การเลือกใช้งาน DRUM PUMP/HAND PUMP
การเลือกใช้งาน DRUM PUMP/HAND PUMP นั้นมีสิ่งที่สำคัญในการคัดเลือกรุ่นของสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานมีดังต่อไปนี้
Last Update : 04/04/2014 09:17:27
HAND PUMP_RP-91AH
Brand : NST
Model : RP-91AH
ปั้มน้ำมันมือหมุนทำจาก ALUMINUM รุ่น RP-91AH
Last Update : 14:29:47 15/09/2018
HAND PUMP_RP-32-Seies
Brand : NST
Model : RP-32_Series
ปั้มน้ำมันมือหมุนรอบละลิตรรุ่น RP-32H , RP-32-1H , RP-32-2
Last Update : 14:29:29 15/09/2018
HAND PUMP_8805A_8815G
Brand : NST
Model : 8805A_8815G
ปั้มน้ำมันมือชักรุ่น 8805A , 8815G เหมาะสำหรับเติมในช่องเติมน้ำมันของเครื่องจักร
Last Update : 14:28:53 15/09/2018
MAGNETIC DRIVE PUMPS : VKC & MSVKC
Brand : FTI
Model : VKC & MSVKC
เป็น Vertical Magnetic Drive Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ PP , PVDF ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี Series ทุกชนิดมีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่าย ต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา สามารถ Run Dry ได้ยาวนาน โดยไม่เกิดความเสียหายต่อตัวปั้ม ไม่มีชิ้นส่วน Seal [ Sealless ] ให้ต้องเปลี่ยน
Last Update : 14:28:13 15/09/2018
MAGNETIC DRIVE PUMPS : UC-SERIES
Brand : FTI
Model : UC-SERIES
เป็น Premium Magnetic Drive Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ DUCTILE IRON COATING WITH ETFE ซึ่งทนทานต่อสารเคมีทุกชนิด ตัวปั้มผลิตโดยอ้างอิงมาตรฐาน ANSI/ASME B73.1M nozzle loads รองรับหน้าแปลนทั้งแบบ ANSI และ ISO มีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่าย ต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา เป็นปั้มแบบไม่มี Seal [ Sealless ] ทำให้ตัดปัญหาเรื่องอายุการใช้งานของ Seal ไปได้ เหมาะที่จะใช้ในงานที่ต้องการ Flow rate & Head สูงๆร่วมกับสารเคมี ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เช่น กรดเข้มข้น , ด่างเข้มข้น , คลอรีน ฯลฯ
Last Update : 14:27:50 15/09/2018
FTI DRUM PUMP
Last Update : 09:16:49 04/04/2014
DINO DRUM PUMP
Last Update : 13:38:52 26/03/2014

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
131
Total View
353541

Products list by Category (Total 64 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
HAND PUMP_RP-91AH
Brand name:NST
Model:RP-91AH
ปั้มน้ำมันมือหมุนทำจาก ALUMINUM รุ่น RP-91AH
Last Update : 15/09/2561 14:29:47
HAND PUMP_RP-32-Seies
Brand name:NST
Model:RP-32_Series
ปั้มน้ำมันมือหมุนรอบละลิตรรุ่น RP-32H , RP-32-1H , RP-32-2
Last Update : 15/09/2561 14:29:29
HAND PUMP_8805A_8815G
Brand name:NST
Model:8805A_8815G
ปั้มน้ำมันมือชักรุ่น 8805A , 8815G เหมาะสำหรับเติมในช่องเติมน้ำมันของเครื่องจักร
Last Update : 15/09/2561 14:28:53
MAGNETIC DRIVE PUMPS : VKC & MSVKC
Brand name:FTI
Model:VKC & MSVKC
เป็น Vertical Magnetic Drive Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ PP , PVDF ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี Series ทุกชนิดมีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่าย ต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา สามารถ Run Dry ได้ยาวนาน โดยไม่เกิดความเสียหายต่อตัวปั้ม ไม่มีชิ้นส่วน Seal [ Sealless ] ให้ต้องเปลี่ยน
Last Update : 15/09/2561 14:28:13
MAGNETIC DRIVE PUMPS : UC-SERIES
Brand name:FTI
Model:UC-SERIES
เป็น Premium Magnetic Drive Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ DUCTILE IRON COATING WITH ETFE ซึ่งทนทานต่อสารเคมีทุกชนิด ตัวปั้มผลิตโดยอ้างอิงมาตรฐาน ANSI/ASME B73.1M nozzle loads รองรับหน้าแปลนทั้งแบบ ANSI และ ISO มีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่าย ต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา เป็นปั้มแบบไม่มี Seal [ Sealless ] ทำให้ตัดปัญหาเรื่องอายุการใช้งานของ Seal ไปได้ เหมาะที่จะใช้ในงานที่ต้องการ Flow rate & Head สูงๆร่วมกับสารเคมี ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เช่น กรดเข้มข้น , ด่างเข้มข้น , คลอรีน ฯลฯ
Last Update : 15/09/2561 14:27:50
Magnetic Drive Pumps : SP-SERIES
Brand name:FTI
Model:SP-SERIES
เป็น Self-Priming Magnetic Drive Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ PP , PVDF ทนทานต่อการกัดกรอนของสารเคมีทุกชนิด สามารถดึงของเหลว ขึ้นจากถังหรือบ่อได้รวดเร็ว ( 5.5 เมตร ภายใน 90 วินาที )และมีระยะการดูด จากจุดที่ต่ำกว่าตัวปั้มถึง 7.6 เมตร สามารถใช้ในงานที่มีของเหลวไหล แบบไม่สม่ำเสมอได้ดี มีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา มีการรับประกันที่ยาวนานถึง 5 ปี
Last Update : 15/09/2561 14:24:28
MAGNETIC DRIVE PUMPS : M20 POEWR MONITOR
Brand name:FTI
Model:M20 POWER MONITOR
เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากการ run-dry หรือ overload กับ centrifugal pumps โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ จะตรวจจับความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าที่ตัวปั้ม ถ้ามีค่าที่เกินขอบเขต ที่กำหนด ก็จะสั่งงานให้ตัวปั้มหยุดทำงานทันที โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ มีข้อดีคือ ติดตั้งได้ง่าย มีความละเอียดแม่นยำสูง
Last Update : 15/09/2561 14:21:03
MAGNETIC DRIVE PUMPS : AV-SERIES
Brand name:FTI
Model:AV-SERIES
เป็น 316 Stainless Steel Vertical Centrifugal Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ 316SS ที่มีความทนทานต่องานหนัก และงานที่ต้องการความสะอาดและความบริสุทธิ์สูงๆเช่น อาหารและยา รายละเอียดต่างๆจะเหมือนกับ AC-Series แต่จะเหมาะกับงาน ที่ต้องการ Head สูง หรืองานในลักษณะดูดสารเคมีหรือของเหลวจากถังหรือบ่อ
Last Update : 15/09/2561 14:20:08
MAGNETIC DRIVE PUMPS : AC-SERIES
Brand name:FTI
Model:AC-SERIES
เป็น 316 Stainless Steel Centrifugal Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ 316SS ที่มีความทนทานต่องานหนักและงานที่ต้องการความสะอาด และความบริสุทธิ์สูงๆเช่น อาหารและยาเป็นปั้มที่มีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่าย ต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 149 องศาเซลเซียล ใช้งานร่วมกับของเหลวที่มีความหนืดได้สูงถึง 250 cps โดยที่ยังให้ อัตราการดูดถ่ายที่สุง มีชุด Seal ให้เลือกหลายแบบตามความเหมาะสมกับงาน
Last Update : 15/09/2561 14:19:26
MAGNETIC DRIVE PUMP : KC & MSKC
Brand name:FTI
Model:KC & MSKC
KC & MSKC เป็น Magnetic Drive Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ PP , PVDF ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทุกชนิด Series มีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่าย ต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา สามารถ Run Dry ได้ยาวนาน โดยไม่เกิดความเสียหายต่อตัวปั้ม ไม่มีชิ้นส่วน Seal [ Sealless ] ให้ต้องเปลี่ยน
Last Update : 15/09/2561 14:19:05
DB-Series
Brand name:FTI
Model:DB-Series
DB-Series เป็น Premium Magnetic Drive Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ PP , PVDF ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทุกชนิด สามารถใช้งานร่วมกับของเหลว ที่มีค่าความหนืดสูงถึง 150 cps โดยให้อัตราการดูดถ่ายที่สูง มีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา สามารถ Run Dry ได้ยาวนานโดยไม่เกิดความเสียหายต่อตัวปั้ม ใช้พลังงานในการขับปั้มน้อย มีการรับประกันที่ยาวนานถึง 5 ปี
Last Update : 15/09/2561 14:18:25
HAND PUMP,RP-90RTS
Brand name:NISUS
Model:RP-90RT
เป็น ROTARY HAND PUMPS ที่ทำมาจากวัสดุ RYTON และ TEFLON ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับสารเคมีส่วนใหญ่ในท้องตลาดเช่น กรดและด่างที่มีความเข้มข้นต่ำถึงปานกลาง , น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , ทินเนอร์ ( THINNER ) , แอลกอฮอล์ ( ALCOHOL ) , SOLVENTS ฯลฯ หมายเหตุ - ปั้มรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับของเหลวที่มีความหนืดสูง - ปั้มรุ่นนี้หมาะที่จะใช้งานกับกรดไนตริก 40 % (Nitric acid 40 %) - ก้านปั้มรุ่นนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเพื่อปรับใช้งาน กับถังขนาดต่างๆได้
Last Update : 15/09/2561 14:17:48
HAND PUMP,4A-HDPE
Brand name:NISUS
Model:4A-HDPF
เป็น SYPHON PUMPS ที่ทำมาจาก HDPE [ high density polyethylene] ซึ่งมีคุณสมบัติ ทน ทานมากกว่า syphon pumps ที่เห็นในท้องตลาดทั่วๆไป โดยปั้มรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานกับสารเคมีหรือของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่รุนแรงเช่น น้ำ , กรดและด่างที่เข้มข้นไม่สูงมากนัก หมายเหตุ - ปั้มรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับของเหลวที่หนืด
Last Update : 15/09/2561 14:17:20
HAND PUMP RP-8804
Brand name:NST
Model:HAND PUMP_RP-8804
เป็น ROTARY HAND PUMPS ที่ทำมาจากวัสดุ SS304 , PVDF [KYNAR] และ VITON ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะ สมกับการใช้งานร่วมกับสารเคมีส่วนใหญ่ ในท้องตลาดเช่น กรดและด่างที่มีความเข้มข้นต่ำถึงปานกลาง , น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , ทินเนอร์ ( THINNER ) , แอลกอฮอล์ ( ALCOHOL ) บางชนิด , SOLVENTS บางชนิด , สารเคมีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ฯลฯ
Last Update : 15/09/2561 14:16:46
HAND PUMP RP-32R
Brand name:NST
Model:RP-32R
เป็น HIGH FLOW ROTARY HAND PUMPS ที่ทำมาจากวัสดุ RYTON , SS304 และ VITON ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ สารเคมีส่วนใหญ่ในท้องตลาดเช่น กรดและด่างที่มีความเข้มข้นต่ำ ถึงปานกลาง , น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , สารเคมีที่มีน้ำ เป็นตัวทำละลาย ฯลฯ หมายเหตุ - ปั้มรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับของเหลวที่มีความหนืดสูง (ไม่เกิน 200 cp )
Last Update : 15/09/2561 14:16:19
HAND PUMP RP-32R
Brand name:NISUS
Model:RP-32R
เป็น HIGH FLOW ROTARY HAND PUMPS ที่ทำมาจากวัสดุ RYTON ,SS304 และ VITON ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ สารเคมีส่วนใหญ่ในท้องตลาดเช่น กรดและด่างที่มีความเข้มข้นต่ำถึงปานกลาง , น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , สารเคมีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ฯลฯ หมายเหตุ - ปั้มรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับของเหลวที่มีความหนืดสูง (ไม่เกิน 200 cp )
Last Update : 15/09/2561 14:15:59
HAND PUMP RP-150PT
Brand name:NST
Model:RP-150PT
เป็น ROTARY HAND PUMPS ที่ทำมาจากวัสดุ Polypropylene และ TEFLON ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับสารเคมีส่วนใหญ่ในท้องตลาดเช่น กรดและด่างที่มีความเข้มข้นต่ำถึงปานกลาง ,แอลกอฮอล์ ( ALCOHOL ) ฯลฯ หมายเหตุ - ปั้มรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับของเหลวที่มีความหนืดสูง - ก้านปั้มรุ่นนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเพื่อปรับใช้งานกับถังขนาดต่างๆได้
Last Update : 15/09/2561 14:15:36
HAND PUMP RP-05
Brand name:NST
Model:RP-05
เป็น LEVER ACTING DRUM PUMPS ที่ผลิตมาจาก Aluminum และ Zinc Plated Steel เหมาะกับการ ใช้งานร่วมกับน้ำมันหล่อลื่นทั้งแบบใสและแบบหนืด หมายเหตุ - ปั้มรุ่นนี้เหมาะกับถังขนาด 5 แกลลอน หรือ 19 ลิตร
Last Update : 15/09/2561 14:15:10
HAND PUMP R-490ST
Brand name:NST
Model:R-490ST
เป็น LEVER ACTING DRUM PUMPS ที่ผลิตมาจาก RYTON , TEFLON และ Stainless steel ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ สารเคมีส่วนใหญ่ในท้องตลาดเช่น กรดและด่างที่มีความเข้มข้นต่ำ ถึงปานกลาง ,น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , ทินเนอร์ ( THINNER ) , แอลกอฮอล์ ( ALCOHOL ) , SOLVENTS ฯลฯ หมายเหตุ - ปั้มรุ่นนี้สามารถที่จะใช้งานกับของเหลวที่มีความหนืดสูงถึง 100 cps ได้ - ก้านปั้มรุ่นนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเพื่อปรับใช้งาน กับถังขนาดต่างๆได้
Last Update : 15/09/2561 14:14:41
HAND PUMP R-490ST
Brand name:NST
Model:R-490ST
เป็น LEVER ACTING DRUM PUMPS ที่ผลิตมาจาก RYTON , TEFLON และ Stainless steel ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ สารเคมีส่วนใหญ่ในท้องตลาดเช่น กรดและด่างที่มีความเข้มข้นต่ำถึงปานกลาง ,น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , ทินเนอร์ ( THINNER ) ,แอลกอฮอล์ ( ALCOHOL ) , SOLVENTS ฯลฯ หมายเหตุ - ปั้มรุ่นนี้สามารถที่จะใช้งานกับของเหลวที่มีความหนืดสูงถึง100 cps ได้ - ก้านปั้มรุ่นนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเพื่อปรับใช้งานกับถังขนาดต่างๆได้
Last Update : 15/09/2561 14:14:16

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Nisus (Thailand) Company Limited
Tel. 02-8988901-3  Fax. 02-8987745  Website. http://www.nisusthailand.co.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login