มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE2
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE2 (High Efficiency Motor) จะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน EFF2 และ CEMEP
Last Update : 07/01/2021 14:58:26
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE3
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE3 (Premium High Efficiency Motor) จะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน IE1, IE2, EFF2, EFF1 และ CEMEP
Last Update : 07/01/2021 14:57:02
ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Parts)
มอเตอร์ไฟฟ้า คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ ?เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล? โดยขดลวดสเตเตอร์ได้รับพลังงานไฟฟ้า และเกิดการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นผลให้โรเตอร์หมุน ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไป จะมีส่วนประกอบดังนี้
Last Update : 07/01/2021 11:23:09
หลักการพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลักการเลือกซื้อ เปรียบเทียบราคาและค่าใช้จ่ายในการใช้งานมอเตอร์
Last Update : 20/07/2020 13:17:16
การอ่านแผ่นป้ายมอเตอร์ CMG
การอ่าน รายละเอียดแผ่นป้ายมอเตอร์ไฟฟ้า
Last Update : 20/07/2020 13:12:54
Fuel Polishing
Brand : AXI International
ระบบบำรุงรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงอัจฉริยะ (Fuel Polishing) เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ AXI International ได้คิดค้นและออกแบบระบบการจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด ด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก ตั้งแต่ขั้นตอนการเติมน้ำมัน การถ่ายโอนไปยังถังน้ำมัน การบำบัดด้วยระบบอัตโนมัติ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์สามารถครอบคลุมความต้องการด้านการจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Last Update : 16:50:13 19/11/2021
มอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor)
Brand : OMEx (ITALY)
Last Update : 11:15:20 02/07/2020
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (IE3)
Brand : CMP (Australia)
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (IE3) จากประเทศออสเตรเลีย สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟ คืนทุนเร็ว
Last Update : 11:14:26 02/07/2020
มอเตอร์กันระเบิด ( Increased Safety )
Brand : CMG
Model : SGAE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ CMG รุ่น SGAE เป็นมอเตอร์กันระเบิด (Ex e) เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง (Hazardous Location) ตัวมอเตอร์ไฟฟ้า พัฒนามาจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ทำให้มีระดับการป้องกันที่สูงกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป โดยส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ จะไม่ก่อให้เกิด อาร์ค หรือ การสปาร์ค ในการทำงานปรกติ มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มองหามอเตอร์ราคาไม่แพง และต้องการใช้มอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง โดยรองรับการใช้งานทั้งใน โซน 1 และ โซน 2
Last Update : 09:52:34 29/06/2020
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE2)
Brand : CMG
Model : HGA Series
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าไฟฟ้า สามารถคืนทุนได้ในเวลาอันสั้น
Last Update : 00:07:00 17/06/2020

การอ่านแผ่นป้ายมอเตอร์ CMG

Last Update : 13:12:54 20/07/2020
Page View (1490)

                  แผ่นป้ายมอเตอร์ไฟฟ้า  หรือ name plate จะติดมากับตัวมอเตอร์เสมอ จะเป็นสิ่งที่บ่งบอก ข้อมูลเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนั้น โดย มอเตอร์ไฟฟ้า จะมี 2 มาตรฐานด้วยกัน คือ มาตรฐาน IEC และ มาตรฐาน NEMA ซึ่งในประเทศไทย จะคุ้นเคยกับมาตรฐาน IEC มากกว่า

จากรูป จะเห็นว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน Name plate จะบอกถึงคุณลักษณะทั้งหมดของมอเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. ยี่ห้อและสถานที่ผลิต เช่น CMG AUSTRALIA
 2. เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส
 3. Type ของมอเตอร์ (HGA112M-4) หมายถึง
  มอเตอร์ CMG รุ่น HGA, Frame size  : 112M และ 4 Poles
 4. เป็นมอเตอร์มาตรฐาน IEC
 5. Duty หมายถึง ชนิดการทำงาน (S1 : การทำงานอย่างต่อเนื่อง)
  INS.CL. F : ชนิดของฉนวน Class F (สามารถทนความร้อนได้สูงสุด 155 องศาเซลเซียส)
  IP55 : ความสามารถในการป้องกัน โดย
  ตัวเลขตัวแรก : ความสามารถในการป้องกันฝุ่นละออง
  ตัวเลขตัวที่สอง : ความสามารถในการป้องกันของเหลว
  Eff คือ มาตรฐานประสิทธิภาพของมอเตอร์ โดย
  Eff 1 : มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
  Eff 2 : มอเตอร์มาตรฐาน
 6. ข้อมูลคุณลักษณะของมอเตอร์ที่แรงดันและความถี่ต่างๆ
  kW : กำลังทางไฟฟ้าขาออก (โดย 1 แรงม้า = 0.746 kW )
  RPM : ความเร็ว (speed) ของมอเตอร์
  AMPS : กระแสไฟฟ้าเมื่อมอเตอร์ขับโหลดที่พิกัดเต็มกำลัง (Full load Operation)
  Cosx : ค่าตัวประกอบกำลัง
  Efficiency  % : ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์
 7. ข้อมูลชนิด Bearing ด้าน D-end (6306-C3)  , N-end (6306-C3)
  PROD No. : Model ของมอเตอร์
  Serial No. : ซีเรียลของมอเตอร์
  AMB Temp. : Ambient temperature
  Wt. : น้ำหนักมอเตอร์


 
© 2000-2008 CopyRight by ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD
Tel. 099-434-1777  Website. www.uccmotor.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login