การเลือกใช้งาน DRUM PUMP/HAND PUMP
การเลือกใช้งาน DRUM PUMP/HAND PUMP นั้นมีสิ่งที่สำคัญในการคัดเลือกรุ่นของสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานมีดังต่อไปนี้
Last Update : 04/04/2014 09:17:27
HAND PUMP_RP-91AH
Brand : NST
Model : RP-91AH
ปั้มน้ำมันมือหมุนทำจาก ALUMINUM รุ่น RP-91AH
Last Update : 14:29:47 15/09/2018
HAND PUMP_RP-32-Seies
Brand : NST
Model : RP-32_Series
ปั้มน้ำมันมือหมุนรอบละลิตรรุ่น RP-32H , RP-32-1H , RP-32-2
Last Update : 14:29:29 15/09/2018
HAND PUMP_8805A_8815G
Brand : NST
Model : 8805A_8815G
ปั้มน้ำมันมือชักรุ่น 8805A , 8815G เหมาะสำหรับเติมในช่องเติมน้ำมันของเครื่องจักร
Last Update : 14:28:53 15/09/2018
MAGNETIC DRIVE PUMPS : VKC & MSVKC
Brand : FTI
Model : VKC & MSVKC
เป็น Vertical Magnetic Drive Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ PP , PVDF ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี Series ทุกชนิดมีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่าย ต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา สามารถ Run Dry ได้ยาวนาน โดยไม่เกิดความเสียหายต่อตัวปั้ม ไม่มีชิ้นส่วน Seal [ Sealless ] ให้ต้องเปลี่ยน
Last Update : 14:28:13 15/09/2018
MAGNETIC DRIVE PUMPS : UC-SERIES
Brand : FTI
Model : UC-SERIES
เป็น Premium Magnetic Drive Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ DUCTILE IRON COATING WITH ETFE ซึ่งทนทานต่อสารเคมีทุกชนิด ตัวปั้มผลิตโดยอ้างอิงมาตรฐาน ANSI/ASME B73.1M nozzle loads รองรับหน้าแปลนทั้งแบบ ANSI และ ISO มีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่าย ต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา เป็นปั้มแบบไม่มี Seal [ Sealless ] ทำให้ตัดปัญหาเรื่องอายุการใช้งานของ Seal ไปได้ เหมาะที่จะใช้ในงานที่ต้องการ Flow rate & Head สูงๆร่วมกับสารเคมี ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เช่น กรดเข้มข้น , ด่างเข้มข้น , คลอรีน ฯลฯ
Last Update : 14:27:50 15/09/2018
FTI DRUM PUMP
Last Update : 09:16:49 04/04/2014
DINO DRUM PUMP
Last Update : 13:38:52 26/03/2014

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
131
Total View
348172

Products list by Category (Total 23 Products)

สินค้าใหม่ (New Products)
 
HAND PUMP_RP-91AH
Brand name:NST
Model:RP-91AH
ปั้มน้ำมันมือหมุนทำจาก ALUMINUM รุ่น RP-91AH
Last Update : 15/09/2561 14:29:47
HAND PUMP_RP-32-Seies
Brand name:NST
Model:RP-32_Series
ปั้มน้ำมันมือหมุนรอบละลิตรรุ่น RP-32H , RP-32-1H , RP-32-2
Last Update : 15/09/2561 14:29:29
HAND PUMP_8805A_8815G
Brand name:NST
Model:8805A_8815G
ปั้มน้ำมันมือชักรุ่น 8805A , 8815G เหมาะสำหรับเติมในช่องเติมน้ำมันของเครื่องจักร
Last Update : 15/09/2561 14:28:53
Magnetic Drive Pumps : SP-SERIES
Brand name:FTI
Model:SP-SERIES
เป็น Self-Priming Magnetic Drive Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ PP , PVDF ทนทานต่อการกัดกรอนของสารเคมีทุกชนิด สามารถดึงของเหลว ขึ้นจากถังหรือบ่อได้รวดเร็ว ( 5.5 เมตร ภายใน 90 วินาที )และมีระยะการดูด จากจุดที่ต่ำกว่าตัวปั้มถึง 7.6 เมตร สามารถใช้ในงานที่มีของเหลวไหล แบบไม่สม่ำเสมอได้ดี มีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา มีการรับประกันที่ยาวนานถึง 5 ปี
Last Update : 15/09/2561 14:24:28
HAND PUMP,4A-HDPE
Brand name:NISUS
Model:4A-HDPF
เป็น SYPHON PUMPS ที่ทำมาจาก HDPE [ high density polyethylene] ซึ่งมีคุณสมบัติ ทน ทานมากกว่า syphon pumps ที่เห็นในท้องตลาดทั่วๆไป โดยปั้มรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานกับสารเคมีหรือของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่รุนแรงเช่น น้ำ , กรดและด่างที่เข้มข้นไม่สูงมากนัก หมายเหตุ - ปั้มรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับของเหลวที่หนืด
Last Update : 15/09/2561 14:17:20
HAND PUMP JW-490S
Brand name:NST
Model:JW-490S
เป็น LEVER ACTING DRUM PUMPS ที่ผลิตมาจาก SS304 และ PVDF [KYNAR] ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับสารเคมีส่วนใหญ่ในท้องตลาดเช่น กรดและด่างบางชนิดที่มีความเข้มข้น ต่ำถึงปานกลาง , น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , ทินเนอร์ ( THINNER ) , แอลกอฮอล์ (ALCOHOL ) , SOLVENTS บางชนิด ,สารเคมีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ฯลฯ หมายเหตุ - ก้านปั้มรุ่นนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเพื่อปรับใช้งานกับถังขนาดต่างๆได้
Last Update : 15/09/2561 14:12:21
HAND PUMP JW-220
Brand name:NST
Model:JW-220
เป็น ROTARY HAND PUMPS ที่ทำมาจากวัสดุ SS304 , PVDF [KYNAR] และ VITON ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับสารเคมีส่วนใหญ่ในท้องตลาดเช่น กรดและด่างที่มีความเข้มข้นต่ำถึงปานกลาง ,น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , สารเคมีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั้มรุ่นนี้เหมาะสมกับสารเคมีจำพวกกรดเข้มข้น และสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เช่น กรดกำมะถัน 98% , กรดไนตริก 68% , คลอรีนน้ำ 12.5% ฯลฯ หมายเหตุ - ก้านปั้มรุ่นนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเพื่อปรับใช้งานกับถังขนาดต่างๆได้
Last Update : 15/09/2561 14:11:16
HAND PUMP RP-90PT
Brand name:NST
Model:RP-90PT
เป็น ROTARY HAND PUMPS ที่ทำมาจากวัสดุ Polypropylene และ TEFLON ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับสารเคมีส่วนใหญ ่ในท้องตลาดเช่น กรดและด่างที่มีความเข้มข้นต่ำถึงปานกลาง , แอลกอฮอล์ ( ALCOHOL ) ฯลฯ หมายเหตุ - ปั้มรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับของเหลวที่มีความหนืดสูง - ก้านปั้มรุ่นนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเพื่อปรับใช้งาน กับถังขนาดต่างๆได้
Last Update : 15/09/2561 14:07:00
HAND PUMP RP-150RTS
Brand name:NST
Model:RP-150RT
เป็น ROTARY HAND PUMPS ที่ทำมาจากวัสดุ RYTON และ TEFLON ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับสารเคมีส่วนใหญ่ ในท้องตลาดเช่น กรดและด่างที่มีความเข้มข้นต่ำถึงปานกลาง , น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , ทินเนอร์ ( THINNER ) , แอลกอฮอล์ ( ALCOHOL ) , SOLVENTS ฯลฯ หมายเหตุ - ปั้มรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับของเหลวที่มีความหนืดสูง - ปั้มรุ่นนี้หมาะที่จะใช้งานกับกรดไนตริก 40 % ( Nitric acid 40 % ) - ก้านปั้มรุ่นนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเพื่อปรับใช้งาน
Last Update : 15/09/2561 14:05:49
DRUM PUMP / BARREL PUMP_TT-Series
Brand name:FTI
Model:TT Series
Drum/Barrel pumps ที่เหมาะกับงานขนถ่ายของเหลวหรือสารเคมีเกือบทุกชนิดที่มีความหนืด ไม่เกิน 2000 cps ปั้มรุ่นนี้ให้อัตราการขนถ่ายและ head ปานกลาง หมายเหตุ ปั้มรุ่นนี้เหมาะที่จะใช้งานกับสารเคมีที่ไวไฟ,น้ำมันหล่อลื่น, ตัวทำละลาย,อาหารและยา
Last Update : 15/09/2561 14:04:30
DRUM PUMP / BARREL PUMP_PF-Series
Brand name:FTI
Model:PF Series
เป็น Drum/Barrel pumps ที่เหมาะกับงานขนถ่ายของเหลวหรือสารเคมีทุกชนิดที่มีค่าความหนืดไม่เกิน 2000 cps เป็นปั้มที่ให้อัตราการขนถ่ายและ head ที่ค่อนข้างสูง หมายเหตุ ปั้มรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับถังบรรจุสารเคมีขนาดเล็ก
Last Update : 15/09/2561 14:02:12
DRUM PUMP / BARREL PUMP_EF-Series
Brand name:FTI
Model:EF Series
เป็น Drum/Barrel pumps ที่มีราคาย่อมเยา เหมาะกับงานขนถ่ายของเหลวหรือสารเคมี ทั่วๆไปที่ไม่หนืดและไม่ต้องการอัตราการขนถ่ายและ head ที่สูง
Last Update : 15/09/2561 14:01:22
EZI PUMP
Model:25/5L
ปั้มสำหรับดูดถ่ายของเหลวทางด้านอาหาร
Last Update : 15/09/2561 14:00:37
Electromagnetic Metering Pump ( Soleniod Dosing Pump )
Brand name:SIKO
Model:MPE
Capacity range: 1 L/H to 14 L/H Rated head range: 4 Bar to 16 Bar Power range: 0.025 to 0.05 kw. Connection size: DN 6 mm. Motor: 50Hz/60Hz, 220V/110V/380V/440V, single phase. Material: Pump head: SUS304, SUS316, PVC, PTFE
Last Update : 15/09/2561 13:56:14
DRUM ADAPTER
Brand name:DRUM ADAPTER
Model:DRUM ADAPTER
DRUM ADAPTER เป็นข้อต่อหัวถังบรรจุสารเคมีเพื่อใช้เป็นตัวแปลง ให้ตัวปั้มสามารถตั้งตรงในถังบรรจุได้ ช่วยให้ตัวปั้มไม่ขยับในเวลาทำงาน และยังช่วยไม่ให้ไอระเหยของสารเคมีหลุดออกมาด้านนอก มีเนื้อวัสดุ 3 ชนิด Polypropylene , PVDF , Stainless
Last Update : 15/09/2561 13:54:33
DINO DRUM/BARREL/CONTAINER PUMP : HD-SS ( SS316 )
Brand name:DINO
Model:HD-SS
เป็น Drum/Barrel/Container Pump ที่ตัวเรือนทำจากวัสดุประเภท Stainless Steel # 316 ซึ่งเหมาะกับสารเคมีทั่วๆไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานร่วมกับชุดมอเตอร์ลมสำหรับสารเคมีพวกตัวทำละลายหรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น ทินเนอร์ , แอลกอฮอล์ , ACETONE , TOLUENE , M.E.K. ฯลฯ
Last Update : 15/09/2561 13:54:12
DINO DRUM/BARREL/CONTAINER PUMP : HD-PVDF ( PVDF )
Brand name:DINO
Model:HD-PVDF
เป็น Drum/BarrelContainer Pump ที่ตัวเรือนทำจากวัสดุประเภท PVDF ซึ่งเหมาะกับสารเคมีหรือของเหลวประเภทกรดเข้มข้นและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เช่น กรดเกลือ 37% , กรดกำมะถัน 98% , กรดไนตริก 68% , กรดกัดแก้ว , คลอรีนน้ำ 12.5% ฯลฯ แต่จะไม่เหมาะกับของเหลวที่ไวไฟ
Last Update : 15/09/2561 13:53:19
DINO DRUM/BARREL/CONTAINER PUMP : HD-PPHT ( PP )
Brand name:DINO
Model:HD-PPHT
เป็น Drum/Barrel/Container Pump ที่ตัวเรือนทำจากวัสดุประเภท Polypropylene ซึ่งเหมาะกับสารเคมีหรือของเหลวหลากหลายชนิด เช่น โซดาไฟ , น้ำยาทำความสะอาด , กรดเกลือ , ยากำจัดศัตรูพืช , ฮอร์โมน ฯลฯ ยกเว้นจำพวกสารเคมีประเภทกรดเข้มข้นและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงและของเหลวที่ไวไฟ
Last Update : 15/09/2561 13:52:23
DINO DRUM/BARREL/CONTAINER PUMP
Brand name:DINO
Model:HD-E2-V,A1,A2,A3
DINO Drum/Barrel/Container Pump เป็นปั้มสำหรับดูดถ่ายสารเคมีหรือของเหลวทุกชนิดออกจากภาชนะหรือถังบรรจุโดยตัวปั้มมีให้เลือกหลากหลายความยาวตามขนาดของถังสารเคมี มีให้เลือกใช้ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยลม และมีวัสดุของตัวปั้มให้เลือกใช้งาน 3 ชนิดดังต่อไปนี้คือ 1. PP ( Polypropylene ) 2. PVDF ( PolyVingliDene Fluoride ) 3. Stainless Steel #316
Last Update : 15/09/2561 13:51:33
Vacuum Cleaners( APPQO400 EX , APPQO550 EX & AVC-55)
Brand name:AQUA SYSTEM
Model:AVC-55
เป็นอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม มีความสามารถในเรื่องของการดูดของเหลวที่หนืด, ของเหลวที่มีเศษโลหะหรือของแข็งปะปน,ของเสียที่มีลักษณะเป็นยางเหนียว หรือขี้โคลน (sludge) ฯลฯ โดยอุปกรณ์รุ่นนี้จะมีความสามารถในการสร้างแรงดูดที่สูง สามารถซอกซอนเข้าไปในพื้นที่เล็กๆ ได้ดี ติดตั้งเข้ากับถังขนาดใหญ่เช่น ถัง 200 ลิตร ราคาย่อมเยา
Last Update : 15/09/2561 13:51:10

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Nisus (Thailand) Company Limited
Tel. 02-8988901-3  Fax. 02-8987745  Website. http://www.nisusthailand.co.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login