งานกลึง
งานกลึง คือ การตัดโลหะโดยให้ชิ้นงาน( work piece) หมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน การกลึงมีสองลักษณะใหญ่คือ 1.) การกลึงปาดหน้า คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดชิ้นงานไปตามแนวขวาง (across the work) 2.) การกลึงปอก คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานไปตามแนวขนานกับแนวแกนของชิ้น งาน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการของการกลึงปอกคืออัตราป้อน (Feed Rate) ความเร็วตัด (Cutting Speed) ระยะป้อนลึก (Depth of Cut) มีดกลึง (Cutting Tool) และชิ้นงานที่ต้องการทำการตัดเฉือน (Workpiece) และเมื่อมีกระบวนการในการกลึงปอกเกิดขึ้น ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ขนาดของชิ้นงาน (Workpiece Dimension) ความละเอียดของผิวชิ้นงาน (Surface Roughness) เศษกลึง (Chip) การสึกหรอของมีดกลึง (Tool Wear)
Last Update : 29/03/2011 17:29:42
วิธีการใช้เครื่องมือวัดความละเอียด
แคลลิเปอร์แบบเลื่อนได้ หรือ แคลลิเปอร์แบบเวอร์เนีย (slide or vernier callipera) ดังที่แสดงไว้ในรูป เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานวัดละเอียดแบบหนึ่ง ประกอบด้วยไม้บรรทัดเหล็ก (ปัจจุบันมีแบบพลาสติกด้วย) ที่มีขาคงที่อยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง และขาอีกข้างหนึ่งเลื่อนได้ ขาล่างทั้งสองใช้วัดภายนอก เช่นวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น ส่วนขาบนทั้งคู่ใช้วัดภายใน เช่น วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของหลอดแก้ว เป็นต้น สเกลอันสั้นบนเขาที่เลื่อนได้แบ่งออกเป็น ๑๐ ช่อง เท่า ๆ กัน เรียกว่า เวอร์เนียร์ คำนี้ตั้งขึ้นตามชื่อของผู้ค้นพบ คือ ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส เวอร์เนียร์ช่วยให้อ่านทศนิยมตำแหน่งที่สองของการวัดเป็นเซนติเมตรได้โดยไม่ ต้องกะประมาณด้วยสายตา วิธีอ่านเวอร์เนียร์ สำหรับการใช้สเกลที่แบ่งเป็นมิลลิเมตร เวอร์เนียร์จะยาว ๙ มิลลิเมตร และแบ่งเป็น ๑๐ ช่องเท่า ๆ กัน ดังนั้น แต่ละช่องของเวอร์เนียร์จะแตกต่างกับแต่ละช่องของสเกลหลัก เท่ากับ ๐.๑ มิลลิเมตร หรือ ๐.๐๑ เซนติเมตร เวอร์เนียร์เลื่อนไปตามสเกลจนกระทั่งขาแตะกับปลายวัตถุที่จะวัด จากแผนภาพ แสดงสเกลและเวอร์เนียร์ซึ่งอ่านค่าได้ ๖.๕ มิลลิเมตร หรือ ๐.๖๕ เซนติเมตร โดย ๑. อ่านค่าที่สเกล(ส่วนที่เป็นด้าม) จะอ่านได้ค่า ๖ มิลลิเมตร (สังเกตที่ตำแห่ง ศูนย์ของเวอร์เนียร์เริ่มในตำแห่งใด บนขีดของสเกลที่ด้าม) ในรูป ศูนย์อยู่ระหว่าง ขีด ๖ - ๗ ๒. อ่านค่าที่สเกลของเวอร์เนียร์ จะอ่านได้ค่า ๐.๕ (เพราะขีดที่สเกลเวอร์เนียร์ขีดที่ ๕ ตรงกับตำแหน่งของสเกลที่ด้ามมากที่สุด) สังเกตว่าขีดสเกลเวอร์เนียร์ขีดอื่น ๆ ไม่ตรงกับตำแหน่งขีดใด ๆ ในสเกล ๓. นำค่าที่ได้ในข้อ ๑ + ๒ จะได้ค่าที่อ่านได้ คือ ๖ + ๐.๕ = ๖.๕ มิลลิเมตร หรือ ๐.๖๕ เซนติเมตร สรุปได้ว่า ทศนิยมตำแหน่งที่สองของการวัด (หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร) คือ จำนวนขีดของเวอร์เนียร์ที่ตรงกับขีดบนสเกล
Last Update : 09/02/2011 16:33:27
HYPRO (ENDMILL)
Brand : OSG
ใช้สำหรับกัดชิ้นงาน Slotting
Last Update : 17:16:39 23/03/2011
WXS
Brand : OSG
New development Introducing the WX Super Coating - ทนความร้อนได้สูง เคลือบผิวแข็งพิเศษด้วนนาโนเทคโนโลยี สามารถ ทนความร้อนได้ถึง 1300 องศาเซลเซยส - ใช้ได้ดีในงานกัด High Speed, เหมาะสำหรับวัสดุแข็งพิเศษ (~ 70HRC : SKD11, SKD61, SKH) - ได้ toollife ที่ยาวในการกัดที่ใช้ความเร็วสูงและงานกัดแบบแห้ง - ประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงสูง
Last Update : 17:08:35 23/03/2011
WXL
Brand : OSG
New Coating WXL end mill series Handles wide range of materials and application To brighten the future of milling technology, which lays the foundation for the world\'s manufacturing industry ; we have reinforced our carbide end mill series. - Coating รุ่น WXL ใหม่จะทำให้การหล่อลื่นดี ทรทานต่อการสึกหรอ มีขอบเขตที่กว้างในการตัด - กัดได้ตั้งแต่งานทองแดงไปจนถึงวัสดุที่มีความแข็งถึง 50 HRC. - แบบ WXS เหมือนกับ WXL ทุกๆชนิดของวัสดุ
Last Update : 17:05:32 23/03/2011
VP Nu-Roll Tap Series
Brand : OSG
- เป็นดอกทำเกลียวแบบเบียดขึ้นรูป ออกแบบฟันขึ้น รูปแบบพิเศษ เมื่อ Machine แล้วชิ้นงานจะปราศจากรอย Burrs เหมาะสมกับ การใช้งานหลากหลายวัสดุ เช่น Carbon Steel, Alloy Steel, Mild Steel, Stainless Steel และ Aluminium โดยเฉพาะงาน Stainless Steel จะได้ประสิทธิภาพดีมาก - Coated ด้วย V-Coating จะทำให้อายุการใช้งานสม่ำเสมอทนต่อ การสึกหรอและทำเกลียวในแนวเชื่อมได้ดี - สามารถใช้กับวัสดุที่มีความแข็ง ~ 35 HRC
Last Update : 17:03:03 23/03/2011
Tap Series ดอก Tap เกรียวสำหรับเหล็กชุบแข็ง
Brand : OSG
- เหมาะสำหรับงาน Tap วัสดุที่มีความแข็ง 35HRC ขึ้นไป Alloy Steel, Die Steel, Tool Steel - คาร์ไบด์เนื้อละเอียด มีส่วนผสมของผง HSS วัสดุที่มีคุณสมบัติ ทางด้านการสึกหรอและเหนียว - V Coating ใช้เคลือบผิวเพื่อต้านทานการสึกหรอ - ทนทานต่อการแตกบิ่น เพิ่มอายุการใช้งาน สามารถใช้กับวัสดุ ที่มีความแข็งแรงสูง
Last Update : 17:00:51 23/03/2011
Dial Indicator
Last Update : 00:00:00 01/01/2011
Sumitomo Drill
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
195
Total View
329398

Knowledge

งานกลึง
งานกลึง คือ การตัดโลหะโดยให้ชิ้นงาน( work piece) หมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน การกลึงมีสองลักษณะใหญ่คือ 1.) การกลึงปาดหน้า คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดชิ้นงานไปตามแนวขวาง (across the work) 2.) การกลึงปอก คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานไปตามแนวขนานกับแนวแกนของชิ้น งาน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการของการกลึงปอกคืออัตราป้อน (Feed Rate) ความเร็วตัด (Cutting Speed) ระยะป้อนลึก (Depth of Cut) มีดกลึง (Cutting Tool) และชิ้นงานที่ต้องการทำการตัดเฉือน (Workpiece) และเมื่อมีกระบวนการในการกลึงปอกเกิดขึ้น ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ขนาดของชิ้นงาน (Workpiece Dimension) ความละเอียดของผิวชิ้นงาน (Surface Roughness) เศษกลึง (Chip) การสึกหรอของมีดกลึง (Tool Wear)
Last Update : 17:29:42 29/03/2011
วิธีการใช้เครื่องมือวัดความละเอียด
แคลลิเปอร์แบบเลื่อนได้ หรือ แคลลิเปอร์แบบเวอร์เนีย (slide or vernier callipera) ดังที่แสดงไว้ในรูป เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานวัดละเอียดแบบหนึ่ง ประกอบด้วยไม้บรรทัดเหล็ก (ปัจจุบันมีแบบพลาสติกด้วย) ที่มีขาคงที่อยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง และขาอีกข้างหนึ่งเลื่อนได้ ขาล่างทั้งสองใช้วัดภายนอก เช่นวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น ส่วนขาบนทั้งคู่ใช้วัดภายใน เช่น วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของหลอดแก้ว เป็นต้น สเกลอันสั้นบนเขาที่เลื่อนได้แบ่งออกเป็น ๑๐ ช่อง เท่า ๆ กัน เรียกว่า เวอร์เนียร์ คำนี้ตั้งขึ้นตามชื่อของผู้ค้นพบ คือ ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส เวอร์เนียร์ช่วยให้อ่านทศนิยมตำแหน่งที่สองของการวัดเป็นเซนติเมตรได้โดยไม่ ต้องกะประมาณด้วยสายตา วิธีอ่านเวอร์เนียร์ สำหรับการใช้สเกลที่แบ่งเป็นมิลลิเมตร เวอร์เนียร์จะยาว ๙ มิลลิเมตร และแบ่งเป็น ๑๐ ช่องเท่า ๆ กัน ดังนั้น แต่ละช่องของเวอร์เนียร์จะแตกต่างกับแต่ละช่องของสเกลหลัก เท่ากับ ๐.๑ มิลลิเมตร หรือ ๐.๐๑ เซนติเมตร เวอร์เนียร์เลื่อนไปตามสเกลจนกระทั่งขาแตะกับปลายวัตถุที่จะวัด จากแผนภาพ แสดงสเกลและเวอร์เนียร์ซึ่งอ่านค่าได้ ๖.๕ มิลลิเมตร หรือ ๐.๖๕ เซนติเมตร โดย ๑. อ่านค่าที่สเกล(ส่วนที่เป็นด้าม) จะอ่านได้ค่า ๖ มิลลิเมตร (สังเกตที่ตำแห่ง ศูนย์ของเวอร์เนียร์เริ่มในตำแห่งใด บนขีดของสเกลที่ด้าม) ในรูป ศูนย์อยู่ระหว่าง ขีด ๖ - ๗ ๒. อ่านค่าที่สเกลของเวอร์เนียร์ จะอ่านได้ค่า ๐.๕ (เพราะขีดที่สเกลเวอร์เนียร์ขีดที่ ๕ ตรงกับตำแหน่งของสเกลที่ด้ามมากที่สุด) สังเกตว่าขีดสเกลเวอร์เนียร์ขีดอื่น ๆ ไม่ตรงกับตำแหน่งขีดใด ๆ ในสเกล ๓. นำค่าที่ได้ในข้อ ๑ + ๒ จะได้ค่าที่อ่านได้ คือ ๖ + ๐.๕ = ๖.๕ มิลลิเมตร หรือ ๐.๖๕ เซนติเมตร สรุปได้ว่า ทศนิยมตำแหน่งที่สองของการวัด (หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร) คือ จำนวนขีดของเวอร์เนียร์ที่ตรงกับขีดบนสเกล
Last Update : 16:33:27 09/02/2011


First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Sumipol Co.,Ltd
Tel. 0-2762-3000  Fax. 0-2762-3030  Website. www.sumipol.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login