การติดตั้งบานประตูหน้าต่าง
การติดตั้งบานประตูหน้าต่าง
Last Update : 17/11/2010 14:11:43
บานพับผีเสื้อ สำหรับบานประตู
บานพับผีเสื้อ สำหรับบานประตู
Last Update : 17/11/2010 13:57:40
วิธีติดตั้งลูกบิดประตู
วิธีติดตั้งลูกบิดประตู ลองเอาไปประยุกต์เอานะครับ สำหรับคนที่จะเปลี่ยนลูกบิดใหม่
Last Update : 17/11/2010 13:46:52
HD167 Pull Handle
Brand : VVP V-Cube
Model : HD167
HD167 Pull Handle VVP
Last Update : 10:34:40 02/12/2010
HD166 Pull Handle
Brand : VVP V-Cube
Model : HD166
HD166 Pull Handle VVP
Last Update : 10:27:13 02/12/2010
HD165 Pull Handle
Brand : VVP V-Cube
Model : HD165
HD165 Pull Handle VVP
Last Update : 10:23:39 02/12/2010
HD165 Pull Handle
Brand : VVP V-Cube
Model : HD165
HD164 Pull Handle VVP
Last Update : 10:22:30 02/12/2010
HD164 Pull Handle
Brand : VVP V-Cube
Model : HD164
HD164 Pull Handle VVP
Last Update : 10:18:51 02/12/2010

วิธีติดตั้งลูกบิดประตู

Last Update : 13:46:52 17/11/2010
Page View (1348)

ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนที่ 1
ใช้แผ่นแม่แบบ (ที่ติดมากับชุดลูกบิดประตู) โดย เอาแม่แบบนี้ติดไว้ที่ประตูให้อยู่ในตำแหน่งที่ กำหนด จากนั้นใช้เหล็กปลายแหลมทำเครื่องหมายล งบนประตู

ขั้นตอนที่ 2
ใช้ดอกสว่านชนิดใช้สำหรับเจาะช่องใส่ลูกบิด เช่ น โฮลซอชุดเจาะลูกบิด เจาะที่ด้านหน้าของประตูใ นตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้และเจาะด้านสันของป ระตูโดยใช้ดอกเจาะทางปลาเมื่อใส่แกนล็อค

ขั้นตอนที่ 3
ให้วางแผ่นครอบแกนล็อกในตำแหน่งที่ติดตั้งแกนล็ อคแล้วทำการขีดเส้นรอบแผ่นครอบ จากนั้นใช้สิ่วแ ซะเนื้อไม้ออกให้มีความลึกเท่ากับความหนาของแผ่ นครอบ

ขั้นตอนที่ 4
ใส่ชุดเดือยล็อคเข้าไปในด้านสันประตูใส่ฝาครอบเ ดือยแล้วใช้สกรูขันยึดติดแผ่นครอบให้แน่นใส่ลูก บิดส่วนที่อยู่ด้านนอกของห้องและตามด้วยส่วนที่ อยู่ด้านในห้องโดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนจากบริษั ทผู้ผลิตลูกบิด

ขั้นตอนที่ 5
ทำการเจาะช่องรับเดือยล็อคที่ขอบวงกบโดยให้แกนก ลางช่องที่เจาะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับแกนล็อค

ขั้นตอนที่ 6
ทำการติดตั้งแผ่นรับการกระแทกโดยวางแผ่นรับการก ระแทกครอบรูที่เจาะแล้ว ขีดทำเครื่องหมายจากนั้ นใช้สิ่วแซะให้มีความลึกเท่ากับความหนาของแผ่นรั บกระแทก ใช้สกรูทำการยึดให้แน่น

  
© 2000-2008 CopyRight by V-Cube Co.,Ltd.
Tel. 0-2279-7013-4,0-2279-7234  Fax. 0-2279-7306,0-2279-9332  Website. http://www.vcube-vvp.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login