IE3)
Brand : CMP (Australia)
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (IE3) จากประเทศออสเตรเลีย สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟ คืนทุนเร็ว
Last Update : 11:14:26 02/07/2020
มอเตอร์กันระเบิด ( Increased Safety )
Brand : CMG
Model : SGAE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ CMG รุ่น SGAE เป็นมอเตอร์กันระเบิด (Ex e) เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง (Hazardous Location) ตัวมอเตอร์ไฟฟ้า พัฒนามาจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ทำให้มีระดับการป้องกันที่สูงกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป โดยส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ จะไม่ก่อให้เกิด อาร์ค หรือ การสปาร์ค ในการทำงานปรกติ มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มองหามอเตอร์ราคาไม่แพง และต้องการใช้มอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง โดยรองรับการใช้งานทั้งใน โซน 1 และ โซน 2
Last Update : 09:52:34 29/06/2020
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE2)
Brand : CMG
Model : HGA Series
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าไฟฟ้า สามารถคืนทุนได้ในเวลาอันสั้น
Last Update : 00:07:00 17/06/2020
มอเตอร์ IE3 (Marathon TerraMax, Premium High Efficiency)
Brand : Marathon
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ไฟฟ้า Marathon รุ่น Terramax เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพิเศษ (IE3) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดา ใช้พลังงานน้อยกว่า มีความทนทาน รวมถึงมีอายุการใช้งานที่มากกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป มีใช้งานในหน่วยงานต่างๆในทวีปยุโรป เอเชีย และเริ่มแพร่หลายในประเทศไทย
Last Update : 10:04:43 24/08/2017

การเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

Last Update : 15:55:22 19/07/2020
Page View (1392)

ารประหยัดพลังงานของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor) ขึ้นอยู่กับค่าประสิทธิภาพของตัวมอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า ก็จะสามารถประหยัดพลังงานหรือค่าไฟได้มากกว่า ทั้งนี้ มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า เพียงแค่เล็กน้อย (0.1-3%) ก็จะสามารถประหยัดค่าไฟได้มากกว่าค่อนข้างมาก

ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิทธิภาพ (%) ของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 ยี่ห้อ 

ตารางที่ 2 แสดงค่าไฟ (บาท) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงของแต่ละยี่ห้อที่โหลด 100% (ทำงานวันละ 24 ชั่วโมง)

ตารางที่ 3 แสดงค่าไฟ (บาท) ที่มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกว่า สามารถประหยัดได้ ที่โหลด 100% (ทำงานวันละ 24 ชั่วโมง)

จะเห็นได้ว่า มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแต่ละยี่ห้อไม่ได้ประหยัดพลังงานเท่ากัน เนื่องจากมีค่าประสิทธิภาพหรือ Efficiency ไม่เท่ากัน ดังนั้นมอเตอร์ที่มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าก็จะสามารถทำให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 

      ในส่วนของมอเตอร์ CMG เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีกฏหมายบังคับให้ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเท่านั้น และปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบ และได้รับฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจึงมั่นใจได้ว่ามอเตอร์ CMG จะสามารถประหยัดค่าไฟ และลดต้นทุนการผลิตของท่านได้มากกว่ามอเตอร์ทั่วไปยี่ห้ออื่น อย่างแน่นอน 
© 2000-2008 CopyRight by ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD
Tel. 099-434-1777  Website. www.uccmotor.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login