นิยามและคำจำกัดความของ UPS
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อย่อทางภาษาอังกฤษว่า “UPS” ที่มีที่มาจากชื่อเต็มว่า “Uninterruptible Power Supply”
Last Update : 28/10/2010 13:34:09
STABILIZER : (AVS) Model : SRV Series
Brand : ENERTEK
Model : SRV Series
Last Update : 15:17:24 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : I-FR-UK 11 Series
Brand : SOLTEC
Model : I-FR-UK 11 Series
Last Update : 15:16:24 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : I-KR-J Series
Brand : SOLTEC
Model : I-KR-J Series
Last Update : 15:15:50 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : FR-UK31 Series
Brand : KELONG
Model : FR-UK31 Series
Last Update : 15:15:18 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion /3-Phase Input / 3-Phase Output UPS) Model : FR-UK33 Series
Brand : KELONG
Model : FR-UK33 Series
Last Update : 15:14:52 22/09/2011

นิยามและคำจำกัดความของ UPS

Last Update : 13:34:09 28/10/2010
Page View (1471)

เครื่องสำรองไฟฟ้า  (UPS)  เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อย่อทางภาษาอังกฤษว่า  “UPS”   ที่มีที่มาจากชื่อเต็มว่า “Uninterruptible Power Supply”  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกำลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโหลด เมื่อเกิดสภาวะแรงดันไฟฟ้าดับ (Blackout) หรือไฟฟ้าตก (Brownout) จากสภาวะไฟฟ้าปกติ เครื่อง UPS ที่มีใช้งานอาจจะมีหลายขนาด รูปร่างและความสามารถในการจ่ายกำลังงานที่แตกต่างกันออกไป แต่มักจะมีหลักการทำงานพื้นฐานที่เหมือนๆ กันคือ
 
ในขณะที่มีการใช้งานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าอย่างปกติ แบตเตอรี่ที่อยู่ภายในตัว UPS จะได้รับการประจุพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้และเมื่อมีปรากฎการณไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับเกิดขึ้น แบตเตอรี่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายกำลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ในทางปฏิบัติแบตเตอรี่แต่ละตัวจะมีความสามารถในการจ่ายกำลังงานได้อย่างจำกัด ดังนั้นโดยหลักการแล้ว UPS จะต้องสามารถจ่ายกำลังงานไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการปิดระบบที่ใช้งานอยู่ได้อย่างสมบูรณ์
 
UPS  ( Uninterruptible Power Supply )   คือ  เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สามารถทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น  ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชากได้ เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า  ที่ต้องการกระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น
 
 
ส่วนประกอบของ UPS
 
1. Charger  ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับ ( AC ) ให้เป็นกระแสตรง ( DC) ซึ่งในการแปลงนี้ปัญหาต่าง ๆ จะถูกขจัดไปส่วนหนึ่งใช้ในการประจุแบตเตอรี่ อีกส่วนหนึ่งจะจ่ายไปยังภาค Inverter 
2. Battery   ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าในรูปแบบกระแสตรง ( DC )  เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีที่ไฟฟ้าดับ 
3. Inverter  ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง ( DC ) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC )  ซึ่งจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC ) ที่มีคุณภาพสูง  มีเสถียรภาพที่ดี  เมื่อไฟฟ้าดับภาค  Inverter  จะได้รับไฟฟ้ากระแสตรง  ( DC )  จากแบตเตอรี่แทนภาค Charger โดยทันที  ทำให้ไฟฟ้าทางด้านขาออกมีความต่อเนื่องตลอดเวลา 
 
SOLTEC UPS รุ่น “SS” เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบมากด้วยประสิทธิภาพโดยจะมีหน้าจอ 
ดิจิตอล “LCD” แจ้งสถานะภาพการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องมากกว่า 20 รายการ ระบบการทำงาน 
ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์ที่อัจฉริยะสามารถแจ้งเวลาจริงที่ใช้สำรองไฟออกทางหน้าจอดิจิตอล ช่วย ให้ผู้ใช้งานทราบถึงเวลาที่เครื่องสำรองไฟฟ้าจะสำรองไฟได้ในขณะใช้งานได้โดยทันที ยังมีระบบ “GREEN POWER” ช่วยประหยัดไฟและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วย แถมฟรีพร้อม  ซอพท์แวร์   “UPSilon” ช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้าทราบสถานะภาพทางไฟฟ้า ระยะเวลาที่เหลือหลังจากไฟฟ้าดับและสามารถตั้งตารางเวลาเปิด/ ปิด ของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้าได้ด้วย
  
© 2000-2008 CopyRight by U Protect Co., Ltd.
Tel. 02-7433998  Fax. 02-7433997  Website. http://www.u-pt.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login