ถุง LDPE
ถุง LDPE (Low Density Polyethylene) มีลักษณะโปร่งใส เนื้อพลาสติกจะนิ่มกว่าถุง LDPE ใช้ในการบรรจุอาหาร และใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
Last Update : 08/06/2018 09:10:30
ถุง HDPE
ถุง HDPE (High Density Polyethylene) หรือถุงร้อน มีลักษณะขุ่นขาว เนื้อพลาสติกจะกรอบกว่าถุง PP และ ถุง LDPE ใช้ในการบรรจุอาหาร และใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
Last Update : 08/06/2018 09:09:27
การเป่าถุงพลาสติก
การเป่าถุงพลาสติกเริ่มจาก นำเอาเม็ดพลาสติก ผ่านเข้าสกรูและให้ความร้อนประมาณ 180-210 องศา C ( แล้วแต่ชนิตเม็ดพลาสติก ) บดอัดขึ้นรูป ผ่านหัวเป่า และหลังจากออกมาแล้วจะทำการหล่อให้เย็นโดยลมจากจานลม จะกระบวนการที่กำหนดขนาดหน้ากว้างและความหนาของถุงพลาสติก
Last Update : 13/05/2016 14:20:06
HACCP คืออะไร
HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System) เป็นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCP) ของการผลิต
Last Update : 19/04/2016 11:32:12
GMP คืออะไร
GMP ถือเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม
Last Update : 19/04/2016 11:19:28
ถุงใส่ผงปรุงรส
Brand : J.S.
ถุงใส่ผงปรุงรส ถุงใส่แป้ง ถุงใส่น้ำตาล ถุงใส่พริกไทย ถุงใส่ผงปรุงรส ถุงใส่เกลือ ถุงใส่ผงไอซ์ซิ่ง ถุงใส่ผงแป้งทำขนม และอื่นๆสามารถทนอุณหภูมิสูงได้ รอยซีลแข็งแรง มีความเหนียว ทนแรงกระแทก รับน้ำหนักได้ ป้องกันอากาศและความชื้น
Last Update : 16:10:53 08/06/2018
ถุงใส่เครื่องปรุงอาหาร - เหลว, ข้นหนืด
Brand : J.S.
ชนิดถุงใส่เครื่องปรุงรสเหลว, ข้นหนืด : ม้วน, แผ่น, ถุง เช่น ถุงใส่ซอสปรุงรส ถุงใส่ซอสมะเขือเทศ ถุงใส่เนย ถุงใส่มาการีน อื่นๆ สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ รอยซีลแข็งแรง มีความเหนียว ทนแรงกระแทก รับน้ำหนักได้ ป้องกันอากาศและความชื้น
Last Update : 16:09:57 08/06/2018
ถุงซิป
Brand : J.S.
ถุงซิป PE เกรดA มีความเหนียว ยืดหยุ่นได้ดี เนื้อใส มองเห็นสิ่งของที่บรรจุได้ชัดเจน ใช้สำหรับใส่สิ่งของได้หลากหลาย เช่น ยา,ทองคำ,อาหารแห้ง,ผ้า,ตัวอย่างสินค้า
Last Update : 16:05:35 08/06/2018
ถุงพลาสติก ( Plastic bag )
Brand : J.S.
Last Update : 16:03:11 08/06/2018

HACCP คืออะไร

Last Update : 11:32:12 19/04/2016
Page View (1447)

     HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System) คือ การวิเคราะห์อันตรายและจุกวิกฤตทีต้องควบคุมหรือ ระบบ HACCP คือ ระบบการ จัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึงใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิงแปลกปลอมต่าง ๆ โดยถือเป็น มาตรฐานสากลตามข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/ WHO (Codex Alimentarius Commission) ทีประเทศต่าง ๆ สามารถนําแนวทางไปประยุกต์ใช้เพือ สร้างความมันใจในอุตสาหกรรมอาหารทั้งโดยผู้ผลิตและผู้บริโภค

     หลักการของระบบ HACCP ครอบคลุมการป้องกันปญหาจากอันตราย 3 สาเหตุ ได้แก่

1. อันตรายทางชีวภาพ ซึงเป็นอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ทีทําให้เกิดโรคหรือสารพิษ

2. อันตรายจากสารเคมี ได้แก่ สารเคมีทีใช้ในการเพาะเลี้ยง เพาะปลูก ในวงจรผลิต วัตถุดิบ อาทิ สารปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สารเคมีที ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เช่น สารกันบูดและสารเคมีทีใช้ในโรงงาน เช่น น้ำมันหล่อลืน จารบี สารเคมีทําความสะอาดเครืองจักรอุปกรณ์ในโรงงาน เป็นต้น

3. อันตรายทางกายภาพ ได้แก่ สิงปลอมปนต่างๆ อาทิ เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ

http://www.masci.or.th/intelligence/standard_detail.php?id=4 
© 2000-2008 CopyRight by J.S.Industry Plastics Co.,Ltd.
Tel. 02-105-8619 ,02-892-3931-4  Website. www.jsindustrybag.com/
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login