Digital Caliper
Model : วอร์เนียดิจิตอล 0-150MM/0-6
Digital Caliper
Model : เวอร์เนียดิจิตอล 0-200MM/0-8
Digital Caliper
Model : เวอร์เนียดิจิตอล 0-300MM/0-12"(0.01/0.0005")
ภคมน วสุบุณยเดชา
Sales Executive
081-583-1469
pakamon_se@theintertoolgroup.com
สายธาร ชำนาญเวช
เจ้าหน้าที่ขาย
089-479-3784
saitran_sa@theintertoolgroup.com
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ
ชุดยึดพั้นช์หรือรีเทนเนอร์ จะใช้ยึดพั้นช์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถใช้ยึดไดได้ โดยนิยมใช้ยึดติดในแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ หรือแม่พิมพ์ขนาดเล็กที่มีการปั้มรูจำนวนน้อย รีเทนเนอร์รุ่นสี่เหลี่ยม การใช้งานง่าย แต่ใช้กับกรณีที่มีปั้มห่างกันพอควรส่วนรีเทนเนอร์ที่มีปลายมน (End Retainer) จะใช้กับ งานปั้มที่มีรูใกล้ชิดกันได้ สำหรับงานปั้มที่มีรูใกล้ชิดกันมาก หรือมีจำนวนรูมาก จะนิยมใช้รีเทนเนอร์แบบพิเศษแทน
Last Update : 24/03/2014 10:21:49
พั้นช์และรีเทนเนอร์ แบบบอลล็อค
ในแม่พิมพ์ปั๊มโลหะมีความจำเป็นที่จะต้องถอดพั้นช์มาตรฐานออกได้อย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ 1. ใช้ปั๊มงานที่มีรูปร่างแบบเดียวกันแต่มีการเจาะรูในตำแหน่งต่างกัน เช่น ซ้าย?ขวา หรือบางชิ้นงานไม่ต้องการให้มีรู 2. ต้องการให้เปลี่ยนพั้นช์ใหม่ได้เพียง 1-2 นาที ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุพั้นช์หัก
Last Update : 24/03/2014 10:15:34
ไดแบบต่าง ๆ
ในทำนองเดียวกันกับพั้นช์มาตรฐาน แม่พิมพ์ตัวเมียที่ใช้กับพั้นช์มาตรฐานสำหรับงานปั๊มรูขนาดเล็ก ก็มีการสร้างเป็นมาตรฐาน เป็นขนาดและความยาวต่างๆ กันให้เลือก โดยเรียกเป็นได (Button Dies) แต่เนื่องจากลักษณะการใช้งานตัวพั้นช์จะสึกเร็วกว่าแม่พิมพ์ ตัวเมีย ดังนั้นเกรดเหล็กที่ใช้ทำ จึงนิยมใช้ SKD11 เป็นหลัก ในกรณีที่ต้องการให้มีอายุทนนานมากๆ จึงจะใช้เหล็ก HAP40
Last Update : 24/03/2014 10:11:08
ประเภทพั้นมาตรฐานและไพลอตพั้นช์
งานปั๊มโลหะแผ่นจำนวนมากจะมีการเจาะรูขนาดเล็กๆ โดยเฉพาะขนาดที่สามารถอยู่ในวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 45 มม. พั้นช์หรือเข็มเจาะรูที่ใช้จึงได้มีการออกแบบขึ้นมาเป็นมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม
Last Update : 24/03/2014 10:04:53
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไดเซท (Die Set)
ไดเซทเป็นฐานที่ใช้ยึดแม่พิมพ์ตัวผู้และตัวเมีย (Punch & Die) ให้ติดอยู่และยังใช้เป็นชุดบังคับให้แม่พิมพ์ตัวผู้และตัวเมีย วิ่งตรงไม่เอียงไปเอียงมาในขณะใช้งาน ทำให้อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ยาวนาน นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตั้งแม่พิมพ์เข้าเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine) และการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องทำได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว
Last Update : 24/03/2014 08:59:04
โดเวลพินแบบตัน DPS
Brand : INTERTOOL
Model : DPS
Last Update : 10:35:49 24/11/2016
โดเวลพินแบบมีเกลียว
Brand : INTERTOOL
Model : DPT
Last Update : 10:01:49 24/11/2016
SC Dieset
Brand : INTERTOOL
Model : BO,BS,RO,RS,RT,RY
Last Update : 09:33:37 24/11/2016
SB Dieset
Brand : INTERTOOL
Model : BO,BS,RO,RS,RT,RY
Last Update : 09:31:19 24/11/2016
พันช์มีบ่า มีรูกลาง
Brand : INTERTOOL
Model : SP_-C
Last Update : 09:03:53 24/11/2016

ไดแบบต่าง ๆ

Last Update : 10:11:08 24/03/2014
Page View (2103)

ในทำนองเดียวกันกับพั้นช์มาตรฐาน แม่พิมพ์ตัวเมียที่ใช้กับพั้นช์มาตรฐานสำหรับงานปั๊มรูขนาดเล็ก ก็มีการสร้างเป็นมาตรฐาน
เป็นขนาดและความยาวต่างๆ กันให้เลือก โดยเรียกเป็นได (Button Dies) แต่เนื่องจากลักษณะการใช้งานตัวพั้นช์จะสึกเร็วกว่าแม่พิมพ์
ตัวเมีย ดังนั้นเกรดเหล็กที่ใช้ทำ จึงนิยมใช้ SKD11 เป็นหลัก ในกรณีที่ต้องการให้มีอายุทนนานมากๆ จึงจะใช้เหล็ก HAP40
สำหรับรูปร่าง Button Dies มาตรฐานจะมี 2 แบบ คือ แบบตรง สำหรับใช้ฝังในแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ หรือแม่พิมพ์ทั่วๆ ไป และ
แบบมีบ่า ซึ่งใช้กับแม่พิมพ์ขนาดเล็กเป็นหลัก เพราะต้องมีการคว้านรูด้านหลัง ข้อดีของ Button Dies แบบมีบ่าคือ เมื่อใช้งานไปนานๆ
จะไม่มีการถอนหลุดจากฐานแม่พิมพ์ได้ ด้วยเหตุผลนี้ Button Dies ตรง จะมีค่า Tolerance ลำตัวเป็น n5 เพื่อให้เมื่อเวลาอัด Button Dies
ตรง จะได้แน่น ไม่หลุดง่าย ส่วนแบบมีบ่ามีค่า Tolerance เป็น m5
ในกรณีที่ Button Dies ไปใช้ฝังในส่วนของแม่พิมพ์ที่มีส่วนโค้งเว้ามาก และหน้า Button Dies จะถูกตบแต่งให้เข้ากับรูปโค้งเว้า
ของแม่พิมพ์ Button Dies ที่ใช้จะเป็นรุ่นที่มีช่วงคมตัดยาวกว่าแบบทั่วๆ ไป (S–BH, S–BS, S–BS_–W)
สำหรับ Button Dies ที่ใช้กับแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง (Progressive Dies) ที่มีการปั๊มเร็วๆ มักนิยมใช้แบบที่มีรูหลบสำหรับให้
เศษโลหะตกเป็นแบบเทเปอร์ เพื่อให้เศษเหล็กตกหล่นจากแม่พิมพ์ได้สะดวก
ในกรณีที่ขนาดความยาวมาตรฐานของ Button Dies ไม่เหมาะกับการใช้งาน ก็สามารถสั่งเป็นขนาดตามต้องการได้
(รุ่น Free size)
สำหรับแม่พิมพ์ที่ปั๊มด้วยความเร็วสูง บางครั้งต้องการไม่ให้มีปัญหาเรื่องเศษโลหะที่เกิดจากการปั๊มหลุดขึ้นมาบนหน้าแม่พิมพ์ได้
ดังนั้นการเลือกใช้ Button Dies ควรเลือกเป็นรุ่นที่สั่งให้มีร่องยึดเศษโลหะ (Scrap retention type) 
© 2000-2008 CopyRight by Intertool Technologies Co., Ltd.
Tel. 02-3131199 (14 lines)  Fax. 02-3131114  Website. www.theintertoolgroup.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login