นิยามและคำจำกัดความของ UPS
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อย่อทางภาษาอังกฤษว่า “UPS” ที่มีที่มาจากชื่อเต็มว่า “Uninterruptible Power Supply”
Last Update : 28/10/2010 13:34:09
STABILIZER : (AVS) Model : SRV Series
Brand : ENERTEK
Model : SRV Series
Last Update : 15:17:24 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : I-FR-UK 11 Series
Brand : SOLTEC
Model : I-FR-UK 11 Series
Last Update : 15:16:24 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : I-KR-J Series
Brand : SOLTEC
Model : I-KR-J Series
Last Update : 15:15:50 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : FR-UK31 Series
Brand : KELONG
Model : FR-UK31 Series
Last Update : 15:15:18 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion /3-Phase Input / 3-Phase Output UPS) Model : FR-UK33 Series
Brand : KELONG
Model : FR-UK33 Series
Last Update : 15:14:52 22/09/2011

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
338
Total View
159432

Job Announcement

Position: ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

1.อายุ 20 ปี ขึ้นไป 2.ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า 4.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา 5.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ...

อัตรา: 8 เงินเดือน: - กรุงเทพฯ 2010-10-28 13:41:01

Position: เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

1.อายุ 18-28 ปี 2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 3.มีความ ขยัน อดทน ทนต่อแรงกดดันได้ 4.สามารถขับรถยนต์ได้ (เฉพาะฝ่ายชาย) ...

อัตรา: 8 เงินเดือน: - กรุงเทพฯ 2010-11-01 11:03:17

Position: เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด

1.อายุ 18-28 ปี 2.สามรรถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 3.ถ้าศึกษาตรงสาขาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้...

อัตรา: 5 เงินเดือน: - กรุงเทพฯ 2010-11-01 11:04:59

Position: เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.อายุ 18-28 ปี 2. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน จัดระเบียบเอกสาร และใช้โปรแกรมทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ (Microsoft Office) 3. รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป ติดต่อนัดหมายประสานงาน จัดทำเอกสาร และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ...

อัตรา: 5 เงินเดือน: - กรุงเทพฯ 2010-11-01 11:06:41

First | Previous | Next | Last
© 2000-2008 CopyRight by U Protect Co., Ltd.
Tel. 02-7433998  Fax. 02-7433997  Website. http://www.u-pt.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login