การติดตั้งบานประตูหน้าต่าง
การติดตั้งบานประตูหน้าต่าง
Last Update : 17/11/2010 14:11:43
บานพับผีเสื้อ สำหรับบานประตู
บานพับผีเสื้อ สำหรับบานประตู
Last Update : 17/11/2010 13:57:40
วิธีติดตั้งลูกบิดประตู
วิธีติดตั้งลูกบิดประตู ลองเอาไปประยุกต์เอานะครับ สำหรับคนที่จะเปลี่ยนลูกบิดใหม่
Last Update : 17/11/2010 13:46:52
HD167 Pull Handle
Brand : VVP V-Cube
Model : HD167
HD167 Pull Handle VVP
Last Update : 10:34:40 02/12/2010
HD166 Pull Handle
Brand : VVP V-Cube
Model : HD166
HD166 Pull Handle VVP
Last Update : 10:27:13 02/12/2010
HD165 Pull Handle
Brand : VVP V-Cube
Model : HD165
HD165 Pull Handle VVP
Last Update : 10:23:39 02/12/2010
HD165 Pull Handle
Brand : VVP V-Cube
Model : HD165
HD164 Pull Handle VVP
Last Update : 10:22:30 02/12/2010
HD164 Pull Handle
Brand : VVP V-Cube
Model : HD164
HD164 Pull Handle VVP
Last Update : 10:18:51 02/12/2010

การติดตั้งบานประตูหน้าต่าง

Last Update : 14:11:43 17/11/2010
Page View (1340)

การติดตั้งบานประตูหน้าต่าง

หลังจากติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตั้งบานประตูหน้าต่าง อันที่จริง การติดตั้งบานประตูหน้าต่าง มักจะไม่ได้ ทำทันทีหลังการ ติดตั้งวงกบ เพราะ การติดตั้งวงกบ จะต้องทำควบคู่กันไปกับ การก่อผนัง แต่การติดตั้งบานประตูหน้า ต่างมักจะ เว้นระยะเวลาไปอีก อาจจะติดตั้งในตอนที่บ้านใกล้จะเสร็จก็ได้ เพราะในระหว่าง การก่อสร้างบ้าน จะต้องมีการขนวัสดุก่อสร้าง มากมาย การติดบานประตูหน้าต่าง เร็วเกินไป จะทำให้การทำงาน เกิดความไม่สะดวก และยังเป็นการยากต่อการดูแลรักษาด้วย บานประตูหน้าต่าง นับเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้าน ที่มีความสำคัญไม่น้อย เพราะนอกจาก จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่ตัวบ้าน แล้วยัง ทำหน้าที่คุ้มครอง ให้ความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ที่อยู่ภายในบ้านจากบรรดาโจรผู้ร้าย ให้การปกป้องบ้านและผู้ที่อยู่อาศัย จากสภาพลมฟ้าอากาศ ต่างๆ ภายนอกบ้าน นอกจากนี้บานประตูหน้าต่างจะต้องใช้สอยสะดวก ไม่ติดขัด และไม่เกิดการชำรุดเสียหาย ก่อนถึงเวลาอันควร บานประตูหน้าต่าง ที่ดีที่ให้ ความสวยงาม และแข็งแรงทนทาน จะต้องเริ่มต้นจากการใช้วัสดุที่ดี การติดตั้งที่ประณีตถูกวิธี ตลอดจน ถึงการทาสี หรือตกแต่งผิววัสดุอย่างเหมาะสม

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุและการติดตั้งบานประตูหน้าต่าง

1. วัสดุที่ใช้ทำบานประตูหน้าต่างในปัจจุบันมักจะทำจากอะลูมิเนียมหรือไม้ ซึ่งอาจทำในรูปของ ประตูหน้าต่างกระจกโดยมี กรอบบานที่ทำด้วยอะลูมิเนียมหรือไม้ หรืออาจทำเป็น แบบบานทึบ สำหรับบานประตูที่ใช้ภายในอาคาร โดยใช้วัสดุที่เป็นไม้ซึ่งมีทั้งไม้ จริงทั้งบานและไม้อัด วัสดุที่ใช้ทำบานประตูหน้าต่างต้องอยู่ในสภาพที่ดี ถ้าเป็นกรอบบานอะลูมิเนียม ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีรอย บุบหรือบิดงอ ถ้าเป็นบานประตูหน้าต่าง ที่ทำด้วยไม้ จะต้องไม่มีรอยแตกหรือผุ ไม่บิดงออย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะบานประตูที่ทำด้วย ไม้อัดจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยแตกปริ หรือปูดของแผ่นไม้อัด อันเนื่องมาจาก ความชื้น ซึ่งสามารถพบเห็นได้บ่อย
2. กรณีที่เป็นประตูหน้าต่างชนิดบานเลื่อน วัสดุที่ใช้ทำกรอบบานควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นอะลูมิเนียม เพราะมีน้ำหนักเบา มี การยืดหด หรือบิดงอน้อย แต่ถ้าเลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้จะมีน้ำหนักมากกว่าและอาจเกิดการบิดงอในภายหลัง อันจะมีผลทำให้การใช้งาน เกิดการ ติดขัดได้ แต่ถ้าเป็นประตูหน้าต่างชนิดบานเปิดออกสามารถใช้วัสดุได้ทั้งสองแบบโดยไม่เกิดข้อแตกต่างในด้านการใช้งานมาก นัก
3. บานประตูที่ทำด้วยไม้อัดจะมีราคาถูกแต่ไม่ค่อยแข็งแรง อายุใช้งานสั้นยิ่งถ้าถูกแดดถูกฝนบ่อยๆ แล้วจะเกิดการผุเปื่อยของ ไม้ได้ง่าย บานประตูชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับทำประตูภายในที่ไม่ต้องถูกแดดถูกฝน และในกรณีที่เป็นประตูห้องน้ำถ้าใช้บานประตูไม้อัด ชนิดกันน้ำ ซึ่งจะช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แต่ถ้าเป็นบานประตูไม้ที่ใช้งานด้านนอกของบ้านซึ่งมีโอกาสถูกแดดถูกฝนแล้ว ควรเลือกใช้บานประตู ที่ทำด้วยไม้จริง เพราะแม้ว่าราคาจะแพงกว่ากันมาก แต่ก็ให้ความแข็งแรงทนทานกว่ากันมากเช่นกัน และบาน ประตูดังกล่าวโดยเฉพาะด้านที่อยู่ภายนอกซึ่งมีโอกาสถูกแดดถูกฝนควรทาด้วยสีน้ำมันเพราะจะให้ความทนทานมากกว่าการทาด้วย เชลแล็ก
4. ประตูด้านนอกของบ้านที่มีโอกาสถูกฝนถ้าเป็นประตูชนิดบานเปิด (ไม่ใช่ประตูชนิดบานเลื่อน) บานประตูจะต้องเปิดออก นอกบ้านเสมอ ไม่ใช่เปิดเข้าและด้านล่างของบานประตูจะต้องคลุมต่ำลงมาต่ำกว่าพื้นภายในของตัวบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลเข้า ทางร่องประตูด้านล่าง และถ้าจะให้ดีแล้วตรงบริเวณพื้นด้านล่างของประตูควรทำเป็นขั้นเสริมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งให้สูงเกือบถึงขอบประตู ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำฝนกระเด็นเข้าทางร่องประตูด้านล่างได้ดีขึ้น
5. ประตูหน้าต่างที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องเปิดและปิดได้สะดวกโดยการใช้แรงตามปกติ หน้าต่างชนิดที่เปิดออกทำ มุม 45 องศา ที่ใช้ความฝืดของบานพับในการบังคับมุมเปิดของหน้าต่างจะต้องปรับความฝืดให้พอเหมาะ การเปิดและปิดจะต้องทำได้ โดยไม่ต้อง ออกแรงมาก จนเกินไป ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ง่ายจนเกินไป มิฉะนั้นหน้าต่างจะทนต่อแรงลมไม่ได้ สำหรับประตู ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว การเปิดและปิดจะต้องสะดวก ไม่เกิดเสียงดัง ไม่รู้สึกฝืนเวลาเปิดหรือปิดซึ่งอาจหมายถึงการ ติดบานพับไม่ได้แนวเส้นตรง อันอาจก่อให้เกิด การแตกชำรุดของวงกบ หรือตัวบานประตูได้ในภายหลัง และการใส่กลอนประตูหน้าต่าง จะต้องใส่ได้สะดวก ไม่ต้องออกแรงดึงหรือฝืนมากจนเกินไป 
© 2000-2008 CopyRight by V-Cube Co.,Ltd.
Tel. 0-2279-7013-4,0-2279-7234  Fax. 0-2279-7306,0-2279-9332  Website. http://www.vcube-vvp.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login