ปวริน จันทารักษ์
พนักงานขาย
099-286-6206
parn.kaweewan@gmail.com
นิ่มนวล ปิ่นหอม
พนักงานขาย
090-678-1489
nim.kaweewan@gmail.com
คุนันญา ยิ่งเจริญทวีคูน
พนักงานขาย
090-678-1488
kea.kaweewan@gmail.com
พรปวีณ์ กันหา
พนักงานขาย
090-678-1488
mod.kaweewan@gmail.com
อย่าลืม “บ่อดักขยะ” ที่ท่อระบายน้ำ
บ่อดักขยะ คือบ่อที่จะติดตั้งอยู่เป็นระยะๆของแนวท่อระบายน้ำ สามารถเปิด ฝาเพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำเราได้
Last Update : 24/02/2011 13:10:40
หินก่อสร้าง
หินก่อสร้าง คือ หินชนิดต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน อาคาร ถนน สะพาน
Last Update : 24/02/2011 09:34:49
ทราย
ทราย (sand) เป็นหินแข็งที่แตกแยกออกมาจากก้อนหินใหญ่
Last Update : 23/02/2011 16:59:46
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์ หมายถึง สารที่สามารถยึดหรือประสานของ แข็งให้ติดเป็นชิ้นเดียวกันในงานก่อสร้าง
Last Update : 23/02/2011 15:50:04
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปากระฆัง ( Bell and Spigot )
Brand : กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต
Last Update : 11:41:19 22/10/2014
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมใต้ผิวทางเท้า ( Box Culvert )
Brand : กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมใต้ผิวจราจร (มอก.1164)
Last Update : 14:25:23 21/10/2014
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมใต้ผิวจราจร ( Box Culvert )
Brand : กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมใต้ผิวจราจร (มอก.1166)
Last Update : 14:15:32 21/10/2014
ท่อคอนกรีต ดันลอด (Reinforced Concrete Jacking Pipe)
Brand : กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต
การวางท่อชนิดพิเศษนี้ ใช้ในบริเวณ ที่ไม่สามารถขุดเจาะขนาดใหญ่ได้
Last Update : 12:34:34 05/03/2012
บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อกลม และ ท่อสี่เหลี่ยม ( Manhole )
Brand : กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ใช้กับท่อกลม และ ท่อสี่เหลี่ยม ทุกขนาด
Last Update : 13:52:20 09/05/2011

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
167
Total View
372870

Facility :
บริษัท ฉวีวรรณคอนกรีต จำกัด และ กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจการผลิตท่อคอนกรีต จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปี


บริษัท ฉวีวรรณคอนกรีต จำกัด และ กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ได้เจริญเติบโตเป็นสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ามาตลอด


หัวใจสำคัญที่เป็นสิ่งยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์คอนกรีต คือความปราณีตพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต


ใช้เครื่องผสมคอนกรีต มีคอมพิวเตอร์ควบคุม ทำให้มีเนื้อคอนกรีตสม่ำเสมอ ตามมาตรฐาน ASTM C33


เราตระหนักดีว่า ความสำเร็จของคุณ คือเป้าหมายใน การบริการ ของเรา
Main Machine Information
 

เครื่องผลิตท่อวงกลม CIRCULAR PIPE MAKING MACHINE
เครื่องผลิตท่อวงกลม PEDERSHAAB ของเดนมาร์คเป็นเครื่องผลิตท่อคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือทั่วโลกมานานหลายสิบปี สามารถผลิตท่อเคลือบ PVC และท่อทนแรงกดดันสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเครื่องผลิตท่อสี่เหลี่ยม BOX CULVERT MAKING MACHINE
เครื่องผลิต BOX CULVERT ของ BETODAN จากประเทศเดนมาร์ค เป็นเครื่องผลิตท่อสี่เหลี่ยมที่มีมาตรฐานสูง สามารถผลิตท่อสี่เหลี่ยมได้ทุกขนาด ตั้งแต่ขนาด 750x1000 mm. จนถึง 3600x3600 mm. ใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการผลิตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องม้วนโครงลวดอัตโนมัติ AUTOMATIC CAGE WELDING MACHINES
เครื่องม้วนโครงลวดอัตโนมัติ จากประเทศเยอรมัน และประเทศเดนมาร์ค ทำงานโดยระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้พื้นที่หน้าตัดและระยะห่างที่สม่ำเสมอตามมาตรฐานของ มอก. ทั้งในรูปแบบของเหล็กเสริม แบบวงกลม และ วงรีเครื่องผลิตท่อคอนกรีตดันลอด REINFORCED CONCRETE JACKING PIPE
ท่อคอนกรีตดันลอด ผลิตด้วยเครื่อง VIHY Modul Simplex ของประเทศเดนมาร์ค ผลิตตามมาตรฐาน BS 5911 Part 120 ผลิตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 - 2500 mm. ความยาวที่ 2500 mm. สามารถเครือบสาร PVC ภายในท่อ เพื่อป้องกันคอนกรีตไม่ให้กัดกร่อนโดยสารเคมี (Lined Pipe) การวางท่อชนิดพิเศษนี้ ใช้ในบริเวณที่ไม่สามารถขุดเจาะขนาดใหญได้เครื่องผสมคอนกรีต MIXING PLANT
เครื่องผสมคอนกรีตจากประเทศเยอรมัน มีเครื่องตวงหิน-ทราย โดยวิธีการชั่งน้ำหนักและระบบจ่ายอัตโนมัติ (Water Batching Machine) ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ทำให้ได้ ส่วนผสมของคอนกรีต อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานของ ASTM C 33


Pages: 1Quality Control & Process :
 

การควบคุณคุณภาพ CRUSHING TEST
ทดสอบแรงดันของท่อคอนกรีตตัวอย่าง เพื่อควบคุมคุณภาพ และแก้ไขอัตราส่วนให้ถูกต้อง เมื่อลักษณะของวัสดุเปลี่ยนแปลงจำนวน 1 ท่อนใน 100 ท่อนของท่อ จะได้รับการทอสอบความต้านทานระบบ Three Edge Bearing ตามวิธีการใน มอก. 128 - 2549 เพือควบคุมคุณภาพของท่อให้ได้เกณฑขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
เจ้าหน้าที่จากทางราชการมาตรวจสอบคุณภาพของท่อ จากหน่วยงาน เช่น สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร , กรมทางหลวง , กรมทางหลวงชนบท , กรมโยธาธิการ , สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


Pages: 1


© 2000-2008 CopyRight by KAWEEWAN PALITTAPAN CONCRETE CO.,LTD.
Tel. 02-593-1422 -3, 02-593-1080-2  Fax. 02-977-2230  Website. www.kaweewan.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login