นิยามและคำจำกัดความของ UPS
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อย่อทางภาษาอังกฤษว่า “UPS” ที่มีที่มาจากชื่อเต็มว่า “Uninterruptible Power Supply”
Last Update : 28/10/2010 13:34:09
STABILIZER : (AVS) Model : SRV Series
Brand : ENERTEK
Model : SRV Series
Last Update : 15:17:24 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : I-FR-UK 11 Series
Brand : SOLTEC
Model : I-FR-UK 11 Series
Last Update : 15:16:24 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : I-KR-J Series
Brand : SOLTEC
Model : I-KR-J Series
Last Update : 15:15:50 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : FR-UK31 Series
Brand : KELONG
Model : FR-UK31 Series
Last Update : 15:15:18 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion /3-Phase Input / 3-Phase Output UPS) Model : FR-UK33 Series
Brand : KELONG
Model : FR-UK33 Series
Last Update : 15:14:52 22/09/2011

Job Announcement

Position : ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
( รับ 8 อัตรา)


คุณสมบัติผู้สมัตร :
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญา

รายละเอียดของงาน :
1.อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2.ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า
4.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
5.สามารถทำงานล่วงเวลาได้


สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ยูโปรเทค จำกัด จังหวัด กรุงเทพฯ


เงินเดือน : -


ติดต่อ : คุณ ออยTel. 027433998

วันที่ลงประกาศ : 2010-10-28 13:41:01


© 2000-2008 CopyRight by U Protect Co., Ltd.
Tel. 02-7433998  Fax. 02-7433997  Website. http://www.u-pt.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login